Jump to content
Just nu i M3-nätverket

AFP anslutning Linköpings Universitet, liu


saga88

Recommended Posts

Efter sommaren är det omöjligt för studenter vid Linköpings Universitet att komma åt sitt studentkonto utrymme mha AFP el SMB, men för Windows användare funkar det ok att access med SMB. 500 MB gratis lagringsutrymme är ju inte så dumt om man är fattig student.

 

En anledning till det hela är antagligen sommarens strul, se:

http://www.liu.se/insidan/

 

Har AFP dålig säkerhet?

 

Slutrapport från haverikommissionen för fillagret

 

Brister i organisation, rutiner och ledningsförmåga, otillfredsställande information och frånvaro av ett användarperspektiv. Haverikommissionen med anledning av fillagerhaveriet är tung i sin kritik.

 

Den exakta orsaken till fillagerhaveriet i slutet på juli har inte kunnat fastställas, men är enligt kommissionen också av underordnad betydelse. Allvarligare är att man under större delen av haveriets förlopp kom att ha ett relativt snävt teknikperspektiv istället för att se det som en fråga om att ge användarna tillgång till filer och mappar så fort som möjligt. Allt för många beslut kom att tas på teknikernivå utan stöd/involvering av chefer och ledning. Detta bidrog i sin tur till ett onödigt utdraget förlopp. Kommissionen beräknar Units kostnader i samband med haveriet till ca 300 tkr, inköp av ny hårdvara har kostat ca 70 tkr, medan kostnaderna för störningarna i arbetet för övriga anställda beräknas till ca 15 miljoner kronor.

 

Nu inträffade haveriet när många hade semester och studenterna inte var på plats, hade det istället inträffat under terminstid hade det enligt kommissionen kunnat få betydligt allvarligare konsekvenser för verksamheten.

 

Kommissionen menar att fillagret måste klassificeras som ett system av avgörande betydelse för verksamheten och utformas därefter när det gäller tillförlitlighet och risk. Lärdomarna från haveriet måste beaktas i den pågående utredningen om hur LiUs samlade IT-kompetens ska organiseras och ledningsstruktur och ansvarsbefogenheter mellan Unit, IT-chef och beställarstyrelse måste tydliggöras.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...