Jump to content
Just nu i M3-nätverket

com.apple.universalaccess.plist


Pist

Recommended Posts

marcushedenstrom

Den innehåller inställningar för Universal Access/Hjälpmedel.

Link to comment
Share on other sites

marcushedenstrom

Detta kan man utläsa om man konverterar den till XML och öppnar i en texteditor.

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple Computer//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">

<plist version="1.0">

<dict>

<key>PID</key>

<integer>141</integer>

<key>UserAssignableHotKeys</key>

<array>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>20</integer>

<key>modifier</key>

<integer>1179648</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>28</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>20</integer>

<key>modifier</key>

<integer>1441792</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>29</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>21</integer>

<key>modifier</key>

<integer>1179648</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>30</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>21</integer>

<key>modifier</key>

<integer>1441792</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>31</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>28</integer>

<key>modifier</key>

<integer>1572864</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>15</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>0</integer>

<key>key</key>

<integer>27</integer>

<key>modifier</key>

<integer>1572864</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>19</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>0</integer>

<key>key</key>

<integer>24</integer>

<key>modifier</key>

<integer>1572864</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>17</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>47</integer>

<key>modifier</key>

<integer>1835008</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>25</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>43</integer>

<key>modifier</key>

<integer>1835008</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>26</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>28</integer>

<key>modifier</key>

<integer>1835008</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>21</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>96</integer>

<key>modifier</key>

<integer>1048576</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>59</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>122</integer>

<key>modifier</key>

<integer>262144</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>12</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>120</integer>

<key>modifier</key>

<integer>262144</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>7</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>99</integer>

<key>modifier</key>

<integer>262144</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>8</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>118</integer>

<key>modifier</key>

<integer>262144</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>9</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>96</integer>

<key>modifier</key>

<integer>262144</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>10</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>97</integer>

<key>modifier</key>

<integer>262144</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>11</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>50</integer>

<key>modifier</key>

<integer>1048576</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>27</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>98</integer>

<key>modifier</key>

<integer>262144</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>13</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>50</integer>

<key>modifier</key>

<integer>1572864</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>51</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>100</integer>

<key>modifier</key>

<integer>262144</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>57</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>17</integer>

<key>modifier</key>

<integer>1572864</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>50</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>2</integer>

<key>modifier</key>

<integer>1572864</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>52</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>101</integer>

<key>modifier</key>

<integer>0</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>32</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>109</integer>

<key>modifier</key>

<integer>0</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>33</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>103</integer>

<key>modifier</key>

<integer>0</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>36</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>111</integer>

<key>modifier</key>

<integer>0</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>62</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>0</integer>

<key>key</key>

<integer>49</integer>

<key>modifier</key>

<integer>1048576</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>60</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>0</integer>

<key>key</key>

<integer>49</integer>

<key>modifier</key>

<integer>1572864</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>61</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>2</integer>

<key>modifier</key>

<integer>1310720</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>70</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>49</integer>

<key>modifier</key>

<integer>1572864</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>64</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>0</integer>

<key>key</key>

<integer>49</integer>

<key>modifier</key>

<integer>1572864</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>65</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>53</integer>

<key>modifier</key>

<integer>1048576</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>73</integer>

</dict>

</array>

<key>closeViewDriver</key>

<false/>

<key>closeViewDriverMouseZoomSwitch</key>

<true/>

<key>closeViewScrollWheelModifiersInt</key>

<integer>262144</integer>

<key>closeViewScrollWheelToggle</key>

<true/>

<key>closeViewSmoothImages</key>

<true/>

<key>closeViewZoomFactor</key>

<real>1</real>

<key>com.apple.custommenu.apps</key>

<array>

<string>NSGlobalDomain</string>

</array>

<key>contrast</key>

<real>0.0</real>

<key>voiceOverOnOffKey</key>

<false/>

</dict>

</plist>

Link to comment
Share on other sites

Detta kan man utläsa om man konverterar den till XML och öppnar i en texteditor.

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple Computer//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">

<plist version="1.0">

<dict>

<key>PID</key>

<integer>141</integer>

<key>UserAssignableHotKeys</key>

<array>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>20</integer>

<key>modifier</key>

<integer>1179648</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>28</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>20</integer>

<key>modifier</key>

<integer>1441792</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>29</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>21</integer>

<key>modifier</key>

<integer>1179648</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>30</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>21</integer>

<key>modifier</key>

<integer>1441792</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>31</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>28</integer>

<key>modifier</key>

<integer>1572864</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>15</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>0</integer>

<key>key</key>

<integer>27</integer>

<key>modifier</key>

<integer>1572864</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>19</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>0</integer>

<key>key</key>

<integer>24</integer>

<key>modifier</key>

<integer>1572864</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>17</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>47</integer>

<key>modifier</key>

<integer>1835008</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>25</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>43</integer>

<key>modifier</key>

<integer>1835008</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>26</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>28</integer>

<key>modifier</key>

<integer>1835008</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>21</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>96</integer>

<key>modifier</key>

<integer>1048576</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>59</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>122</integer>

<key>modifier</key>

<integer>262144</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>12</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>120</integer>

<key>modifier</key>

<integer>262144</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>7</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>99</integer>

<key>modifier</key>

<integer>262144</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>8</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>118</integer>

<key>modifier</key>

<integer>262144</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>9</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>96</integer>

<key>modifier</key>

<integer>262144</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>10</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>97</integer>

<key>modifier</key>

<integer>262144</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>11</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>50</integer>

<key>modifier</key>

<integer>1048576</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>27</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>98</integer>

<key>modifier</key>

<integer>262144</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>13</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>50</integer>

<key>modifier</key>

<integer>1572864</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>51</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>100</integer>

<key>modifier</key>

<integer>262144</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>57</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>17</integer>

<key>modifier</key>

<integer>1572864</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>50</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>2</integer>

<key>modifier</key>

<integer>1572864</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>52</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>101</integer>

<key>modifier</key>

<integer>0</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>32</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>109</integer>

<key>modifier</key>

<integer>0</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>33</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>103</integer>

<key>modifier</key>

<integer>0</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>36</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>111</integer>

<key>modifier</key>

<integer>0</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>62</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>0</integer>

<key>key</key>

<integer>49</integer>

<key>modifier</key>

<integer>1048576</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>60</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>0</integer>

<key>key</key>

<integer>49</integer>

<key>modifier</key>

<integer>1572864</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>61</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>2</integer>

<key>modifier</key>

<integer>1310720</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>70</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>49</integer>

<key>modifier</key>

<integer>1572864</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>64</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>0</integer>

<key>key</key>

<integer>49</integer>

<key>modifier</key>

<integer>1572864</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>65</integer>

</dict>

<dict>

<key>enabled</key>

<integer>1</integer>

<key>key</key>

<integer>53</integer>

<key>modifier</key>

<integer>1048576</integer>

<key>sybmolichotkey</key>

<integer>73</integer>

</dict>

</array>

<key>closeViewDriver</key>

<false/>

<key>closeViewDriverMouseZoomSwitch</key>

<true/>

<key>closeViewScrollWheelModifiersInt</key>

<integer>262144</integer>

<key>closeViewScrollWheelToggle</key>

<true/>

<key>closeViewSmoothImages</key>

<true/>

<key>closeViewZoomFactor</key>

<real>1</real>

<key>com.apple.custommenu.apps</key>

<array>

<string>NSGlobalDomain</string>

</array>

<key>contrast</key>

<real>0.0</real>

<key>voiceOverOnOffKey</key>

<false/>

</dict>

</plist>

 

JAHA, okej.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...