Jump to content
Just nu i M3-nätverket

Odell vill bygga ut kärnkraften


Pocahontas

Recommended Posts

Kristdemokraternas Mats Odell är i Finland och tittar på kärnkraftsbyggande.

I Rapports sändning sa han att kärnkraften bör byggas ut.

 

Som vanligt vet inte ena handen (Centern) vad högra handern gör (Kd) i regeringen.

 

Ska Kd gå till val med kärnkraftsutbyggnadsfrågan? Bara Gud vet.

Link to comment
Share on other sites

Jag är emot kärnkraft. Det är farligt. Och så blir det en massa radioaktivt avfall. Bättre med vindkraft och energihushållning.

Link to comment
Share on other sites

Jag är för kärnkraft i så motto att det är en trygg kontinuerlig "ren'' energiförsörjning som tillsamman med vattenkraften kan stå för en stabil bas tills alternativen blir ekonomiskt försvarbara.

De realistiska alternativen, olja och kol, kommer tyvärr att utnyttjas då vindkraften inte är något alternativ för industri och annan verksamhet som kräver avbrottsfri energiförsörjning.

Avfallsfrågan förändras inte vid fortsatt kärnkraftsdrift, avfall finns redan så den frågan är ointressant vid valet om vi skall fortsätta eller inte.

På längre sikt kommer teknologin för användandet av vind- och solenergi att konkurrera ut olja, kol och kärnkraft, men dit är det än så länge långt.

Ingenting hindrar att vi fortsätter att hushålla, men varför svälta vid ett dukat bord? I uranet har vi en kraftfull energikälla som inte duger till annat.

Link to comment
Share on other sites

Det är ju perfekt för elbolagen att vi låser fast oss vid stora monolitsystem, där de själva har makten.

Mats Odell åkte till Finland för att studera kärnkraftsutbyggnad. Här har ju funnits kärnkraftverk att studera i över 30 års tid.

Vad ska han studera? Olkiluoto har redan gått back 13 miljarder kr. För den summan får man väl bortåt 15 värmekraftverk, som samtidigt producerar bortåt 30-40 % el.

Det finns fortfarande hus som värms med högvärdig el som enkelt kan konverteras till fjärrvärme eller energieffektiviseras.

Var finns logiken att pumpa in 1000 miljarder kr - 60 % i forskningsanslag på en fossil ändlig energikälla, samtidigt som man lägger under 0,05 % på att undersöka alternativen i världen?

Kommer det ett beslut att vi ska bygga ut kärnkraften i Sverige så kommer garanterat både beskattning och elpris att öka i snabb takt, jämfört med alternativen.

Link to comment
Share on other sites

Vi skulle utan svårighet kunna avveckla all icke förnyelsebar (dit kärnkraften räknas) energiproduktion i Sverige inom 30 år, om den politiska viljan fanns.

 

En kombination av genomgripande energieffektivisering, uppgradering av existerande vattenkraftsgeneratorer, installation av värmepumpar (berg, mark, vatten, luft) och värmeväxlare i hushåll som i dag har elvärme. Solceller och solvärmepaneler på bostäder för varmvatten och mindre elbidrag.

 

En kraftig utbyggnad av vindkraft (som är betydligt mer stabil än Balooba inbillar sig), solkraft, vågkraft och förbränning av biomassa (avfall och skogsråvara) ger den resterande energi vi behöver när vi plockat bort kärnkraft, gas och olja och energieffektiviserat samhället.

 

Fullt möjligt att genomföra. Men viljan saknas.

Link to comment
Share on other sites

Det är ju perfekt för elbolagen att vi låser fast oss vid stora monolitsystem, där de själva har makten.

Mats Odell åkte till Finland för att studera kärnkraftsutbyggnad. Här har ju funnits kärnkraftverk att studera i över 30 års tid.

Vad ska han studera? Olkiluoto har redan gått back 13 miljarder kr. För den summan får man väl bortåt 15 värmekraftverk, som samtidigt producerar bortåt 30-40 % el.

Det finns fortfarande hus som värms med högvärdig el som enkelt kan konverteras till fjärrvärme eller energieffektiviseras.

Var finns logiken att pumpa in 1000 miljarder kr - 60 % i forskningsanslag på en fossil ändlig energikälla, samtidigt som man lägger under 0,05 % på att undersöka alternativen i världen?

Kommer det ett beslut att vi ska bygga ut kärnkraften i Sverige så kommer garanterat både beskattning och elpris att öka i snabb takt, jämfört med alternativen.

 

Din ekvation går helt enkelt inte ihop. Vem är så dum att man satsar och investerar i olönsamma projekt?

Varför skulle Odell m.fl. satsa på projekt som är sämre?

Tror du måste ha missat några parametrar i din ekvation?

Link to comment
Share on other sites

Vi skulle utan svårighet kunna avveckla all icke förnyelsebar (dit kärnkraften räknas) energiproduktion i Sverige inom 30 år, om den politiska viljan fanns.

 

En kombination av genomgripande energieffektivisering, uppgradering av existerande vattenkraftsgeneratorer, installation av värmepumpar (berg, mark, vatten, luft) och värmeväxlare i hushåll som i dag har elvärme. Solceller och solvärmepaneler på bostäder för varmvatten och mindre elbidrag.

 

En kraftig utbyggnad av vindkraft (som är betydligt mer stabil än Balooba inbillar sig), solkraft, vågkraft och förbränning av biomassa (avfall och skogsråvara) ger den resterande energi vi behöver när vi plockat bort kärnkraft, gas och olja och energieffektiviserat samhället.

 

Fullt möjligt att genomföra. Men viljan saknas.

 

Men varför skulle vi avveckla kärnkraften?

 

Allt det du för övrigt nämner är genomförbart, men till vilka kostnader. Att satsa stort på halvmogen teknik som på några år är omodern och oekonomisk jämfört med kommande teknikutveckling, det är väl ett enormt resursslöseri?

Solceller är enligt de bedömare jag varit i kontakt med framtidens melodi, men är än så länge en omogen produkt ur framställnings, effektivitetsgrad och kommersiell synpunkt. De bedömningar jag hört är att om tio år är solceller var mans egendom, dvs nått kommersiell nivå .

 

Vindkraften är idag inte speciellt driftsäker och lider av många barnsjukdomar, det räcker med att passera genom ett vindkraftfält för att konstatera att oroväckande många enheter står stilla trots gynnsam vind.

Jag har aldrig passerat en sån anläggning där alla enheter snurrat, har du?

 

Men det är rörande att se din positiva attityd, vore det så enkelt som du beskriver, är det då inte en tankeställare att investerarna inte nappar?

Varför investera i något olönsamt när dina fina alternativ finns? Är de dumma eller ... ?

Link to comment
Share on other sites

En starkt hämmande faktor är folkopinionen. Folk vill inte ha snurrorna nära sig. Annars hade vi haft långt fler snurror. Det, tillsammans med överdrivet komplicerade och långdragna miljöprövningar.

 

Solceller är rätt mogna. De som används i dag är på samma nivå som under 80-talet. Visst kan det komma bättre och billigare, men chansen ökar bara om det skapas en större efterfrågan, och eftersom inte alla kommer att byta samtidigt, så kommer utvecklingen många till del ändå. Så är det alltid med teknikskiften.

 

Ditt resonemang är hela tiden baserat på att en ensam lösning helt och hållet ska välsigna. Jag är av åsikten att många bäckar små är framtidens melodi. Ett i högre grad decentraliserat energiproduktionssystem är mindre sårbart och har svagare fluktuationer.

 

Den viktigaste metoden är att minska energibehovet. Överlägset billigast och enklast, och vi kan få stora resultat inom bara några år om man verkligen vill.

 

Den elintensiva industrin ser lämpligast till att investera i stabila energikällor som avfallsförbränningskraftverk.

Link to comment
Share on other sites

Bygg ut kärnkraften, men driv reaktorerna med Thorium istället. Det är mer miljömässigt hållbart. http://en.wikipedia.org/wiki/Thorium_fuel_cycle

 

Tänkte precis skriva om detta. Tur att jag läste tråden från början. :borstatanderna: Torium är framtiden. Ingen härdsmälta, aningen dyrare el i början men sen säkrare och halveringstiden för eländet är bara 5,000 år.

Link to comment
Share on other sites

Ingenting hindrar att vi fortsätter att hushålla, men varför svälta vid ett dukat bord?

En icke använd kilowattimme är gratis, medan en kärnkraftskilowattimme kostar. Enkel och sund hushållsekonomi.

Link to comment
Share on other sites

En icke använd kilowattimme är gratis, medan en kärnkraftskilowattimme kostar. Enkel och sund hushållsekonomi.

 

Jag är för kärnkraft också, Det finns ingen god anledning att stänga ner denna pålitliga energi form.

Vindkraft är för det första så ineffektivt att det är ett slöseri med resurser att bygga ut den i sverige, Det är heller inte klarlagt vilka miljökonsekvenser det får för fågelliv osv, vad som däremot är klart är att vindkraftverk genererar ultraljud som kan förstöra sömnen för fler än 2 människor.

 

Vattenkraft är en bra miljöform, relativt ren och effektiv (effektivare än kärnkraft faktiskt), men har en ganska stor inverkan på det marinalivet i dom vattendrag det byggs ut i och kan därför inte byggas ut i oändlighet, men tekniken förnyas helatiden så jag antar att varje kraftverk blir betydligt effektivare för varje generation. Det är dessutom svårt och kan få svåra miljökonsekvenser om den förutspådda energiförbrukningen inte stämmer överrrens med verkligheten åt varken det ena eller andra hållet, man kan enbart fördämma/släppa förbi en viss mängd vatten innan det blir antingen för lite vatten eller för strömt i vattendraget. Det kräver tur med vädret för att inte hela planerningen ska gå åt skogen.

 

Kärnkraft en mycket ren och förhållandevis billig energiform, få yttre faktorer kan påverka denna pålitliga energikälla, det enda som krävs är kontinuerlig kylning- miljöpåverkan är minimal vid fungerande verksamhet- lokal temperaturhöjning på 4-5 grader i utlopp av kylvatten, problematisk slutförvaring är dom två stora nackdelarna iövrigt är det den renaste energiform vi har på jorden, det otäcka är just det att om något går fel så blir påverkan i ett ganska stort område, tillskillnad från när en dammbrister eller liknande då påverkan blir relativt lokal men väldigt förödande lika så.

Det är också den enda energikälla vi har (som jag kan komma på just nu) där vi faktiskt kan sänka/öka produktion beroende på behov, visserligen är en sänkt produktion en förlust efter som nedbrytningsenergin inte kan lagras- det gäller samtliga energiformer, därför är argumentet "En icke använd kilowattimme är gratis, medan en kärnkraftskilowattimme kostar. Enkel och sund hushållsekonomi." helt felaktigt, en icke använd kilowatttimme kan inte sparas för framtida bruk.

 

Det största problemet är att sverige har sådan dubbelmoral, Man försöker förställa miljömedvetna och vara duktiga och inte använda kärnkraft (som i katastroffallen kan ha en enorm miljöpåverkan) istället importerar man rent av äckligt smutsig och miljöförstörande kolkraft från polen och danmark som har en klart dokumentera miljöpåverkan redan från start, är det att vara miljömedveten?

 

Dessutom har dom klipska politikerna tänkt till, Vi sverige bygger inte ut kärnkraften, däremot finansierar vi stora delar av finlands superreaktor som dessutom är tänkt att vi ska utnyttja också, istället för att bygga ut vår egen så väljer vi att ha en lång kabel mellan sverige och finland för att transportera samma energi som vi själva kan producera med lägre transportförluster och till bättre pris.

Link to comment
Share on other sites

marcushedenstrom

Vad jag hörde är att kärnkraftverk i Finland (åtminstone de nya) är av en helt annan typ, och modernare än något vi har. Kanske det var anledningen till besöket.

 

Dessutom, mycket bra skrivet Anvil. :ThumbsUp:

Link to comment
Share on other sites

...därför är argumentet "En icke använd kilowattimme är gratis, medan en kärnkraftskilowattimme kostar. Enkel och sund hushållsekonomi." helt felaktigt, en icke använd kilowatttimme kan inte sparas för framtida bruk.

Du har helt rätt, jag uttryckte mig slarvigt. Jag omformulerar mig, och mera generellt:

 

Att producera elektricitet, oavsett metod, är alltid dyrare än att inte göra det. Hushållning är därför alltid effektivast och billigast, och bättre för miljön på alla sätt. Hushållning är ett obekant begrepp i västvärlden, då man hellre producerar mer av allt när efterfrågan ökar, än att man höjer priserna. Jag anser att vår ständigt ökande konsumtion, inte bara el, är helt fördärvlig och därmed helt förkastlig.

Link to comment
Share on other sites

Du har helt rätt, jag uttryckte mig slarvigt. Jag omformulerar mig, och mera generellt:

 

Att producera elektricitet, oavsett metod, är alltid dyrare än att inte göra det. Hushållning är därför alltid effektivast och billigast, och bättre för miljön på alla sätt. Hushållning är ett obekant begrepp i västvärlden, då man hellre producerar mer av allt när efterfrågan ökar, än att man höjer priserna. Jag anser att vår ständigt ökande konsumtion, inte bara el, är helt fördärvlig och därmed helt förkastlig.

 

Problemet är bara att det oftast inte finns några fördelar för varje gemene man att vara miljövänlig, Miljövänliga alternativ är oftast sämre eller dyrare- ibland både och.

I sverige försöker man skenhederligt låtsas om som man är miljömedveten och höja priset på allt som "förstör miljön", speciellt på fordon- det vet politikerna mycket väl att det är säkra skatteinkomster som ingen direkt kan ifrågasätta, Folk kan inte sluta köra bil, speciellt inte nu när fler och fler arbeten samlas i större städer/tätorter och ändå är sverige fortfarande ett glesbebyggtland.

 

Där jag bor tex går det två bussar om dagen ena på morgonen runt 7 tiden, den andra vid 15 tiden.

Utöverdetta går det pendeltåg ungefär en gång varannan timma från klockan 6 till klockan 19 (sen tror jag det går ett till vid runt 23 tiden eller så) men ivilketfall jobbar man dagtid så kan man gott klara sig med den kommunikationen.

Jobbar man skift- 2 eller 3 skift osv är det helt omöjligt, ungefär hälften av den arbetandebefolkningen här jobbar på annan ort, vissar orter går det inte ens någon allmänkommunikation till, och bolagen håller hela tiden på att dra ner både buss och tåg linjer så gott som det går.

Det är väldigt lätt att vara "miljöaktivist" om man bor i storstaden och inte ser dom stora problemen med något så enkelt som att ta sig till och från jobbet.

Sedan kan även tilläggas att tåg/buss hade varit betydligt mer attraktivt om det inte vore för dom kostar mer per mil än vad det gör för en privatperson att åka bil.

Vuxen priset för 1.7 km enkel sträcka med pendeltåget är 60kr, det kommer jag både dit och hem på i bil, ensam, plus att jag får komforten att ta mig fram till ytterdörren på både plats A och B.

Nu är visserligen inte detta el relaterat- men jag pratar bara rent generellt om miljömedvetenhet.

 

Det är självklart att vi ska värna om miljön, men kärnkraftensåverkan är ganska minimal jämfört med andra energiformer.

 

Jag tycker också energiförbrukningen bör sänkas, men det får inte ske på bekostnad av vår utveckling, att ekonomiskt svälta ut folket för att tvinga dom förbruka mindre energi är helt fel sätt i mitt tycke, det ger bara upphov till mindre miljöomsorg, ett bättre sätt är att subventionera miljöalternativ bättre. Sedan ska dessa alternativ isåfall vara påvisat bra för miljön och inte som i fallet med tex bränsleetanol- visa sig vara en riktig miljöbov om man räknar in hela produktionskedjan.

 

Men jag håller med om att en ökande energi förbrukning är svår, Samtidigt känns det lite dumt som i mitt fall att "predika" om miljömedvetenhet när jag har runt 4 datorer hemma som tuffar nära på 24/7/365 enbart för hobbybruk.

Link to comment
Share on other sites

Kärnkraften bör byggas ut och det snabbt och miljövänligt. Kan dom som är emot kärnkraft ta och ta fram alternativ till kärnkraften som ger samma energi till samma penning så är ni snälla.

Link to comment
Share on other sites

Det är ju inte frågan om att vi behöver mer energi, utan hur vi ska hushålla med den vi redan har. Saknar man visioner likt de i Redmond och vägrar bryta rigida tankebanor att vi hela tiden måste ha tillgång till mer energi, när vi redan nu har ett överskott av energi, som slösas bort till ingen nytta.

 

Det måste väl ligga en betydligt större potential i att satsa på energieffektiviseringar och lagstifta att miljontals produkter med konstruktion som digitalboxar, som inte går att stänga av utan fortsätter att dra lika mycket energi som när de är i drift eller t. ex gamla cirkulationspumpar som går på tomgång och drar sju gånger mer energi än en modern pump, borde förbjudas.

 

Det finns ju tomgång och effektförluster i distributionen av själva elsystemet som med en betydligt mindre peng kan minska både kärnkraft, vindkraft, solenergi eller vad man nu vill satsa på.

 

Att man kan hålla igång fyra datorer dygnet runt t.o m på vintern, som hobbyverksamhet och till samma pris, beror på att vi avskaffade den effektbaserade elen som övriga Europa kör med. Detta ger självklart upphov till effektbrist en kall vinter i en industri som fram till nu, struntat i att effektivisera sitt energianvändande pg.a att de levt på subventionerat el som vi det övriga samhället dyrt fått betala genom dolda skattepålagor.

Link to comment
Share on other sites

Det är ju inte frågan om att vi behöver mer energi, utan hur vi ska hushålla med den vi redan har. Saknar man visioner likt de i Redmond och vägrar bryta rigida tankebanor att vi hela tiden måste ha tillgång till mer energi, när vi redan nu har ett överskott av energi, som slösas bort till ingen nytta.

 

Det måste väl ligga en betydligt större potential i att satsa på energieffektiviseringar och lagstifta att miljontals produkter med konstruktion som digitalboxar, som inte går att stänga av utan fortsätter att dra lika mycket energi som när de är i drift eller t. ex gamla cirkulationspumpar som går på tomgång och drar sju gånger mer energi än en modern pump, borde förbjudas.

 

Det finns ju tomgång och effektförluster i distributionen av själva elsystemet som med en betydligt mindre peng kan minska både kärnkraft, vindkraft, solenergi eller vad man nu vill satsa på.

 

Att man kan hålla igång fyra datorer dygnet runt t.o m på vintern, som hobbyverksamhet och till samma pris, beror på att vi avskaffade den effektbaserade elen som övriga Europa kör med. Detta ger självklart upphov till effektbrist en kall vinter i en industri som fram till nu, struntat i att effektivisera sitt energianvändande pg.a att de levt på subventionerat el som vi det övriga samhället dyrt fått betala genom dolda skattepålagor.

Mycket bra skrivet! Tack, jag instämmer till fullo! :respekt:

Link to comment
Share on other sites

Alltså, det behövs effektiviseringar i alla led.

Kärkraften, exempelvis, är fruktansvärt energiinneffektiv. Tror att verkningsgraden ligger på runt 30-40% bara. Detta är för att man låter kylvattnet bara rinna bort, istället för att ta tillvara på den som fjärrvärme.

Vad gäller solceller så såg jag nyligen en artikel (här i macworld faktiskt) om nya effektivare solceller. Mycket intressant måste jag säga.ö

Sedan läste jag också en artikel om vågkraft. Kanske inte så lämpligt för Sverige, men det är i alla fall en mycket miljövänlig och framför allt enkel energikälla.

Men, ett av dom stora områdena där vi kan spara energi är vid överföringen. DÄr har vi massa effektförluster.

Link to comment
Share on other sites

Alltså, det behövs effektiviseringar i alla led.

Kärkraften, exempelvis, är fruktansvärt energiinneffektiv. Tror att verkningsgraden ligger på runt 30-40% bara. Detta är för att man låter kylvattnet bara rinna bort, istället för att ta tillvara på den som fjärrvärme.

Vad gäller solceller så såg jag nyligen en artikel (här i macworld faktiskt) om nya effektivare solceller. Mycket intressant måste jag säga.ö

Sedan läste jag också en artikel om vågkraft. Kanske inte så lämpligt för Sverige, men det är i alla fall en mycket miljövänlig och framför allt enkel energikälla.

Men, ett av dom stora områdena där vi kan spara energi är vid överföringen. DÄr har vi massa effektförluster.

 

Matrix, Det är ju just det som är problemet- vi behöver tillverka mer energi själva- vi köper idag en ganska betydande mängd energi från utlandet speciellt på vinterhalvåret efter som våra egna kraftverk inte klarar att producera den mängd energi vi gör av med.

 

Sternis

Att använda kylvattnet till fjärrvärme har visat sig använda mer energi (pga pumpar och dyl) än vad det ger i form av uppvärmning.

 

Det finns andra energiformer som kan vara intressanta också, i norge ryktas det om att man satsar på Saltkraft, något vi borde kunna göra på västkusten också (Man behöver tillgång till både Salt och Sötvatten- spillprodukten är bräckvatten)

Link to comment
Share on other sites

...våra egna kraftverk inte klarar att producera den mängd energi vi gör av med.

Bra uttryckt. Många skulle skriva "...den mängd energi vi behöver." Vilket inte alls är samma sak.

Link to comment
Share on other sites

Jag är emot kärnkraft. Det är farligt. Och så blir det en massa radioaktivt avfall. Bättre med vindkraft och energihushållning.

detta pratade vi redan på 80-talet om ...

 

the nej tack jump med Povel är ett bra exempel

Link to comment
Share on other sites

Du har helt rätt, jag uttryckte mig slarvigt. Jag omformulerar mig, och mera generellt:

 

Att producera elektricitet, oavsett metod, är alltid dyrare än att inte göra det. Hushållning är därför alltid effektivast och billigast, och bättre för miljön på alla sätt. Hushållning är ett obekant begrepp i västvärlden, då man hellre producerar mer av allt när efterfrågan ökar, än att man höjer priserna. Jag anser att vår ständigt ökande konsumtion, inte bara el, är helt fördärvlig och därmed helt förkastlig.

 

Länge sen du skrev detta inlägg, men jag måste fråga ändå.

Vill du utveckla vad du menar med att ökande konsumtion är fördärvlig.

Om vi hade obegränsade energiresurser, menar du att vi ändå skulle dra ner, att konsumtion rent allmänt är något negativt?

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...