Jump to content
Just nu i M3-nätverket

Vad betyder denna loggen? Panic rapport, datorn fryses efter ett tag och börjar att pipa.?


daw1

Recommended Posts

Spoiler

Thu May  3 19:15:20 2018

*** Panic Report ***
panic(cpu 1 caller 0xffffff800c76e339): Kernel trap at 0xffffff800c6700d5, type 13=general protection, registers:
CR0: 0x0000000080010033, CR2: 0x000000010cf29029, CR3: 0x000000000d169000, CR4: 0x00000000000026e0
RAX: 0xffffff800ce990f0, RBX: 0xffffff800cfe03b8, RCX: 0x000000000000002e, RDX: 0x0000000000000005
RSP: 0xffffff80a586bc30, RBP: 0xffffff80a586bc80, RSI: 0x000000000000002e, RDI: 0xffffff800ce98630
R8:  0xffffff8021189c70, R9:  0xffffff800ce98630, R10: 0x0000000000000005, R11: 0xffffff800cfe03b8
R12: 0xfff7ff801b8b6f00, R13: 0xfff7ff801b8b6000, R14: 0x00000000000002e0, R15: 0xffffff8021189c70
RFL: 0x0000000000010002, RIP: 0xffffff800c6700d5, CS:  0x0000000000000008, SS:  0x0000000000000010
Fault CR2: 0x000000010cf29029, Error code: 0x0000000000000000, Fault CPU: 0x1, PL: 3, VF: 0

Backtrace (CPU 1), Frame : Return Address
0xfffffd000004ca70 : 0xffffff800c64f606 
0xfffffd000004cac0 : 0xffffff800c77c654 
0xfffffd000004cb00 : 0xffffff800c76e149 
0xfffffd000004cb80 : 0xffffff800c601120 
0xfffffd000004cba0 : 0xffffff800c64f03c 
0xfffffd000004ccd0 : 0xffffff800c64edbc 
0xfffffd000004cd30 : 0xffffff800c76e339 
0xfffffd000004ceb0 : 0xffffff800c601120 
0xfffffd000004ced0 : 0xffffff800c6700d5 
0xffffff80a586bc80 : 0xffffff800c6685c7 
0xffffff80a586bce0 : 0xffffff800c696466 
0xffffff80a586bd80 : 0xffffff800c635a26 
0xffffff80a586bdd0 : 0xffffff800c63588f 
0xffffff80a586be10 : 0xffffff800c631e57 
0xffffff80a586be60 : 0xffffff800c644b7b 
0xffffff80a586bef0 : 0xffffff800c75857d 
0xffffff80a586bfa0 : 0xffffff800c601926 

BSD process name corresponding to current thread: com.apple.WebKit

Mac OS version:
17D47

Kernel version:
Darwin Kernel Version 17.4.0: Sun Dec 17 09:19:54 PST 2017; root:xnu-4570.41.2~1/RELEASE_X86_64
Kernel UUID: 18D901F1-4A03-3FF1-AE34-C26B2732F13C
Kernel slide:     0x000000000c200000
Kernel text base: 0xffffff800c400000
__HIB  text base: 0xffffff800c300000
System model name: MacBookPro7,1 (Mac-F222BEC8)

System uptime in nanoseconds: 4942698172781
last loaded kext at 4890774389171: com.apple.driver.AppleXsanScheme 3 (addr 0xffffff7f8f61e000, size 32768)
last unloaded kext at 354732016052: com.apple.filesystems.msdosfs 1.10 (addr 0xffffff7f8f61e000, size 61440)
loaded kexts:
com.apple.driver.AudioAUUC 1.70
com.apple.driver.AppleHWSensor 1.9.5d0
com.apple.driver.AGPM 110.23.30
com.apple.filesystems.autofs 3.0
com.apple.driver.AppleMikeyHIDDriver 131
com.apple.driver.AppleHDA 280.12
com.apple.AGDCPluginDisplayMetrics 3.16.2
com.apple.driver.pmtelemetry 1
com.apple.iokit.IOUserEthernet 1.0.1
com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager 6.0.2f2
com.apple.driver.AppleMikeyDriver 280.12
com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X 7.0.0
com.apple.driver.AppleHV 1
com.apple.driver.AppleIntelSlowAdaptiveClocking 4.0.0
com.apple.driver.AppleSMCLMU 211
com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient 3.6.4
com.apple.GeForceTesla 10.0.4
com.apple.driver.AppleOSXWatchdog 1
com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin 1.0.0
com.apple.driver.AppleLPC 3.1
com.apple.driver.AppleBacklight 170.10.2
com.apple.driver.AppleMCCSControl 1.5.3
com.apple.driver.SMCMotionSensor 3.0.4d1
com.apple.driver.AppleIRController 352
com.apple.driver.AppleUSBTCKeyboard 254
com.apple.driver.AppleUSBTCButtons 254
com.apple.driver.AppleUSBCardReader 439.30.4
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless 1.0.0d1
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib 1.0.0
com.apple.BootCache 40
com.apple.filesystems.hfs.kext 407.30.1
com.apple.iokit.SCSITaskUserClient 404.30.2
com.apple.iokit.AppleBCM5701Ethernet 10.3.1
com.apple.driver.AirPort.Brcm4331 800.21.30
com.apple.driver.AppleFWOHCI 5.5.8
com.apple.driver.AppleAHCIPort 329
com.apple.driver.AppleSmartBatteryManager 161.0.0
com.apple.driver.AppleRTC 2.0
com.apple.driver.AppleHPET 1.8
com.apple.driver.AppleACPIButtons 6.1
com.apple.driver.AppleSMBIOS 2.1
com.apple.driver.AppleACPIEC 6.1
com.apple.driver.AppleAPIC 1.7
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagementClient 220.0.0
com.apple.nke.applicationfirewall 183
com.apple.security.quarantine 3
com.apple.security.TMSafetyNet 8
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement 220.0.0
com.apple.IOBufferCopyEngineTest 1
com.apple.driver.AppleXsanScheme 3
com.apple.kext.triggers 1.0
com.apple.driver.DspFuncLib 280.12
com.apple.kext.OSvKernDSPLib 526
com.apple.iokit.IOSurface 209.2.2
com.apple.iokit.IOSerialFamily 11
com.apple.iokit.IOFireWireIP 2.2.8
com.apple.driver.AppleHDAController 280.12
com.apple.iokit.IOHDAFamily 280.12
com.apple.iokit.IOAudioFamily 206.5
com.apple.vecLib.kext 1.2.0
com.apple.driver.AppleSSE 1.0
com.apple.AppleGPUWrangler 3.16.2
com.apple.iokit.IOSlowAdaptiveClockingFamily 1.0.0
com.apple.nvidia.classic.NVDANV50HalTesla 10.0.4
com.apple.nvidia.classic.NVDAResmanTesla 10.0.4
com.apple.driver.IOPlatformPluginLegacy 1.0.0
com.apple.driver.AppleSMBusPCI 1.0.14d1
com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily 6.0.0d8
com.apple.AppleGraphicsDeviceControl 3.16.21
com.apple.driver.AppleBacklightExpert 1.1.0
com.apple.driver.AppleSMBusController 1.0.18d1
com.apple.iokit.IONDRVSupport 517.22
com.apple.iokit.IOGraphicsFamily 517.22
com.apple.iokit.BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport 6.0.2f2
com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerUSBTransport 6.0.2f2
com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerTransport 6.0.2f2
com.apple.iokit.IOBluetoothFamily 6.0.2f2
com.apple.driver.usb.AppleUSBHub 1.2
com.apple.driver.AppleUSBMultitouch 261
com.apple.driver.usb.IOUSBHostHIDDevice 1.2
com.apple.driver.usb.networking 5.0.0
com.apple.driver.usb.AppleUSBHostCompositeDevice 1.2
com.apple.filesystems.hfs.encodings.kext 1
com.apple.iokit.IOSCSIMultimediaCommandsDevice 404.30.2
com.apple.iokit.IOBDStorageFamily 1.8
com.apple.iokit.IODVDStorageFamily 1.8
com.apple.iokit.IOCDStorageFamily 1.8
com.apple.iokit.IOAHCISerialATAPI 267
com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage 301.40.2
com.apple.iokit.IOEthernetAVBController 1.1.0
com.apple.driver.mDNSOffloadUserClient 1.0.1b8
com.apple.iokit.IO80211Family 1200.12.2
com.apple.driver.corecapture 1.0.4
com.apple.iokit.IOFireWireFamily 4.6.8
com.apple.driver.NVSMU 2.2.9
com.apple.driver.usb.AppleUSBEHCIPCI 1.2
com.apple.driver.usb.AppleUSBOHCIPCI 1.2
com.apple.driver.usb.AppleUSBOHCI 1.2
com.apple.driver.usb.AppleUSBEHCI 1.2
com.apple.iokit.IOAHCIFamily 288
com.apple.driver.usb.AppleUSBHostPacketFilter 1.0
com.apple.iokit.IOUSBFamily 900.4.1
com.apple.driver.AppleUSBHostMergeProperties 1.2
com.apple.driver.AppleEFINVRAM 2.1
com.apple.driver.AppleEFIRuntime 2.1
com.apple.iokit.IOHIDFamily 2.0.0
com.apple.iokit.IOSMBusFamily 1.1
com.apple.security.sandbox 300.0
com.apple.kext.AppleMatch 1.0.0d1
com.apple.driver.AppleFDEKeyStore 28.30
com.apple.driver.AppleEffaceableStorage 1.0
com.apple.driver.AppleKeyStore 2
com.apple.driver.AppleUSBTDM 439.30.4
com.apple.driver.AppleMobileFileIntegrity 1.0.5
com.apple.iokit.IOUSBMassStorageDriver 140.30.1
com.apple.iokit.IOSCSIBlockCommandsDevice 404.30.2
com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily 404.30.2
com.apple.driver.AppleCredentialManager 1.0
com.apple.driver.KernelRelayHost 1
com.apple.iokit.IOUSBHostFamily 1.2
com.apple.driver.usb.AppleUSBCommon 1.0
com.apple.driver.AppleBusPowerController 1.0
com.apple.driver.AppleSEPManager 1.0.1
com.apple.driver.IOSlaveProcessor 1
com.apple.iokit.IOBufferCopyEngineFamily 1
com.apple.driver.DiskImages 480.30.2
com.apple.iokit.IOStorageFamily 2.1
com.apple.iokit.IOReportFamily 31
com.apple.iokit.IOTimeSyncFamily 650.5
com.apple.iokit.IONetworkingFamily 3.4
com.apple.driver.AppleACPIPlatform 6.1
com.apple.driver.AppleSMCRTC 1.0
com.apple.driver.AppleSMC 3.1.9
com.apple.iokit.IOPCIFamily 2.9
com.apple.iokit.IOACPIFamily 1.4
com.apple.kec.Libm 1
com.apple.kec.pthread 1
com.apple.kec.corecrypto 1.0

EOF

 


Kan inte samla in information om systemkonfigurationen.

Link to comment
Share on other sites

Pocahontas

Har du bytt RAM-minnen nyligen?

 

Vad är det för Mac?

Link to comment
Share on other sites

Mattiasgbg

Det första stycket innehåller innehållet (minnet) i diverse processornära register "0x" betyder "här följer ett hexadecimalt tal", varje efterföljande tecken (0-0,a-f) representerar 4 enskilda bitar (1 eller 0) i registret. Eftersom talen är innehåller 16 tecken så har du en 64-bitars processor (4*16=64). Informationen i den delen är inget som en normal person kan koppla till en person (=dig). Att det är ett fel av typen "general protection" antyder att systemet dämpade kraschen något...

 

Stycke två verkar presentera lite minneshistorik

Jag gissar att allt ovanstående kan bankas in i någon simulator hos Apple för felanalys

 

Sedan nämns att WebKit (en "motor" som sköter själva ritandes av webbsidor åt olika program) har varit inblandat, har exempelvis Safari bråkat?

 

Datorn hade varit igång i ca 82 minuter och mindre en en minut tidigare laddade systemet in en modul (kext) som sysslar med nätverkslagring i bakgrunden, typ. Därefter följer en lista på laddade kexter.

 

EOF betyder "end of file"

Link to comment
Share on other sites

När ni postar långa loggfiler (och liknande), änv gärna en kodruta för ökad läsbarhet, och en spoiler - så blir inlägget inte så långt. /Eric

 

Kodruta_Spoiler.png.52c36097001dfb902ef8d9cdca726268.png

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...