Jump to content
Just nu i M3-nätverket

Danmark på väg att avskaffa helvetet


snowreeler

Recommended Posts

"Helvettet" är skapat utav makten, kyrkan för att styra folket, de underordnade. Gör som vi, tyck som vi, annars vet du var du hamnar. VIDRIGT! :angry2:

Du är emot religionsfrihet, va?

Link to comment
Share on other sites

Du är emot religionsfrihet, va?

 

Det r ju rätt motsägelsefullt att ha orden religon och frihet i samma mening. Självklart får du tro på vilka fabler du vill, men de ska inte ha någon som helst inverkan eller makt i ett modernt samhälle.

Link to comment
Share on other sites

Det r ju rätt motsägelsefullt att ha orden religon och frihet i samma mening. Självklart får du tro på vilka fabler du vill, men de ska inte ha någon som helst inverkan eller makt i ett modernt samhälle.

Du ÄR alltså emot det. Ja, du får gärna vara emot det. Men faktum är att religionsfrihet är inskrivet i vår grundlag, och det har därför inverkan och makt på samhällslivet. Men lek med tanken: Tänk om jag inte fick vara kristen, och därför inte heller tilläts ta vara på min broder*, skulle samhället bli bättre?

 

*Edit: Jag ser ju dig här och nu, och tar del av dina åsikter, din ilska. Om jag inte vore kristen skulle jag nog strunta i din smärta och vanmakt. Som så många gör numera. De som inte bryr sig. Likgiltighet.

Link to comment
Share on other sites

Den handlar inte om att få och inte få. Du FÅR vara så kristen så det sprutar ut nattvard genom öronen på dig. Men det ska ej få påverka samhället tycker jag.

Link to comment
Share on other sites

Du FÅR vara så kristen så det sprutar ut nattvard genom öronen på dig.

Tja, här är det läge att vända andra kinden till, verkar det som. ;)

Link to comment
Share on other sites

A_bite_of_the_apple

Religion är roten till mycket ondo i världen. Finns inget som kan få människor att göra så galna saker som när det sker i Guds namn

Link to comment
Share on other sites

Religion är roten till mycket ondo i världen. Finns inget som kan få människor att göra så galna saker som när det sker i Guds namn

 

Mmm, typ alla krig?! Men! vi hade krigat om andra saker så vi ska inte skylla allt på gudar. Vi är tyvärr makt och våldsamma i våran natur.

Link to comment
Share on other sites

... Jag ser ju dig här och nu, och tar del av dina åsikter, din ilska. Om jag inte vore kristen skulle jag nog strunta i din smärta och vanmakt. Som så många gör numera. De som inte bryr sig. Likgiltighet.

Det är ju inte så att kristna eller religiösa för den delen har ensamrätt på medmänsklighet, eller?

Det kanske är så att inte alla väljer att lägga ord i mun och tolka in en brist på vad jag säljer ( i detta fall gud) i den andres resonemang. Om jag tolkar ditt inlägg fel så sorry.

Link to comment
Share on other sites

Om nu Gud finns så om han har de goda intentioner vi tror han har (han borde ju ha det iom att han skapade allt eller gjorde han det bara för att jävlas?) är nog inte hans avsikt att skapa en kyrka som tar makt över folk och en religion som uppmanar att knacka andra feltroende i huvudet, allt ont är precis som Landberg skrev kommet ur människorna och deras vantolkningar, de skyller sina själviska illgärningar på religionen.

Link to comment
Share on other sites

Om nu Gud finns så om han har de goda intentioner vi tror han har (han borde ju ha det iom att han skapade allt eller gjorde han det bara för att jävlas?) är nog inte hans avsikt att skapa en kyrka som tar makt över folk och en religion som uppmanar att knacka andra feltroende i huvudet, allt ont är precis som Landberg skrev kommet ur människorna och deras vantolkningar, de skyller sina själviska illgärningar på religionen.

 

Fast om nu Gud inte finns så borde det väl vara tvärtom? Dvs, att om folk (till skillnad mot en rymd-gud) har skapat religionen, så har de väl också skapat "en kyrka som tar makt över folk och en religion som uppmanar att knacka andra feltroende i huvudet..."?

 

Detta inte minst sagt i förhållande till, att i frågan om sin existens, verkar Gud att ligga rätt illa till numera? I relation till de krav som dagens empiriska standarder ställer på vad som kan betraktas som sanning, tycker jag att det är svårt att komma fram till annat än att religionerna är av människan konstruerade lögner. Till viss del är religionernas omöjlighet redan logiskt bevisade eftersom de inte kan vara sanna i alla beståndsdelar (förekomsten av en gud, ställd mot flera gudar, etc). Och uppenbart väljer människor fullkomligt olika religiös tro beroende på kulturella geografiska faktorer. Det senare talar emot att religiös tro i allmänhet skulle vara grundad i ändå så pass rimliga skäl som personlig upplevelse. Snarare bekräftar det att det verkliga skälet bakom religiös tro är indoktrinering.

 

Därför menar jag är det heller inte så enkelt att religionen endast används av människor som vill skylla ifrån sig. Religionen indoktrinerar, påverkar människor som rymmer både gott och ont, och är lätta att manipulera - inte minst i fråga om vad de anser är gott och ont - med innebörd att religion får en direkt verkan av åtskillig negativ innebörd. Detta är synligt genom historien, genom otaliga läskiga exempel, till den grad att det egentligen inte behöver diskuteras.

 

Religionsfrihet, talades det förresten om högre upp i tråden? Men ge mig gärna ett exempel på av vilket skäl religionsfrihet skulle behövas; vad är det i dagens lagstiftning som inte täcker vad religionsfriheten en gång i världen instiftades för att skydda mot? Själv ogillar jag religionsfriheten eftersom den bidrar till att sanktionera religion.

 

Fast det är kanske lite bortkastat att tala mot religion som företeelse, här i ett av världens mest sekulariserade länder? Även om jag befarar att jag har en smula fel på den punkten, att det fortfarande finns åtskilliga skäl. :fundersam:

Link to comment
Share on other sites

Det är ju inte så att kristna eller religiösa för den delen har ensamrätt på medmänsklighet, eller?

Det kanske är så att inte alla väljer att lägga ord i mun och tolka in en brist på vad jag säljer ( i detta fall gud) i den andres resonemang. Om jag tolkar ditt inlägg fel så sorry.

Ja, du tolkar det fel. Men det är förståeligt. Jag skrev att jag hade låtit bli om jag inte hade varit kristen. Det var bokstavligt menat. Tack vare min tro har jag blivit en människa som bryr mig. Jag är fullt medveten om att det finns många icke-troende humanister.

Link to comment
Share on other sites

I relation till de krav som dagens empiriska standarder ställer på vad som kan betraktas som sanning, tycker jag att det är svårt att komma fram till annat än att religionerna är av människan konstruerade lögner.

Du överskattar vetenskapen betydelse för vad vi håller för sant. Det finns inga vetenskapliga belägg för att det skulle finnas kärlek, exempelvis. Bara korrelationer beträffande fysiologiska reaktioner. Ändå är det få som förnekar kärlekens existens. För många är Gud just kärlek. Störst av allt är kärleken, som Paulus skriver.

 

Till viss del är religionernas omöjlighet redan logiskt bevisade eftersom de inte kan vara sanna i alla beståndsdelar (förekomsten av en gud, ställd mot flera gudar, etc).

Att religionerna är inbördes oförenliga innebär ju inte att alla måste vara falska. En av dem kan ju vara sann, medan de andra i så fall är falska. Det är logik.

Link to comment
Share on other sites

Fast om nu Gud inte finns så borde det väl vara tvärtom? Dvs, att om folk (till skillnad mot en rymd-gud) har skapat religionen, så har de väl också skapat "en kyrka som tar makt över folk och en religion som uppmanar att knacka andra feltroende i huvudet..."?

 

Detta inte minst sagt i förhållande till, att i frågan om sin existens, verkar Gud att ligga rätt illa till numera? I relation till de krav som dagens empiriska standarder...

Japp! You've got it!

Fast kanske inte, det behöver inte råda ett automatiskt rakt motsatsförhållande så man kan vrida på tesen och förvänta sig få ett motsatt rätt svar, det kan va så att oavsett om Gud finns el inte så kommer folk ändå i viss mån skapa en kyrka och vridna förhållningsregler. :)

Håller med dig att inte alla använder religionen på ett ont sätt, många använder det rätt oxå. Fast det märks ju mindre än krig.

Ta inte min teori som försök att bevisa guds existens, den bara behandlade mänsklighetens småttiga reaktion.

Jag ser på frågan om bevis om hanses existens att vi ställer fel frågor el använder fel mätverktyg, ung som det där grundelementet som ändrar sig beroende på hur man betraktar det, vi kommer aldrig få rätt verktyg för att bevisa guds existens för att ifall han finns ska vi inte få veta det och om han inte finns så finns ju inte heller mätverktyg för nåt som inte finns, ett agnostiskt synsätt kan man väl säga som öppnar dörren för båda möjligheterna, ingenting är omöjligt i min värld tills det verkligen är bevisat.

Ang religionsfrihet om det är överflödigt el ej har jag /orkar inte ha ngn uppfatting om, kanske det är så.

Men detta är lite ovant för mig och jag är trött, sovit tre timmar i natt så imorgon kanske jag tycker nåt annat. Men dina inlägg är alltid tänkvärda och intressanta även om man inte hänger med hundra i precis allt. :)

Link to comment
Share on other sites

(...)Att religionerna är inbördes oförenliga innebär ju inte att alla måste vara falska. En av dem kan ju vara sann, medan de andra i så fall är falska. Det är logik.

 

Sant, men redan faktumet att en del religioner måste vara falska, i relation till antalet anhängare och religionernas genomslagkraft, tycker jag talar starkt mot religion överhuvud taget. Att en företeelse innehåller lögn är absolut ett problem om företeelsen samtidigt är inflytelserik - hela företeelsens värde måste ifrågasättas om det bevisade inslaget av falskhet inte går att lokalisera alls. Jag anser att ett rationalistiskt förhållningssätt begär distansering till en sådan företeelse. Jag tvivlar på att någon t ex skulle vilja äta japansk blåsfisk efter samma principer, om kocken sade sig inte kunna lokalisera giftet? Religionen anser jag, följande ungefär samma princip, är alltid en potentiell förgiftningskälla av sekulära angelägenheter.

 

Du överskattar vetenskapen betydelse för vad vi håller för sant. Det finns inga vetenskapliga belägg för att det skulle finnas kärlek, exempelvis. Bara korrelationer beträffande fysiologiska reaktioner. Ändå är det få som förnekar kärlekens existens. För många är Gud just kärlek. Störst av allt är kärleken, som Paulus skriver. (...)

 

Till skillnad mot religion är kärlekens konsekvenser som äktenskap och barnalstring, synliga belägg för kärlekens existens. Kärleksförhållanden är verklighetsbelägg av det slag som religionerna saknar. Därtill kommer de många personliga beläggen för kärlek. Att många religiösa anser sig personlig uppleva Gud är inte samma sak, då religionens koncept är motstridiga naturlagarna som vi känner dem och därmed logiskt sett ställer mycket höga krav på bevisning (jag har ju inte hävdat att religionerna inte existerar). Vetenskapen lär också ha kommit en bra bit på väg när det gäller att bokstavligt vis mäta kärleken i form av neurologiska och hormonella reaktioner - tillika att religiös disposition har börjat förklaras av vetenskapen som härrörande ur vissa genetiskt bestämda neurologiska reaktioner, mer dominanta hos somliga individer än andra.

Link to comment
Share on other sites

(...)

Håller med dig att inte alla använder religionen på ett ont sätt, många använder det rätt oxå. (...)

 

Jag tänkte inte ens tanken. Tror inte jag skrev det heller. Men naturligtsvis har du rätt. Visserligen tycker jag att det ligger en hel del fel i att gå från vidskepelse, till att institutionalisera den, till att börja göra anspråk på att förklara vad som inte går att förstå, och därtill hävda (förmodligen) grovt traderade skapelseberättelser, eftersom det tenderar att skänka tillbaka en kraftig statushöjning till tron. Av det följer att det personliga tänkandet, vidskepelsen, ofta får en plats och betydelse i den här världen som den inte förtjänar - det är så mycket svårare att avfärda religion som vidskepelse trots att det egentligen i grund och botten är samma sak. Men visst, i grund och botten: all religiös tro och religionsutövning får inte dåliga konsekvenser. Däremot ser jag all religion som egentligen ett bristsymptom. Vidskepelse, kan jag t o m gilla! Den kan i sina bättre former, åtminstone, vara detsamma som att ha ett öppet sinnelag. Religionen står för mig för ett slutet dito.

Link to comment
Share on other sites

Sant, men...

Tack, det räcker. Vad som ÄR sant återstår att se.

 

Till skillnad mot religion är kärlekens konsekvenser som äktenskap och barnalstring, synliga belägg för kärlekens existens. Kärleksförhållanden är verklighetsbelägg av det slag som religionerna saknar. Därtill kommer de många personliga beläggen för kärlek.

Nej, allt det du skriver om ger vid handen naturvetenskapliga sanningar; de har haft samlag, de bor i samma lägenhet, de rör vid varandra, och så vidare. Du kan inte bevisa att de gör detta därför att de älskar varandra. Det är omöjligt; hur ska du kunna påvisa kärlek när ett icke älskande par uppenbarligen kan åstadkomma allt som ett älskande par kan? Ändå "vet" vi att kärlek finns. Du har därför inte kommit dig för att ifrågasätta det.

 

...religiös disposition har börjat förklaras av vetenskapen som härrörande ur vissa genetiskt bestämda neurologiska reaktioner, mer dominanta hos somliga individer än andra.

Ett farligt resonemang, som ger utrymme för, eller rent av är, fascism. Det blir möjligt att medicinera bort religiösa "vanföreställningar". Här har agnostiska eller ateistiska vetenskapsmän uppenbarligen bestämt sig för att leta efter en medicinsk förklaring till tro. Att tro är "sjukt". I stället för att som Karl Popper bege sig ut och leta efter svarta svanar, om man tror att det bara finns vita (falsifieringsprincipen), så gör man här precis tvärtom. Det är politik, inte vetenskap. Lek med tanken att man hittar samma resultat för nyliberaler, ska de också få medicin?

Link to comment
Share on other sites

Min syn på det hela är att religion inte ska åtnjuta nån särställning bland alla åsikter som finns om allt möjligt man kan tänka sig. Avskaffa religionsfriheten och inordna den där den hör hemma - under den frihet vi har att tycka och tänka vad vi vill, och framföra våra åsikter så länge vi inte bryter mot några lagar.

 

Det är bisarrt att vi i dagens upplysta samhälle ger särställning i lagen åt ihopsamlade åsikter så fort nån åberopar ett övernaturligt väsen eller liknande som grund för det hela.

Link to comment
Share on other sites

Nej, allt det du skriver om ger vid handen naturvetenskapliga sanningar; de har haft samlag, de bor i samma lägenhet, de rör vid varandra, och så vidare. Du kan inte bevisa att de gör detta därför att de älskar varandra. Det är omöjligt; hur ska du kunna påvisa kärlek när ett icke älskande par uppenbarligen kan åstadkomma allt som ett älskande par kan? Ändå "vet" vi att kärlek finns. Du har därför inte kommit dig för att ifrågasätta det.

 

Det viktiga är inte att vetenskapen inte kan bestämma allt, eller att du, trots de många goda indikationerna om att kärlek existerar, inte tar för givet att så är fallet. Kärlek har visserligen ibland negativa avigsidor, men i den mindre skalan och på det personliga planet. Religion påverkar dagligen stora väsentliga områden som politik, lag, hälsovård, utbildning, jämlikhet, på ett för demokratisk och humanistisk utveckling, negativt vis. Inflytandet står inte i det minsta i proportion till vad som är bevisat av religionernas budskap. Kärleken är som teori ett betydligt trovärdigare koncept genom att hålla sig inom naturlagarna till skillnad mot religionen, och det går heller inte att säga om kärlek att den är delvis bevisad inte existerar.

 

Men skulle å andra sidan så någonsin bli fallet, och det visar sig att delar av vad vi tror om kärlek idag är falskt, så lär vetenskapen åtminstone korrigera sig. Religionerna trampar på i ullstrumporna, uppdaterar aldrig sina urkunder, och blir med tiden allt mer oförenliga med de moderna samhällena. Ett uppenbart problem med religion är inte bara att religiös tro så fullständigt lämna logik och empiri därhän, utan att därmed även andra ologiska idéer och resonemang lätt kan anslutas till den redan bristfälliga grunden. Inte för inte förekommer idag t ex idéer som Intelligent Design som utfall av de kognitiva träsk som religion består oss med.

 

(...)Ett farligt resonemang, som ger utrymme för, eller rent av är, fascism. Det blir möjligt att medicinera bort religiösa "vanföreställningar". Här har agnostiska eller ateistiska vetenskapsmän uppenbarligen bestämt sig för att leta efter en medicinsk förklaring till tro. Att tro är "sjukt". I stället för att som Karl Popper bege sig ut och leta efter svarta svanar, om man tror att det bara finns vita (falsifieringsprincipen), så gör man här precis tvärtom. Det är politik, inte vetenskap. Lek med tanken att man hittar samma resultat för nyliberaler, ska de också få medicin?

 

Jag håller med om att detta kan felanvändas. Men bara därför tycker jag inte att man kan avfärda forskning och kalla den för enbart politik. Att medicinera mot vanföreställningar är trots allt accepterat idag, så frågan tycker jag snarare handlar om att bestämma vad som är vanföreställningar (bör t ex inte schizofrena medicinera?). Vad jag förstår så är forskning baserad på hypotesen om neurologiska förklaringar till 'religiös disposition', heller inte inriktad på att finna 'botemedel' (?). Fast jag förstår förstås att religiösa känner sig hotade av vad som kan leda till logiska förklaringar av deras tro och därför gärna vill 'måla fascistmonstret på väggen'.

 

 

(...)Det är bisarrt att vi i dagens upplysta samhälle ger särställning i lagen åt ihopsamlade åsikter så fort nån åberopar ett övernaturligt väsen eller liknande som grund för det hela.

 

Precis min tanke. Med någon rimlig känsla för logisk prioritering borde de religiösa ideerna förpassas betydligt längre bak i samhällena vad gäller vikt och inflytande - mycket långt bak i kön för alla de möjliga teorier som går att ställa upp kring sådant osm universums uppkomst och evolutionen. Det bör ju finnas miljarder av skapelseteorier som är betydligt trovärdigare genom att åtminstone hålla sig inom naturlagarna. Naturbiologiska förklaringar som utgår från 'rymd-gudars' ageranden borde vara bland de absoluta sista teorierna som tillmäts någon trovärdighet, som tillåts påverka människa och samhälle.

Link to comment
Share on other sites

Fast nu blandar du in amsagor ingen kristen i Sverige alla fall bokstavligen tror på, Bibeln är mer att tolka som nåt sorts humanistiskt rättesnöre hur man ska leva sitt liv och uppträda gissar jag blandat med en massa sagor, skapelseteorin är inte ämnad att tro på, en gång för tusen år sedan kanske när man inte visste bättre var det en sorts förklaringsmodell-light kanske men idag nej. (För den delen säger vissa att modellen är ganska sann i stora drag, bara att en miljard år är krympt till en dag och att man får ta revben med lite salt på) Jag tror inte att man kan söka efter en bra skapelseteori och då påstå att man funnit en rättare tro och det skulle bevisa Guds existens, eller att motsatsen bevisar hans ickeexistens. Folks tro på en gud och skriften är olika saker. Så låt folk tro det finns en Gud, att sagoboken Bibeln finns är inget bevis för nånting annat än det själv och är tämligen så ointressant. :)

Till det om prioritering vill jag återknyta lite till vad du skrev tidigare, jag tror oxå att de religiösa ideérna idag redan förpassats långt bak i samhället, de är inga problem, alla fall inte de kristna idéerna, vi är sen länge för sekulära. Eller finns det nånstans i samhället idag du kan peka där religionen (och inte humanism) bestämt reglerna/lagarna? Förutom det uppenbara om äktenskapsbalken.

Link to comment
Share on other sites

Jag tänkte inte ens tanken. Tror inte jag skrev det heller. Men naturligtsvis har du rätt. Visserligen t

Det var din rad nr 12 jag tänkte på men jag kanske misstolka lite. :)

 

...Men visst, i grund och botten: all religiös tro och religionsutövning får inte dåliga konsekvenser. Däremot ser jag all religion som egentligen ett bristsymptom. Vidskepelse, kan jag t o m gilla! Den kan i sina bättre former, åtminstone, vara detsamma som att ha ett öppet sinnelag. Religionen står för mig för ett slutet dito.

För mig är det ett öppet sinnelag att inte stänga dörren för möjligheten att det kan finnas en gud. Vår utveckling från en aminosyra till människa är ju så märklig och otrolig så någon kunde ha ett finger med i spelet, oxå universums utveckling och var helskotta allt kom ifrån är rent absurt märkligt, verkar oxå lite trist att tänka sig att vi och allt inte har någon mening alls, men det kanske är så. Och samma här som tidigare så ser jag skillnad på en personlig gudstro och den dikterad av Bibeln/Kyrkan, varav det senare för mig verkar va rätt så slutet. Men man kan ju ta russinen ur kakan oxå, inte ens Kyrkan tror på allt i Bibeln gissar jag vilt.

Link to comment
Share on other sites

(...)Till det om prioritering vill jag återknyta lite till vad du skrev tidigare, jag tror oxå att de religiösa ideérna idag redan förpassats långt bak i samhället, de är inga problem, alla fall inte de kristna idéerna, vi är sen länge för sekulära. Eller finns det nånstans i samhället idag du kan peka där religionen (och inte humanism) bestämt reglerna/lagarna? Förutom det uppenbara om äktenskapsbalken.

 

Jag håller med i stort. Som jag skrev någonstans högre upp i tråden så går det ju att tvivla på om det här ämnet är särskilt viktigt i just vårt sekulära svenska samhälle? Fast möjligen är det ändå en tvungen pågående kamp, att se till att religionen förblir där den är förpassad? Vem vet (skulle jag bara gå efter min smak så skulle jag kunna tänka mig ett förbud mot religion)? Och jag undrar dessutom om inte den ökande inbrytningen av Islam i Sverige och övriga Europa, motiverar ett fortsatt aktivt motarbetande mot religionens inflytanden? Eller är jag bara fördomsfull nu? Jag är vare sig expert på Mellan-österns kultur, Islam, eller religion överhuvud taget, men vad jag ser av Islam är långtifrån bara en religion. I de länder där Islam är kulturellt rotad, har denna religion en relation till politik och lag som kristendomen inte har kommit i närheten av i nord-Europa sedan (skulle jag tro) 1500-talet. Ett så starkt religiöst inflytande över sekulära spörsmål hoppas jag slippa se får ökad utbredning i vårt samhälle och i övriga Europa.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...