Jump to content
Just nu i M3-nätverket

Jag agerar politiskt


matber

Recommended Posts

Många gånger har jag hört och läst - inte minst här på MacWorldforumet - om frustrationen kring hur myndigheter och kommuner snedvrider konkurrensen till Microsofts fördel.

 

Eftersom jag är fritidspolitiker och sitter i Stockholms kommunfullmäkte så har jag nu gjort ett första försök att lindra eländet. Idag har jag lagt en skrivelse till kommunstyrelsen om "Plattformsoberoende" i stadens IT-policy, och hoppas att jag lyfta frågan politiskt i med detta.

 

Mer om skrivelsen finns här och här.

 

/Mats

Link to comment
Share on other sites

Problemet finns i stort sett alla kommuner tror jag, åtminstone min, och förståelsen för behovet av plattformsoberoende är mycket liten eller t.o.m. obefintlig.

 

Problemet är inte Windows i sig utan hur Microsoft försöker hela tiden låsa sina kunder till sig med inkompatibla dataformat och protokoll, i övrigt är bruket av öppna och helst av ISO godkända riktiga standarder mycket god, både i Mac OS X och Linux i dess snarlika inkarnationer.

 

Alltså, de borde skrota Microsoft HTML, Word, Excel och alla dessa Powerpoint presentationer.

De jure standard HTML, RTF eller ODF istället för Word, kanske ODF istället för XLS också?

Powerpoint presentationer kan gott ersättas med någon av textformaten som RTF eller ODF eller rent av PDF.

 

Lycka till säger jag, du lär få hålla på länge och vara mycket envis för att nå någon framgång bland människor som oftast inte ens har en aning om att det finns ett problem.

Link to comment
Share on other sites

:respekt:

behövs mer folk som dig, att skolor, banker och myndigheter stänger ute användare och kastar bort miljoner på Microsoftlicenser utan att utvärdera några alternativ gör mig illamående, på vilken gymnasieskola skulle inte linux fungera?

Link to comment
Share on other sites

I Norrköpings kommun var det förut bara tillåtet att använda IE som webbläsare, av säkerhetsskäl.

 

Efter intåget av ett antal macar efter valet 2006, fick man ändra på detta. Nu är även Safari och Firefox tillåtna att använda i kommunens nätverk. (alla macanvändare som påtalade detta är alliansföreträdare)

Link to comment
Share on other sites

Problemet finns i stort sett alla kommuner tror jag, åtminstone min, och förståelsen för behovet av plattformsoberoende är mycket liten eller t.o.m. obefintlig.

 

Problemet är inte Windows i sig utan hur Microsoft försöker hela tiden låsa sina kunder till sig med inkompatibla dataformat och protokoll, i övrigt är bruket av öppna och helst av ISO godkända riktiga standarder mycket god, både i Mac OS X och Linux i dess snarlika inkarnationer.

 

Alltså, de borde skrota Microsoft HTML, Word, Excel och alla dessa Powerpoint presentationer.

De jure standard HTML, RTF eller ODF istället för Word, kanske ODF istället för XLS också?

Powerpoint presentationer kan gott ersättas med någon av textformaten som RTF eller ODF eller rent av PDF.

 

Lycka till säger jag, du lär få hålla på länge och vara mycket envis för att nå någon framgång bland människor som oftast inte ens har en aning om att det finns ett problem.

det där sista har du helt rätt i tyvärr :/

 

:respekt:

behövs mer folk som dig, att skolor, banker och myndigheter stänger ute användare och kastar bort miljoner på Microsoftlicenser utan att utvärdera några alternativ gör mig illamående, på vilken gymnasieskola skulle inte linux fungera?

 

Eller varför inte MacOS som är så lätt att använda/lära sig :)

Link to comment
Share on other sites

Det finns väl två argument som borde bita på de styrande:

 

Det ena handlar om ekonomi. Det finns enorma pengar att tjäna om man väljer att använda t ex Linux istället för MS Windows. Både när det gäller i rena licensavgifter och när det gäller inköp av nya datorer. Med Linux så kan man klara sig på lite enklare hårdvara än om man ska köra Windows XP, Vista eller 7.

 

Det andra argumentet gäller säkerhet. Nästan alla vet ju att Windows-världen plågas av datavirus, trojaner m m.

Detta kan man slippa nästan helt om man istället använder Linux. Detta argument stärker dessutom det första argumentet eftersom behovet av virusprogram minskar och datorerna slöas inte längre ner av virusprogrammen. Det innebär att man både sparar pengar och ökar säkerheten samtidigt.

 

Sen finns det en grupp bland tjänstemännen som garanterat kommer att motsätta sig denna utveckling. Nämligen IT-chefen och flertalet IT-tekniker. De kommer att använda motargument att det inte går att använda något annat än Windows eftersom systemen kräver det. D v s många system som kommunerna har köpt in kräver att man använder windows-klienter. Här brukar diskussionen stanna av eftersom de styrande inte har kännedom om vad som krävs för att få systemen att fungera, och böjer sig därför för expertisen.

 

Vill man gå vidare så kan man dels hävda att många användare inte behöver ha tillgäng till alla system, och ska inte ha det heller t ex eleverna i skolan. Dessutom så finns det webgränssnitt till många system idag exempelvis så har de flesta mailsystem det, även Exchange med Outlook Web Access. Men här brukar de flesta politiker börja tröttna.

 

Sen så är väl argumenten för Mac OS X lite svagare eftersom Mac OS X koster pengar och datorerna är ganska dyra.

Men möjligheten att köra Windows på dem kan vara ett argument som talar för Macarnas fördel. Men då är man ju tillbaka på Microsofts planhalva

 

Lycka till!

Link to comment
Share on other sites

I Norrköpings kommun var det förut bara tillåtet att använda IE som webbläsare, av säkerhetsskäl.

:tarskratt::chock::nanakudde::wacko::lol:

 

Efter intåget av ett antal macar efter valet 2006, fick man ändra på detta. Nu är även Safari och Firefox tillåtna att använda i kommunens nätverk. (alla macanvändare som påtalade detta är alliansföreträdare)

Alla som är FÖR en fri marknad öppnar upp för alternativen.

En absolut kritisk faktor för att den fria marknaden är fri konkurrens.

En sann liberal och/eller konservativ borde alltså få allergiska besvär, minst, av vad som har hänt i lilla Sverige och alla dess kommuner. :sjuk:

Även en socialist borde fråga sig varför i hela friden de ska gynna ETT privatägt företag så mycket.

Link to comment
Share on other sites

Tack för all positiv respons hittills. Nu är iallafall skrivelsen lagd och förhoppningsvis blir det en remissrunda bland några av de mest ansvariga förvaltningarna. Detta borde inte vara en parti- eller blockskiljande fråga utan handlar snarare om att försöka se nytt.

 

Jag har tidigare lagt ett par uttalanden i olika nämnder om detta och haft rätt svårt att få med mig folk också från "min sida" av blocken. En gång fick jag dock i ett fint blocköverskridande med mig en moderat ersättare, medan resten av nämndledamöterna satt still i båten och räddhågset hänvisade till sin okunnighet på området.

 

Jag var också uppe i höstas i fullmäktige och frågade finansborgarrådet Sten Nordin vad han ansåg om den snedvridna konkurrensfördelen som vi ger åt Microsoft. Svaret minns jag inte ordagrant men det var nåt i stil med yxskaft... <_<

 

 

Nåväl, vi får se hur det hela utvecklar sig. Jag återkommer! :crossfingers:

Link to comment
Share on other sites

Jag var också uppe i höstas i fullmäktige och frågade finansborgarrådet Sten Nordin vad han ansåg om den snedvridna konkurrensfördelen som vi ger åt Microsoft. Svaret minns jag inte ordagrant men det var nåt i stil med yxskaft... <_<

Prova också med att fråga om inte alla medborgare har rätt till att ta del av politisk information, eller om det bara är de (o)lyckligt lottade som har Windows PC..... Finns det inte t.o.m. lagstiftning om detta? :fundersam:

Link to comment
Share on other sites

Eller varför inte MacOS som är så lätt att använda/lära sig :)

jo klart men även jag inser att macar inte lämpar sig överallt, där man behöver ett budgetalternativ är linux troligen det överlägset bästa valet

Link to comment
Share on other sites

jo klart men även jag inser att macar inte lämpar sig överallt, där man behöver ett budgetalternativ är linux troligen det överlägset bästa valet

Jo, 4,995 spänn för en Mac mini är ju hutlöst dyrt.... :rolleyes:

Link to comment
Share on other sites

Får jag lov att fråga, varför det är bättre att kommunens pengar går till Apple istället för till Microsoft?

 

Både är kapitalistiska företag vars mål är att tjäna så mycket pengar som möjligt.

Link to comment
Share on other sites

Att kommunens pengar går till ett vinstdrivande företag ju svårt att undvika, i alla delar av kommunens arbete. Men problemet i sig är inte att microsoft får pengarna, utan att om man låser upp sig med deras lösningar så är det svårt för andra system att ta del av informationen.

 

Sen är många argument t ex mot att köra någon form av linux är att det är dyrt att utbilda användarna, men hur svårt är det att lära folk att logga in, starta ordbehandling, kalkyl, e-post mm? Skrivbord som skrivbord. De kan ha barnen som bakgrund i linux också.

 

Sen ska det bytas främst där det är som störst vinst, dvs de som bara gör mer vanliga uppgifter som e-post, ordbehandling mm, t ex de som sitter med ekonomi kan få svårt att hitta en vettig ersättare till sitt bokföringsprogram. Dock så kan man köra det via emulering så de kan köra linux och ha samma e-post, kalkyl mm som övriga organisationen.

 

Förstår verkligen inte varför de kan skylla på att de inte vet, de sitter ju och beslutar om vägar, skolor, budget mm och då får de snällt sätta sig in i vad det innebär eller tar de alla sina beslut rakt ut i luften?

Link to comment
Share on other sites

Prova också med att fråga om inte alla medborgare har rätt till att ta del av politisk information, eller om det bara är de (o)lyckligt lottade som har Windows PC..... Finns det inte t.o.m. lagstiftning om detta? :fundersam:

 

De som inte har en dator överhuvudtaget också...

Link to comment
Share on other sites

:tarskratt::chock::nanakudde::wacko::lol:

 

 

Alla som är FÖR en fri marknad öppnar upp för alternativen.

En absolut kritisk faktor för att den fria marknaden är fri konkurrens.

En sann liberal och/eller konservativ borde alltså få allergiska besvär, minst, av vad som har hänt i lilla Sverige och alla dess kommuner. :sjuk:

Även en socialist borde fråga sig varför i hela friden de ska gynna ETT privatägt företag så mycket.

Av någon skum anledning tycker vi lika för en gång skull ;)
Link to comment
Share on other sites

Prova också med att fråga om inte alla medborgare har rätt till att ta del av politisk information, eller om det bara är de (o)lyckligt lottade som har Windows PC..... Finns det inte t.o.m. lagstiftning om detta? :fundersam:
Det kallas offentlighetsprincipen
Link to comment
Share on other sites

Det kallas offentlighetsprincipen

Jag hade det på tungan.... ;)

 

Från regeringskansliet:

http://www.regeringen.se/sb/d/504/a/3029

Ett uttryck för offentlighetsprincipen är principen om handlingsoffentlighet. För att garantera insyn i riksdagens, regeringens och myndigheternas arbete har principen om handlingars offentlighet skrivits in i en av grundlagarna, tryckfrihetsförordningen.

 

Handlingsoffentligheten ger var och en rätt att begära att få del av allmänna handlingar och vanligtvis utan att behöva tala om varför eller vem man är.

 

"Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar"

(2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen, som enligt 14 kap. 5 § som regel gäller även utlänningar.)

Det borde alltså vara tvingande för kommuner att använda öppna standardformat för att leva upp tilll denna grundlag.

 

Varför har stat och kommuner ÄNDÅ gjort så dåliga val, alltså bryter mot lagen?

Tas problemet upp i Norrköpings kommun? Jag har försökt i min kommun men utan resultat.

Link to comment
Share on other sites

Jag hade det på tungan.... ;)

 

Från regeringskansliet:

http://www.regeringen.se/sb/d/504/a/3029

 

Det borde alltså vara tvingande för kommuner att använda öppna standardformat för att leva upp tilll denna grundlag.

 

Varför har stat och kommuner ÄNDÅ gjort så dåliga val, alltså bryter mot lagen?

Tas problemet upp i Norrköpings kommun? Jag har försökt i min kommun men utan resultat.

När det var på tal om nätverket så togs det även upp om dokumentformat o sådant och då framkom det att man anser sig ha uppfyllt lagen om över 95% av alla kan läsa/ha tillgång till informationen. De sista 5% blir för kostsamma så de går inte att motivera rent ekonomiskt.

 

När vi får dragningar av ärenden på nämnderna så är det alltid powerpoint eller pdf som används, oftast det första. När man ska hämta information från diariet som jag o några till gör ganska ofta, men vi är inte många som gör det. (Är få som använder laptops på mötena) Det är något skumt format som inte går att spara på en mac genom diariet.kolla denna får ni se Man måste öppna det med förhandsgranskaren för att sedan spara som pdf.

Link to comment
Share on other sites

När det var på tal om nätverket så togs det även upp om dokumentformat o sådant och då framkom det att man anser sig ha uppfyllt lagen om över 95% av alla kan läsa/ha tillgång till informationen. De sista 5% blir för kostsamma så de går inte att motivera rent ekonomiskt.

Vilka är de 5%? Om de tror att Windows är så väl spritt så baserar de alltså inte sina beslut på fakta.

Du kunde ju även undersöka vad alla licenser till Microsoft kostar, borde vara en tämligen respektabel summa.

 

Jag vill hävda att de vill inte, så enkelt är det.

Minsta motståndets lag plus en utbredd okunnighet är problemen tror jag.

 

Det går alltså att argumentera tuffare. Är du intresserad?

Link to comment
Share on other sites

Det är något skumt format som inte går att spara på en mac genom diariet.kolla denna får ni se Man måste öppna det med förhandsgranskaren för att sedan spara som pdf.

Ser ut som ett inscannat dokument från en kopiator/scanner, som brukar vara i pdf-format?

post-8002-1234558638_thumb.png

Link to comment
Share on other sites

Så vitt jag kan se så är det en vanlig PDF (jag ser den direkt i Safari med Adobe:s PDF-plugg)...

 

Vad det gäller huvudämnet så säger jag: Keep up the good work!!!

:respekt:

Link to comment
Share on other sites

Vilka är de 5%? Om de tror att Windows är så väl spritt så baserar de alltså inte sina beslut på fakta.

Du kunde ju även undersöka vad alla licenser till Microsoft kostar, borde vara en tämligen respektabel summa.

 

Jag vill hävda att de vill inte, så enkelt är det.

Minsta motståndets lag plus en utbredd okunnighet är problemen tror jag.

 

Det går alltså att argumentera tuffare. Är du intresserad?

Jag vill med hävda att de inte vill, eller inte har kompetens för det.

ja det går, men då måste man ha kunnigare personal att argumentera emot.. annars är det som att prata med en vägg, vilket det är idag.

 

Det enda är att anmäla dom... det språket fatta dom trots allt. ;)

Link to comment
Share on other sites

på vilken gymnasieskola skulle inte linux fungera?

 

Vet inte ens i vilken ände jag ska börja, kan rada upp säkert 50 programvaror som användes på min gymnasieskola där alternativ saknas på både Linux och OS X.

 

För övrigt är en Windows-licens våldsamt mycket billigare än den utbildning som kommer krävas vid en systemövergång...

Link to comment
Share on other sites

För övrigt är en Windows-licens våldsamt mycket billigare än den utbildning som kommer krävas vid en systemövergång...
Är det ett antagande eller är det något du har en kalkyl på?
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...