Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll
Linuz M

Footer får ett annat avstånd nedtill mot kant

Rekommendera Poster

Linuz M

Nu har jag försökt rensa lite. Det är svårt se ibland.

 

Så här ser sidan1 ut. (Defaultsidan)

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>

<head>
<meta name="KEYWORDS" Content="Datautbildning, Datakurser, Utbildning hos Magwill, Excel, Ms project." />
<meta name="DESCRIPTION" Content="Datautbildning, Excelkurser, MS project kurser, Magwill ger dig utbildning i Göteborg." />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<title>Datautbildning, Datakurser, Utbildning hos Magwill</title>
<link href="css1.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="spec_css.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>

<body>
<div id="heldiv">
<div id="header"> <img src="images/magwill3.gif" alt="MAGWILL">
<hr>
<div id="kontakt">
 <p><strong>MAGWILL<br>
  </strong>Lär för framtiden<br>
  Tel:034345<a href="mailto:info@mMmail.se"><br>
   Info@mmail.se</a></p></div>
<table width="730" border="0">
 <tr>
   <td width="59"><a href="default.html">Hem</a></td>
   <td width="110"><a href="utb.html">Utbildningar</a></td>
   <td width="122"><a href="konsult.html">Konsultjänster</a></td>
   <td width="81"><a href="omoss.html">Om oss</a></td>
   <td width="137"><a href="arb_med_oss.html">Arbeta med oss</a></td>
   <td width="104"><a href="kontakt.html">Kontakta oss</a></td>
   <td width="87"> </td>
  </tr>
</table>
</div>
<table width="790" border="0" cellpadding="10" cellspacing="10">
 <!--DWLayoutTable-->
 <tr>
  <td width="158" valign="top" height="400"><h4>Ms Project för projektledare</h4>
   <p>Arbetar du som projektledare och behöver skapa övergripande tidplaner för dig och dina medarbetare? <br>
    <a href="projectgr.html">Läs mer</a><br>
 </p>
<p><img src="dator.jpg" width="157" height="236"></p>
<h4>Excel för ekonomer</h4>
<p>Arbetar du med ekonomi och behöver spetsa dina Excelkunskaper? <a href="excelek.html"><br>
 Läs mer<br>
</a></p>
<h4>Excel PowerPivot</h4>
<p>Behöver du fördjupa dig i Pivotttabeller i Excel och behöver koppla ihop fler tabeller i en rapport?
 <br>
 <a href="powerpiv.html">Läs mer</a></p></td>
  <td width="374" valign="top"0><h4>Öka effektiviteten med lönsamma utbildningar</h4>
   <p>MAGWILL erbjuder utbildningar av högsta kvalitet där vårt fokus är att ge dig marknadens bästa 
    resultat.<br>
    Öka din effektivivitet och ditt företags lönsamhet genom att utbilda dig hos oss på MAGWILL. Vi anpassar utbildningen efter dina behov och önskemål.    </p>
   <p>Vi genomför uppdrag över hela landet och vill vara ditt självklara val som utbildningspartner. Bland våra kunder finns flera av Sveriges största 
    företag. <br>
    <br>
    Du kan välja våra färdiga utbildningar eller så anpassar vi utbildningen efter dina önskemål och du kan även välja innehåll ifrån en eller flera av våra utbildningar och genom det skapa din egna anpassade utbildning för dig och dina medarbetare. </p>
   <p>Våra utbildningar genomförs i både nybörjarnivå och i avancerad nivå. Om du är osäker på vilken nivå som passar dig, hjälper vi dig hitta den rätta nivån på utbildningen.   </p>
   <p>Känn glädjen av att bli effektivare på din arbetsplats genom att utbilda dig hos MAGWILL. Utbildningen är en investering för framtiden och är till för att öka din effektivitet och ditt företags lönsamhet. Spara all tid du lägger på att kämpa dig fram som användare och utbilda dig istället hos MAGWILL redan nu.</p>
   <h4>Välj utbildning:</h4>
   <p><a href="accessgrund.html">Access grund</a><br>
    <a href="accessforts.html">Access fortsättning</a><br>
    <a href="datagr.html">Data grund</a><br>
    <a href="excelgr.html">Excel grund</a><br>
    <a href="excelintensiv.html">Excel intensiv</a><a href="excelforts.html"><br>
    Excel fortsättning</a><br>
    <a href="excelek.html">Excel för ekonomer</a><br>
    <a href="powerpiv.html">Excel PowerPivot</a><br>
    <a href="projectgr.html">Ms Project grund</a><br>
    <a href="projectfk.html">Ms Project fortsättning</a><br>
    <a href="powpoint.html">PowerPoint</a><br>
    <a href="wordgr.html">Word grund</a><br>
   <a href="wordfk.html">Word fortsättning</a></p></td>
  <td width="158" valign="top"><h4><img src="lila.jpg" width="157" height="236"><br>
   <br>
  </h4>
   <h4>Lär dig PowerPoint</h4>
   <p>Lär dig skapa snygga och tilltalande presentationer för att få fram viktiga budskap.</p>
    <a href="powpoint.html">Läs mer</a></p>
   <h4>Skäddarsydd utbildning</h4>
   <p>Vi kan skräddarsy en utbildning för dig och ditt företag. Kontakta oss för mer information.   </p>
   <h4>Specifika lösningar</h4>
   <p>Behöver du hjälp med att skapa kalkylmodeller i Excel eller med att utveckla en databas i Access? Kolla in vårt utbud kring våra konsulttjänster.<br>
    <a href="konsult.html">Läs mer</a></p></td>
 </tr>
</table>
<div id="foot">MAGWILL Lär för framtiden | <a href="mailto:Info@mail.se">Info@mail.se </a>| Tel: 34534542</div>
</div>
</body>
</html>

Så här ser sidan2 ut (Sidan utbildningar)

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>

<head>
<meta name="KEYWORDS" content="Ms Excel, Ms Project, Access, PowerPoint, Datautbildningar,Officekurser, Ms Access, Microsoft utbildningar, Datakurser, Office, Powerpoint, Word." />
<meta name="DESCRIPTION" content="Magwill erbjuder utbildning av högsta kvalitet där vårt fokus är att leverera marknadens bästa utbildningsresultat." />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<title>Utbildningar,datautbildningar,datakurser</title>
<link href="css1.css" rel="stylesheet" type="text/css">

</head>

<body>
<div id="heldiv">
<div id="header"> <img src="images/magwill3.gif" alt="MAGWILL">
<hr>
<div id="kontakt"><strong>MAGWILL</strong><br>
 Lär för framtiden<br>
  Tel:434534<a href="mailto:info@mail.se"><br>
 Info@mail.se </a></div>
<table width="730" border="0">
 <tr>
   <td width="59"><a href="default.html">Hem</a></td>
   <td width="110"><a href="utb.html">Utbildningar</a></td>
   <td width="122"><a href="konsult.html">Konsultjänster</a></td>
   <td width="81"><a href="omoss.html">Om oss</a></td>
   <td width="137"><a href="arb_med_oss.html">Arbeta med oss</a></td>
   <td width="104"><a href="kontakt.html">Kontakta oss</a></td>
   <td width="87"> </td>
  </tr>
</table>
</div>
<table width="790" border="0" cellpadding="10" cellspacing="10">
 <!--DWLayoutTable-->
 <tr>
  <td width="158" valign="top" height="400"><h4><img src="kontakt.jpg" alt="" width="157" height="236"></h4>
   <h4> </h4>
   <h4>Välj utbildning</h4>
   <p><a href="accessgrund.html">Access grund</a><br>
    <a href="accessforts.html">Access fortsättning<br>
    </a><a href="datagr.html">Data grund</a><br>
    <a href="excelgr.html">Excel grund</a><br>
    <a href="excelintensiv.html">Excel intensiv</a><a href="excelforts.html"><br>
Excel fortsättning</a><br>
<a href="excelek.html">Excel för ekonomer</a><br>
<a href="powerpiv.html">Excel PowerPivot</a><br>
<a href="projectgr.html">Ms Project grund</a><br>
<a href="projectfk.html">Ms Project fortsättning</a><br>
<a href="powpoint.html">PowerPoint</a><br>
<a href="wordgr.html">Word grund</a><br>
<a href="wordfk.html">Word fortsättning</a></p></td>
  <td width="374" valign="top"0><h4>Våra utbildningar</h4>
   <p>Vi erbjuder ett stort utbud av utbildningar som är till för att öka din personliga utveckling och öka ditt företags lönsamhet.<br>
    Möjligeten finns att kunna välja våra färdiga utbildningar eller så kan du kombinera innehållet ifrån flera utbildningar och på så sätt sätta ihop din egna utbildning. <br>
    Allt kan anpassas efter behov och önskemål.</p>
   <p>Utbildningarna genomförs med gemensam genomgång som varvas med praktisk övning. Övningarna är väl pedagogiskt genomtänkta och är ofta tagna ifrån verkliga fall ute i näringslivet. Det är vid övningstillfällena du verkligen lär dig. Pedagogiken är en mycket viktig del av MAGWILLS koncept.</p>
   <p>Vi utvecklar människor och en utbildning hos MAGWILL blir en både informativ och spännande resa för dig.</p>
   <h4>Rådgivning</h4>
   <p>Är det svårt att välja vilken utbildning eller nivå som passar just dig eller ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig.</p>
   <h4>Behovsanalysen</h4>
   <p>Vi kan även gå igenom ditt företags utbildningsbehov inom företagets olika avdelningar. 
    Detta för att upprätta en kravnivå inom respektive del av företaget.    </p>
   <p>Steg 2 blir att genomföra utbildningar, inkluderande 
    företagsanpassade övningsuppgifter enligt behovsanalysen. Resultatet av vår insats blir att ni också får ett verktyg att testa och utbilda nyanställda så att dessa lever upp till den kunskapsnivå 
    som ställs inom företaget. </p>
   <p>Alla våra utbildningar kan anpassas efter önskemål.   Varje utbildning avslutas med en utvärdering av utbildningen.</p>
   <h4>Utvärdering</h4>
   <p>Alla utbildningar avslutas med en utvärdering av utbildningen. Din feedback är mycket viktig för oss.   </p>
   <h4>Uppföljning</h4>
   <p>Efter genomförd utbildning kan vi sätta ihop tillfällen där vi genomför uppföljning av kursen och ta upp specifika moment och frågeställningar som du och dina medarbetare funderat över. Detta är en uppföljningsdag med repetition.<br>
</p></td>
  <td width="158" valign="top"><h4>IT-Coachen</h4>
   <p>För dig med ledande befattning erbjuder vi individuell utbildning. Vi gör en analys av ditt individuella behov och utbildningen genomförs på tider som passar dig.</p>
   <h4>Skräddarsydd utbildning</h4>
   <p>Vi kan skräddarsy en utbildning för dig och ditt företag och utbildningen kan sedan genomföras ute på Ert företag. Du har då möjlighet att ta fram de exempel du behöver hjälp med.</p>
   <h4>Excel för ekonomer</h4>
   <p>Arbetar du med ekonomi och behöver spetsa dina Excelkunskaper. Då kan Excel för ekonomer vara något för dig.<br>
   </p>
   <h4>Utbildning för Projektledare</h4>
   <p>Arbetar du som projektledare och behöver skapa övergripande tidplaner för dig och dina medarbetare? Då är Ms Project en utbildning för dig och ditt företag.   </p></td>
 </tr>
</table>
<div id="foot">MAGWILL Lär för framtiden | <a href="mailto:Info@mail.se">Info@mail.se</a> | Tel: 45452</div>
</div>
</body>
</html>

och här är sidan3(Konsultsidan)

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<title>Magwill konsulttjänster</title>
<link href="css1.css" rel="stylesheet" type="text/css">

</head>

<body>
<div id="heldiv">
<div id="header"> <img src="images/magwill3.gif" alt="MAGWILL">
<hr>
<div id="kontakt"><strong>MAGWILL</strong><br>
 Lär för framtiden<br>
 Tel:345345<a href="mailto:info@mail.se"><br>
 Info@mail.se </a></div>
<table width="730" border="0">
 <tr>
   <td width="59"><a href="default.html">Hem</a></td>
   <td width="110"><a href="utb.html">Utbildningar</a></td>
   <td width="122"><a href="konsult.html">Konsultjänster</a></td>
   <td width="81"><a href="omoss.html">Om oss</a></td>
   <td width="137"><a href="arb_med_oss.html">Arbeta med oss</a></td>
   <td width="104"><a href="kontakt.html">Kontakta oss</a></td>
   <td width="87"> </td>
  </tr>
</table>
</div>
<table width="790" border="0" cellpadding="10" cellspacing="10">
 <!--DWLayoutTable-->
 <tr>
  <td width="158" valign="top" height="400"><h4>Konsultstöd</h4>
   <p>Sitter du med arbetsuppgifter i program där du behöver specifik rådgivning och hjälp kan vi komma ut till ditt företag och hjälpa dig. Kontakta oss   så hittar vi en lösning.<br>
   </p>
   <p><img src="konsult.jpg" width="157" height="105"></p>
   <h4>Välj utbildning</h4>
   <p><a href="accessgrund.html">Access grund</a><br>
    <a href="accessforts.html">Access fortsättning</a><br>
    <a href="datagr.html">Data grund</a><br>
    <a href="excelgr.html">Excel grund</a><br>
    <a href="excelintensiv.html">Excel intensiv</a><a href="excelforts.html"><br>
     Excel fortsättning</a><br>
 <a href="excelek.html">Excel för ekonomer</a><br>
 <a href="datagr.html">Excel PowerPivot</a><br>
 <a href="projectgr.html">Ms Project grund</a><br>
 <a href="projectfk.html">Ms Project fortsättning</a><br>
 <a href="powpoint.html">PowerPoint</a><br>
 <a href="wordgr.html">Word grund</a><br>
 <a href="wordfk.html">Word fortsättning</a></p></td>
  <td width="374" valign="top"0><h4>Konsulttjänster</h4>
   <p>Vi tillhandahåller utbildningar och specifika lösningar som behövs på Ert företag. Vi utvecklar och ger dig expertstöd inom:</p>
   <p>Behovsanalys<br>
    Företagsanpassad utbildning<br>
    Dokumentation <br>
    Konsultstöd och individuell utbildning<br>
    Mallar i Microsoft Office<br>
    Databasutveckling i Access<br>
    Kalkylmodeller i Excel<br>
    VBA-lösningar i Excel, Access och Word
    <br>
    Projektmodeller i Ms Project<br>
    Projekledning i Ms Project
   </p>
   <h4>Behovsanalys</h4>
   <p><span class="style3">MAGWILL kan göra en analys av företagets utbildningsbehov för att upprätta en 
    lägsta kravnivå inom respektive del av företaget. Steg 2 är att genomföra datautbildningar, inkluderande övningsuppgifter 
    som är anpassat efter företagets verksamhet, enligt de behov som framkommit. </span><span class="style3">Resultatet av vår insats blir att </span><span class="style3">ni får ett verktyg som ser till 
    att alla medarbetare har den kunskapsnivå som behövs för att utföra sina 
    arbetsuppgifter på ett så effektivt sätt som möjligt. Verktyget är även 
    ett bra hjälpmedel vid nyrekrytering<br>
    <br>
    </span>   Efter genomförd utbildning kan vi skapa dokumentation på gjorda moment ifrån genomförd utbildning. <br>
    Dokumentationen kan sedan användas på företaget som stöd i dagliga arbetet. Detta kan också användas vid nyrekrytering för att säkertställa en lägstanivå på ert företag.</p>
   <h4>Konsultstöd och individuell utbildning.</h4>
   <p>Om du sitter med mallar, databaser och liknande som du behöver behärska eller om du behöver hjälp med att bygga upp kalkymodeller i Excel. Då kommer vi ut och hjälper dig. Vi kommer ut och ger dig konsultation och även indivuell utbildning inom dessa områden. Du är med och lär dig under tiden
   </p></td>
  <td width="158" valign="top"><h4>Välj utbildning</h4>
   <p><a href="accessgrund.html">Access grund</a><br>
    <a href="accessforts.html">Access fortsättning</a><br>
    <a href="datagr.html">Data grund</a><br>
    <a href="excelgr.html">Excel grund</a><br>
    <a href="excelintensiv.html">Excel intensiv</a><a href="excelforts.html"><br>
     Excel fortsättning</a><br>
 <a href="excelek.html">Excel för ekonomer</a><br>
 <a href="powerpiv.html">Excel PowerPivot</a><br>
 <a href="projectgr.html">Ms Project grund</a><br>
 <a href="projectfk.html">Ms Project fortsättning</a><br>
 <a href="powpoint.html">PowerPoint</a><br>
 <a href="wordgr.html">Word grund</a><br>
 <a href="wordfk.html">Word fortsättning</a><br>
 </p>
   <h4>Efter utbildningen</h4>
   <p>Efter genomförd utbildning kan vi sätta ihop tillfällen där vi genomför en uppföljningsdag av det du lärt dig och ta upp specifika moment och frågor
   </p></td>
 </tr>
</table>
<div id="foot">MAGWILL Lär för framtiden | <a href="mailto:Info@mail.se">Info@mail.se</a> | Tel: 345345</div>
</div>
</body>
</html>

och här är sidan 4(Om oss)

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<title>Magwill</title>
<link href="css1.css" rel="stylesheet" type="text/css">

</head>

<body>
<div id="heldiv">
<div id="header"> <img src="images/magwill3.gif" alt="MAGWILL">
<hr>
<div id="kontakt"><strong>MAGWILL</strong><br>
 Lär för framtiden<br>
 Tel:45454<a href="mailto:info@maill.se"><br>
 Info@mail.se </a></div>
<table width="730" border="0">
 <tr>
   <td width="59"><a href="default.html">Hem</a></td>
   <td width="110"><a href="utb.html">Utbildningar</a></td>
   <td width="122"><a href="konsult.html">Konsultjänster</a></td>
   <td width="81"><a href="omoss.html">Om oss</a></td>
   <td width="137"><a href="arb_med_oss.html">Arbeta med oss</a></td>
   <td width="104"><a href="kontakt.html">Kontakta oss</a></td>
   <td width="87"> </td>
  </tr>
</table>
</div>
<table width="790" border="0" cellpadding="10" cellspacing="10">
 <!--DWLayoutTable-->
 <tr>
  <td width="158" valign="top" height="400"><h4><img src="dator.jpg" width="157" height="236"><br>
   <br>
  </h4></td>
  <td width="374" valign="top"0><h4>Om MAGWILL</h4>
   <p>MAGWILL drivs av kalle som även är företagets grundare. Med många års erfarenhet inom utbildning och konsultverksamhet har vi skapat oss ett bra rykte och många goda kontakter. Bland våra kunder finns flera av Sveriges största företag.</p>
   <p>Vi har som affärsidé att anpassa utbildningen efter kundens önskemål och öka företagens lönsamhet. Fokus är att ge kunden marknadens bästa utbildningsresultat.   </p>
   <p>Våra utbildare jobbar ute i näringslivet som konsulter inom sina ämnesområden och har mångårig erfarenhet och god pedagogisk förmåga. Detta gör att exempel och övningar ifrån näringlivet kan tas med in i klassrummet.</p>
   <p>Alla utbildare genomgår internutbildning vilket säkerställer utbildning av högsta kvalitet.<br>
    Vi vill vara det självklara valet som utbildningspartner.   </p>
   <p><a href="kontakt.html">Kontakta oss</a> för mer information   </p></td>
  <td width="158" valign="top"><h4>Välj utbildning</h4>
   <p><a href="accessgrund.html">Access grund</a><br>
    <a href="accessforts.html">Access fortsättning<br>
    </a><a href="datagr.html">Data grund</a><br>
    <a href="excelgr.html">Excel grund</a><br>
    <a href="excelintensiv.html">Excel intensiv</a><a href="excelforts.html"><br>
Excel fortsättning</a><br>
<a href="excelek.html">Excel för ekonomer</a><br>
<a href="powerpiv.html">Excel PowerPivot</a><br>
<a href="projectgr.html">Ms Project grund</a><br>
<a href="projectfk.html">Ms Project fortsättning</a><br>
<a href="powpoint.html">PowerPoint</a><br>
<a href="wordgr.html">Word grund</a><br>
<a href="wordfk.html">Word fortsättning</a><br>
   </p></td>
 </tr>
</table>
<div id="foot">MAGWILL Lär för framtiden | <a href="mailto:Info@mail.se">Info@mail.se</a> | Tel: 234234234</div>
</div>
</body>
</html>

och här är CSSfilen.

html { overflow-y: scroll; }


body {
	font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
	font-size: 11px;
	font-style: normal;
	margin-top: 12px;
	margin-left: 0px;
	background-color:#CCC;

	
}
table {
	font-size: 11px;
}
h3 {
	color: #933;
	font-size: 14px;
	margin:0px
	margin-top: 36px;
	padding:0px;
	margin-bottom: 0px;
}

p {
	margin-top: 0px;
}

h4 {
	color: #933;
	font-size: 11px;
	margin:0px
	padding:0px;
	margin-bottom: 0px;
	margin-top: -1px;
}

a {
	color: #039;
	text-decoration: none;
}

	
a:hover {
	font-weight: normal;
	color: #933; 
	important;}
	
}
a:visited{
	color:#039;
	text-decoration:none;
}

#header {
	position:relative;
	background:#000;
	height: 100px;
	width: 750px;
	padding-top: 20px;
	padding-right: 20px;
	padding-bottom: 0px;
	padding-left: 20px;
	margin-left:0px;
	margin-right:10px;
	margin-bottom:10px;
	
	
	
}

#kontakt {
	color: #FFF;
	position: absolute;
	width: 120px;
	left: 621px;
	top: 18px;
	font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
	border: thin none #FFF;
	text-align: right;
	font-size:11px;
	height: 69px;
	
}

#header a {
	color: #fff; /*Vit*/
	font-size: 13px;
}

#header a:hover { color: #ccc;/* ljus grå*/ }


#kontakt a {
	color:#fff;
	font-size:11px;
}

#heldiv{
	Width:790px;
	position: relative;
	margin-right: auto;
	margin-left: auto;
	background-color:#FFF;
}
		
#foot {
	height: 19px;
	width: 789px;
	text-align: center;
	margin:0px;
	margin-top: 36px;
	margin-bottom: 12px;
	padding: 0px;
	color: #A5A5A5;
	font-weight: normal;
}

1. Det verkar som jag fick till avståndet ifrån texten ner till Footer nu. :-).

 

2. Har alla sidorna samma avstånd ifrån Footer ner till kanten nu?(Så ej ser ut som texten ramlar ner). Jag tycker det ser ut som det är lika på alla men ej säker via ögon.

3. Jag provade för skoj skull lägga in i CSSfilen margin bottom för att prova reglera avståndet ifrån footer ner till kanten men inget händer ju. Har väl ej rensat då. Se i CSS-filen. Den har uppebarligen ett avstånd iaf som jag kanske anget nån gång.
Inte så lätt läsa html när ej är van.

Redigerad av Linuz M

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu×
×
 • Skapa nytt...