Jump to content
Just nu i M3-nätverket

Banditer har ingen fri vilja


Semmelman

Recommended Posts

http://www.sn.se/parser.php?sect1=101&sect2=103&id=108307

 

Ja vad säger man, undrar vad forskaren tänker med egentligen?

Så när boven slår sönder rutan och klättrar in och letar efter nåt att tjuva och sen kryper ut och springer därifrån så sker allt helt utan att bovens hjärna registrerar vad han gör?! Som en fullkomlig överraskning finner han prylarna hemma i lägenheten när han kommer hem med dom.

Mycket ska man höra innan öronen trillar av. :lol:

Link to comment
Share on other sites

marcushedenstrom

Haha! :lol::lol:

Link to comment
Share on other sites

Och med det rasade hela samhället och rättsväsendet ihop...... BONK.

Link to comment
Share on other sites

Känns som om den forskningen innehöll något mer än vad som syntes. Antar att skandalvärdet inte skulle varit tillräckligt högt annars.

Link to comment
Share on other sites

Om ni vill veta mera om denna neurologiska forskning - som pågått i 15 år - så finns det många sätt att fördjupa sig på. Hjärnforskningen är den avdelning som har fått fram chockerande rön om människan dom senaste åren. Det är mycket komplexa teorier - och labexperiment - men helt klart står alltså att vi inte har den fria vilja som vi tror att vi har. En introduktion till denna forskning kan vara boken "Märk världen" av Tor Norrentranders.

Om masmedias rubriker om att tjuven inte kan klandras lockar folk till denna vetenskap så är det ju bra :-) - men nöj er inte med dessa rubriker och extremförenklade ingresser. Gå till källorna! Ni kommer inte ut på andra sidan med samma syn på världen och människan. Något mycket stort håller på att upptäckas...men det kommer nog att ta ett par sekel innan det sjunker in i allmogen - som det tagit för andra vetenskapliga revolutioner.

 

Rubriken till denna tråd bör snarare vara: Vi har ingen fri vilja.

Link to comment
Share on other sites

Jo, ni/vi har ju diskuterat den fria viljan en del, och det finns säkert mycket intressanta saker om det, om mjg kunde göra oss den äran med en kort summering om det viktigaste senaste kanske? :)

Men slutsatsen som drogs av artikeln var hur det än är med den fria viljan oändligt fånig, nog kan jag få en impuls att slå nån på truten som är dum men en tiondels sekund senare har min hjärna bearbetat impulsen och funnit att det är smartare att ignorera eller fly, nog är en inbrottstjuv, bankrånare, whatever, medveten om sitt val och vad de gör?!

Link to comment
Share on other sites

Om man, som jag, har en tro på absolut determinism ända in i materiens minsta delar, har vi ingen fri vilja. Bara en apparent fri vilja. Dock är den i praktiken omöjlig att skilja från verklig fri vilja, så det har egentligen ingen betydelse i verkligheten.

Link to comment
Share on other sites

Kanske hade journalisten oss läsare i åtanke när han skrev artikeln. Den var ju knappast fördjupande på något sätt utan bara sarkastisk. Snacka om utfyllnadsjournalistik. :w00t: !!!!

Nu kom jag på nåt nytt också :D

Link to comment
Share on other sites

om mjg kunde göra oss den äran med en kort summering om det viktigaste senaste kanske? :)

374626[/snapback]

 

Tro mig - detta ämne kan inte summeras kort :-) Börja med boken jag tipsade om - eller glöm hela skiten, ty upptäkten förändrar ingenting. Även om hjärnan tar ALLA beslut FÖRE medvetandet så sitter vi fast i varats fängelse (eller paradis). Vi kan försöka betrakta händelseflödet, men vi kommer alltid att KÄNNA att vi är med och styr. Och eftersom vi är känslovarelser - hela vårt beteenderegister styrs till 100% av känslor - det finns ingen "analytisk kyla" eller "intellektuell saklighet/förnuft". ALLT är nevrokemiskt styrt. Kärlek, passion, religiositet, hat, lycka, sorg, ångest,...ALLT kan förklaras med elektrokemiska balansflöden i hjärnan.

 

PC Jersilds har också skrivit en hel del om detta - om vi verkligen kontrllerar vårt beteende eller om allt är ett program...och vi kan bara se på liksom...

 

Jag tror att forskningen inom nevrologin är det mest omskakande sen evolutionsteorin och relativitetsteorin - nej fel, det är mycket mera omskakande än så. Ser man innebörden av dom nya rönen så kan man 1: Skita i allt och fortsätta som förr. 2: Omedelbart falla ner i ett totalt mörker av existentiell ångest och förtvivlan. Det är en iskall skapelse som tornar upp - vi är bara biologiska robotar - försumbara idioter - hela vårt moraliska bygge måste skrotas etc etc etc...

 

Men detta kan du inte heller välja så klart :-D

Link to comment
Share on other sites

Om man, som jag, har en tro på absolut determinism ända in i materiens minsta delar, har vi ingen fri vilja. Bara en apparent fri vilja. Dock är den i praktiken omöjlig att skilja från verklig fri vilja, så det har egentligen ingen betydelse i verkligheten.

374630[/snapback]

 

jag lutar också åt det...men det är olika dag från dag...Om allt är en serie orsak och verkan ända från Big Bang (i detta universum alltså) så måste ju ALLT vara innefattat i detta serieflöde - även nu när jag sitter och skriver detta så är det resultatet av händelser - mikro/makro-kosmiska - bakåt i tid till begynnelsen. Våra hjärnor kan ju då omöjligt kontrolleras av individuell styrning - det är inte sunt vetenskapligt - det passar inte in. Jag lutar åt att fri vilja är absolut omöjligt i den univerella "apparat" vi lever våra korta liv i. Bara en religiös människa som anser att just Homo Sapiens är utvald och en avbild av guden - kan mena att just människa - till skillnad från ALLT annat i kosmos - har en fri vilja. En ateist kan omöjligt tro på den fria viljan - det är absurt och ovetenskapligt.

 

Men - som sagt - jag är INTE ateist. Det är därför det är lite olika dag från dag för mig...det där med determinismen...

Link to comment
Share on other sites

Jag har också svårt för själva tanken, men det är just nu det enda som jag kan känna "stämmer" hur mycket jag än funderar på det.

 

Egentligen började det med att jag läste en bok, "Does God Play Dice? The New Mathematics of Chaos", skriven av den brittiske matematikern Ian Stewart. Där för han fram en möjlig förklaring på hur kaos (från ett matematiskt perspektiv) kan vara omöjligt att skilja från äkta slump. Ett kaotiskt förlopp är bara ett strikt deterministiskt förlopp där beräkningar är i praktiken omöjliga.

 

Ta som exempel ett fysikaliskt förlopp som fullständigt bestäms av värdet på Pi. Hur stor precision du än väljer att räkna med, så kvarstår det faktum* att Pi är ett irrationellt tal, och ju längre fram du försöker räkna på förloppet i fråga, desto större kommer avvikelsen att bli, eftersom du i varje iteration förstorar det oundvikliga felet som skillnaden mellan ett irrationellt tal och ett rationellt tal med sjukt många decimaler.

 

* En snabb koll på nätet visar att man inte är säker på att Pi är irrationellt... Välj då ett valfritt tal som bevisligen är irrationellt, så håller min argumentation ändå!

Link to comment
Share on other sites

Såg på "skillnaderna mellan könen" igår el vad det heter hur psykologen ganska lätt såg en linje i personernas personlighet från uppväxt och till idag, hur det styrde deras beteende med motparten. En sorts programmering. Men det betyder ju inte att man inte kan omprogrammera sig eller att med en stunds funderande tänka ut hur man vill bete sig/göra i framtiden. Programsymboliken var inte helt dålig, vi kanske fungerar som programmen som programmerats under uppväxten säger till oss, men sen kan vi ju ånyo mata in nya programkoder, nya erfarenheter och kunskaper, göra nya uträkningar, och en å annan gång kanske göra omstart. Sen så givs vi olika datorer från början som är olika bra på olika saker. Känslor vet jag inte var det ligger i det hela, det är nog knutet till allt, men mer djupliggande kanske.

Den filosofiska frågan om fri vilja i sin kärna lämnar jag gärna därhän men som jag skrev förut tror jag på att impulser och omedelbara reaktioner är en produkt av arv, erfarenhet, ev "djuriska"… kom inte på ordet, ni vet aggression, rädsla… typ, känslor på ett sätt, vad det nu är, sen så har vi fullständig koll på vad vi gör och deras resultat på medmänniskor. Impuls är en sak, resten en annan. Kriminella, saknar då empatiförmågan och att se klart resultatet av deras beteende, det har jag ingen bra teori vad det beror på men förmodligen en röra av allt, arv, uppväxt, erfarenhet, fysiska förändringar el påverkan av kosten etc… naturligtvis finns ondska oxå, Hitler var väl ond? Varför då kan man fråga sig. Kan väl inte bara handla om taskig barndom, näe…

 

Men jag väljer hellre 1 framför 2… :)

Link to comment
Share on other sites

rickard1234
Om man, som jag, har en tro på absolut determinism ända in i materiens minsta delar, har vi ingen fri vilja. Bara en apparent fri vilja. Dock är den i praktiken omöjlig att skilja från verklig fri vilja, så det har egentligen ingen betydelse i verkligheten.

374630[/snapback]

Kan du ta det där på svenska en gång oxå så att jag (vi andra) förstår? :blink:^_^

Link to comment
Share on other sites

rickard1234
En ateist kan omöjligt tro på den fria viljan - det är absurt och ovetenskapligt.

374643[/snapback]

Jag är ateist o jag har en egen, fri vilja. Det tycker jag själv iaf. Har jag fel?

Link to comment
Share on other sites

Joakim Ågren

Frågan är ju hur man tolkar uttrycket fri vilja?

 

Menar man de val som vår person och personlighet gör ja då har vi en synbar fri vilja. Menar man dock på att allt redan är förutbestämt på partikelnivå då har vi ingen fri filja bara en upplevd fri vilja. Den här tanken går ut på att från det ögonblick vi blir till så kommer alla händelser med alla partiklar i våran kropp att följa ett bestämt schema baserat på fysikens lagar många av dem ännu så länge okända vi kanske måste involvera strängteori i mixen också. Det är alltså våra beståndsdelar som styr oss i detta synsätt och allt vi upplever och styr över är då bara en illusion av att det sker av vårat medvetande. Allt detta är naturligtvis extremt komplext. Man kan göra en liknelse me stjärnor allt i deras liv är förutbestämt av fysiken och deras öde likaså tanken är att detta kan appliceras på människan också bara att det är mer komplext.

Link to comment
Share on other sites

Kan du ta det där på svenska en gång oxå så att jag (vi andra) förstår?  :blink:  ^_^

374813[/snapback]

 

Tja, tänk dig en lång rad med dominobrickor som står uppställda så att de kan välta varandra om de välter själva. Knuffar vi till en av brickorna, välter alla så småningom. Men anta då att dominobrickorna har ett medvetande likt människans, och inte vet annat än att de själva väljer - av fri vilja - att välta vid ett visst ögonblick. De upplever det alltså som om de väljer att välta helt oprovocerat, men i själva verket är förloppet förutbestämt helt och hållet. Deras fria vilja är då enbart en illusion...

 

 

Nja, det där är en beskrivning av den filosofiska sidan av determinismen. Jag menar en strikt fysikalisk.

Link to comment
Share on other sites

"Hård determinism liksom fatalism menar att den fria viljan är en illusion, eftersom vi i varje given situation inte kunde ha handlat på ett annat sätt än vi gjorde."

– Oj så fel de har! Undrar hur många tusentals ggr jag ångrat efteråt något jag gjort el inte gjort, jag är mästaren av velighet och jag hade välkomnat determinism! Men ack så enkelt är inte livet.

 

En fysikalisk determinism tror jag än mindre på än en filosofisk.

 

Näe, allt som händer hänger förstås på vad som hänt innan, jag kan inte välja mellan semla el kaka om jag inte först gått till kondiset, men sen är det strikt kaos el slumpen som styr såvida inte valet görs pga av ngt fakta-orsak/verkanrelaterat, som att jag är lite hungrig och semla mättar bättre eller att eftersom det brinner så släcker vatten bättre än bensinen så därför slänger jag vattnet på elden, men om dessa orsaker och verkan utesluts i ett skede så råder slumpen och kaoset framför ngn sorts gudomlig förpredestinerad plan… hur en fjäril flyger beror inte på att det blåste sydliga vindar sex månader tidigare som i sin tur gör att det blåser västan idag och fört den lilla fjärilen hit framför våra fötter utan det beror på att antingen i ena sekunden har fjärilen sett något intressant som den vill smaka samt i andra sekunden bara tumlar omkring på måfå för att slumpen ska ta den någonstans där det kan finnas något intressant… ^_^

 

Dominobrickor… helt övertygad om att vi kan välja vägen vi vill, kan vi inte det så kan vi ju ge upp och lägga oss ner och sparka oss trötta och ropa Ske guds vilja eller något annat knäppt. Hela vår civilsation bygger på att vi tror vi kan göra något bättre. Såg på teve för nån vecka sen hur männen i nån fattig by långt härifrån ställde in undervisningen efter att skolans tak hade skjutits sönder, de väntade ett år med armarna i kors i sysslolöshet på att någon skulle komma och laga taket så de kunde fortsätta undervisningen, med ett sådant synsätt hade vi inte kommit så långt som vi kommit. Men jag ser detta synsätt sprida sig i dag, folk som inte tar tag i saker och ställer till rätta, vi låter våra politiker slå i oss lögner, t ex att regeringen hemligstämplar papper om en stor känd civil båtolycka där 800 människor dog, finns inget som riskerar nationen säkerhet i det, och skulle det göra det, då ljuger Sahlin om att det inte har med något lands militär att göra, ska vi ha politiker som för oss bakom ljuset? Ja det ska vi eftersom vi inte protesterar! På min ort läste jag i veckan så finns det snuskgubbar som gör snuskiga saker på kommunbadhuset framför barnen, och ingen gör något för det är inte emot några regler!! Hade jag haft ungar hade jag fan gjort nåt. Men vad är det för j-vla synsätt?! Ske guds vilja, bäst att inte göra något eller ställa något till rätta, så tänkte de i tyskland oxå på trettitalet och se vad som hände. Vi har visst fri vilja om vi vill.

Inbrottstjuven, bankrånaren vi började med eller barnmisshandlaren kan alltså närsomhelst bestämma sig för att sluta skada andra. Men väljer att fortsätta. Han är ingen dominobricka som inte har något val som en robotmissil låst på målet, han är ansvarig för sin handling.

 

Vad jag tror alla fall…

Link to comment
Share on other sites

Det chockerande är alltså att man idag vet att hjärnan tar beslut FÖRE personens medvetna "jag" upplever att han/hon tar beslutet.

 

Detta är alltså tung forskning och labverksamhet. Vi talar om Max Plank-institutet och andra tunga forskningscentra i USA och Asien. När du väljer att ta din tandborste på morgonen - exakt när du upplever att du ger handen signal att greppa tandborsten - då har alltså detta beslut och signaler till handen redan skett - av ett autonomt nervsystem. Det är detta vi måste försöka föreställa oss - det är svårt...ungefär som att föreställa sig "oändligt" eller "evigt". Vi är begränsade i tanken.

 

Vad en del berör här i tråden är enkel psykologi, men sånt är bara ytligt spackel långt utanpå det mikronevrologiska skeendet - det är bara kultur...har inget med vetenskap att göra.

Link to comment
Share on other sites

men sen är det strikt kaos el slumpen som styr

 

Ja, kaos, men inte slump. Det är nämligen inte samma sak. Kaos är ett deterministiskt förlopp som inte går att beräkna, i alla fall inte med redskap vi har till vårt förfogande. Slump är just fullständig slump. Ett förlopp helt utan orsak-verkan-samband. Ett förlopp som även i teorin är helt omöjligt att beräkna.

 

Det är alltså detta jag menar. När vi slumpar fram ett tal, använder vi oss av kaos, inte äkta slump. Vi uppfattar det som slump, därför att vi inte kan se nåt mönster i kaotiska förlopp.

 

Jag tror alltså att det inte finns nån äkta slump, utan bara kaos. Därför är determinism självklar för mig. För hur kaotiskt nåt än är, så är varje händelse ändå orsakad av en annan händelse ett ögonblick tidigare. Och i ett deterministiskt universum finns ingen fri vilja.

Link to comment
Share on other sites

Idag försökte jag bara följa flödet - alltså jag betraktade allt som hände och allt jag gjorde som ett förutbestämt mönster...vågor från Big Bang. Just nu fascineras jag av det faktum att jag sitter och skriver detta och att det inte är mitt medvetande som gör detta - det sköts av ett autonomt nervsystem. Det enda jag kan göra är att betrakta och jag hoppas givetvis att kaosflödet ska föra mig från lycka till lycka...och jag undrar vad detta kaosflöde har på gång för min lilla dotter.

 

Att hjärnbarken gett oss ett medvetande som t.o.m. tror att det styr och ställer och p.g.a. det bygger upp ett moraliskt värdesystem - har varit en framgångsrik lösning för Homo Sapien i överlevnads-racet. Eller så är det bara en bieffekt i nervsystemet - en bugg. Man kan säga att medvetandet, kultur, religion - hela rasket - är en bugg :-D

 

Jag fascineras över att kaosflödets enorma algoritmer klämmer ur sig stor litteratur och vetenskap - vetenskap som t.o.m. avslöjar kaosflödet...vetenskap som avslöjar att den inte är producerad av personer, utan bara ett elektrokemiskt kaosflöde hos en tillfällig gäst i universum som kallar sig människa eller Homo Sapiens. En primat bland andra primater som skiljer sig på ett enda sätt: Hon tror att hon har en fri vilja - att hon kan med medveten vilja och handling förändra flödet från ursmällen - hon tror att hon kan göra avtryck i framtiden. Det är inga små anspråk hon har. Hon är alltså övertygad om att just hon skiljer sig från allt annat i universum. Det är så gudar föds.

 

En ateist kan inte tro på fri vilja - det är en paradox. Han/hon måste helt logiskt vara determinist. Däremot kan en determinist vara religiös - tro på en skapande kraft bakom allt med eller utan syfte. Denna kraft - denna "gud" - manifesterar sig i allt genom e n e r g i. Gud är energi. Utan denna energi inget Big Bang och inget/inga universum. Denna energi driver solar och elektroner som snurrar runt atomer. Denna energi manifesterar sig t.ex. som gravitation som sveper in hela kosmos i en gemensam bubbla.

 

Denna gud är obeskrivbart skön. Vårat nervsystem - som formats av denna energi - kan betrakta denna skönhet. Vi är då gudens ögon som skådar sitt eget verk. Våra sinnen behöver vi för att överleva i kampen om DNA, men som en bonus kan vi också använda dessa sinnen till att njuta av gudens bländande och varmt kärleksfulla kaosflöde.

 

Nej, skapelsen är ingen kall maskin. Någonting annat vilar där inne i mikrokosmos och vi kommer aldrig att ens snudda vid vad det är. Men vi känner. Om jag känner en närvaro så finns det en närvaro - om jag känner en gud så finns den guden. varför? Därför att jag omöjligt skulle kunna känna närvaron av något om det inte fanns en närvaro av något. Skapelsen känner sig själv - det autonoma nervsystemet säger mig att det finns en kraft som genomsyrar allt. Det är inget som "jag" har hittat på - eftersom jag inte kan hitta på något över huvud taget. Jag har nämligen ingen fri vilja.

 

Så - om man känner guden så finns den/det. Om man inte känner "närvaron" så finns inte guden...hos just den biologiska individenheten. Man kan missa något som finns, men man kan inte känna något som inte finns. Alltså har den som känner guden rätt: Guden finns. Vad den/det är får vi aldrig veta. Är detta en välsignelse eller tragedi - att vi aldrig får veta? Det får vi aldrig veta heller. Vårat medvetna "jag" får inte veta speciellt mycket alls. Vi "vet" nästan ingenting. Men vi känner desto mera - och det är i känslorna - inte i språket - som svaren finns...om dom finns...

Link to comment
Share on other sites

En ateist kan inte tro på fri vilja - det är en paradox. Han/hon måste helt logiskt vara determinist.

 

Där är vi helt överens!

Link to comment
Share on other sites

Joakim Ågren
"Hård determinism liksom fatalism menar att den fria viljan är en illusion, eftersom vi i varje given situation inte kunde ha handlat på ett annat sätt än vi gjorde."

– Oj så fel de har! Undrar hur många tusentals ggr jag ångrat efteråt något jag gjort el inte gjort, jag är mästaren av velighet och jag hade välkomnat determinism! Men ack så enkelt är inte livet.

 

En fysikalisk determinism tror jag än mindre på än en filosofisk.

 

Näe, allt som händer hänger förstås på vad som hänt innan, jag kan inte välja mellan semla el kaka om jag inte först gått till kondiset, men sen är det strikt kaos el slumpen som styr såvida inte valet görs pga av ngt fakta-orsak/verkanrelaterat, som att jag är lite hungrig och semla mättar bättre eller att eftersom det brinner så släcker vatten bättre än bensinen så därför slänger jag vattnet på elden, men om dessa orsaker och verkan utesluts i ett skede så råder slumpen och kaoset framför ngn sorts gudomlig förpredestinerad plan… hur en fjäril flyger beror inte på att det blåste sydliga vindar sex månader tidigare som i sin tur gör att det blåser västan idag och fört den lilla fjärilen hit framför våra fötter utan det beror på att antingen i ena sekunden har fjärilen sett något intressant som den vill smaka samt i andra sekunden bara tumlar omkring på måfå för att slumpen ska ta den någonstans där det kan finnas något intressant…  ^_^

 

Dominobrickor… helt övertygad om att vi kan välja vägen vi vill, kan vi inte det så kan vi ju ge upp och lägga oss ner och sparka oss trötta och ropa Ske guds vilja eller något annat knäppt. Hela vår civilsation bygger på att vi tror vi kan göra något bättre. Såg på teve för nån vecka sen hur männen i nån fattig by långt härifrån ställde in undervisningen efter att skolans tak hade skjutits sönder, de väntade ett år med armarna i kors i sysslolöshet på att någon skulle komma och laga taket så de kunde fortsätta undervisningen, med ett sådant synsätt hade vi inte kommit så långt som vi kommit. Men jag ser detta synsätt sprida sig i dag, folk som inte tar tag i saker och ställer till rätta, vi låter våra politiker slå i oss lögner, t ex att regeringen hemligstämplar papper om en stor känd civil båtolycka där 800 människor dog, finns inget som riskerar nationen säkerhet i det, och skulle det göra det, då ljuger Sahlin om att det inte har med något lands militär att göra, ska vi ha politiker som för oss bakom ljuset? Ja det ska vi eftersom vi inte protesterar! På min ort läste jag i veckan så finns det snuskgubbar som gör snuskiga saker på kommunbadhuset framför barnen, och ingen gör något för det är inte emot några regler!! Hade jag haft ungar hade jag fan gjort nåt. Men vad är det för j-vla synsätt?! Ske guds vilja, bäst att inte göra något eller ställa något till rätta, så tänkte de i tyskland oxå på trettitalet och se vad som hände. Vi har visst fri vilja om vi vill.

Inbrottstjuven, bankrånaren vi började med eller barnmisshandlaren kan alltså närsomhelst bestämma sig för att sluta skada andra. Men väljer att fortsätta. Han är ingen dominobricka som inte har något val som en robotmissil låst på målet, han är ansvarig för sin handling.

 

Vad jag tror alla fall…

374912[/snapback]

 

 

Jochum du tänker för småsint "see the bigger picture!" :w00t:

 

Man måste inbegrippa hela sitt liv och alla andras liv och alla flöden i hela universum och alla dessa biljoners triljoners triljoners interaktioner för att förstå tankesättet bakom Determinsimen i fysisk bemärkelse. Att tänka för mycket på detta ger en sannerliggen huvudvärk det är för mycket att ta in för vårat begränsade sinne.

 

För att ta exemplet bankrån. Vilket beslut rånaren tar dvs om han skall genomföra rånet eller ej är på förväg beslutat av alla elektrokemiska processer samt atomära processer som pågick just vid beslutsfattandet och dessa processer just i det ögonblicket i sin tur är ett slutresultat av alla föregående processer i hans liv och alla andra människors liv som han kommit i kontakt med. Den elektriska impuls i hjärnan som skickar signal om beslutet är således slutresultatet och förutbestämt. Att man uppfattar att man gör ett val är bara en illusion av medvetandet i verkligheten så är ens val förutbestämt på atomär nivå. Man kan göra liknelsen vid en pistolkula som avfyras. Man kan inte beordra kulan att ändra riktning när den avfyrats dens väg är förutbestämd av fysikens lagar liksom mannens avfyrade av elektriska impulser i specifka områden i hjärnan som ledde till beslutet att råna banken också var ett resultat av av alla partiklars läge i hjärnan vid det ögonblicket beslutet togs som i sin tur var resultatet av alla partikelrörelser i mannens kropp under hela hans liv och om man fortsätter tänka vidare och vidare så hamnar man tillslut i Big Bang och alla efterföljade händelser i universum.

 

Det är verkligen svindlande dessa tankar man blir lätt snurrig :wacko: men kontentan är att besluten vi tar bara är skenbara illusioner skapade av vårat medvetande.

Link to comment
Share on other sites

Joakim Ågren

Oj dog tråden nu! :blink:

 

Det är synnerliggen intressant det här med Determinismen men även extremt svårt att ta in det då det är så enorma tankar man måste ha i huvudet man får definitivt huvudvärk av mindre det är lite grann som att tänka på vad som fanns innan Big Bang och vilket utrymme som utrymmet expanderar i! :o:cry::wacko:

Link to comment
Share on other sites

rickard1234
En ateist kan inte tro på fri vilja - det är en paradox. Han/hon måste helt logiskt vara determinist. Däremot kan en determinist vara religiös - tro på en skapande kraft bakom allt med eller utan syfte. Denna kraft - denna "gud" - manifesterar sig i allt genom e n e r g i. Gud är energi. Utan denna energi inget Big Bang och inget/inga universum. Denna energi driver solar och elektroner som snurrar runt atomer. Denna energi manifesterar sig t.ex. som gravitation som sveper in hela kosmos i en gemensam bubbla.

374944[/snapback]

Ok, jag får väl upprepa mig.

 

Jag är ateist o jag har en egen, fri vilja. Jag gör saker som jag känner för att göra.

Det är ingen annan som bestämmer att jag ska göra en sak eller en annan.

 

Ateism, eller att vara ateist innebär att man inte tror att det finns någon gud, gudomlighet, skapare eller liknande. Ordet kommer från grekiskans A-theos vilket betyder Utan-Gud.

 

Ser ingen paradox där... :ermm:

 

Men men... skit samma. Jag förstår inte 1% av det ni skriver. Alldeles för djupt för mig. :blink::wacko:

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...