Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll
Linuz M

Footer får ett annat avstånd nedtill mot kant

Rekommendera Poster

Linuz M

Jag har fått olika avstånd på footer. Ifrån kanten upp till texten i Footer som stör mig.

 

På denna sidan ser det ok ut.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>

<head>
<meta name="KEYWORDS" content="Ms Excel, Ms Project, Access, PowerPoint, Datautbildningar,Officekurser, Ms Access, Microsoft utbildningar, Datakurser, Office, Powerpoint, Word." />
<meta name="DESCRIPTION" content="Magwill erbjuder utbildning av högsta kvalitet där vårt fokus är att leverera marknadens bästa utbildningsresultat." />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<title>Utbildningar,datautbildningar,datakurser</title>
<link href="css1.css" rel="stylesheet" type="text/css">

</head>

<body>
<div id="heldiv">
<div id="header"> <img src="images/magwill3.gif" alt="MAGWILL">
<hr>
<div id="kontakt"><strong>MAGWILL</strong><br>
 Lär för framtiden<br>
  Tel:0f<a href="mailto:fdg"><br>
 Info@mail.se </a></div>
<table width="730" border="0">
 <tr>
   <td width="59"><a href="default.html">Hem</a></td>
   <td width="110"><a href="utb.html">Utbildningar</a></td>
   <td width="122"><a href="konsult.html">Konsultjänster</a></td>
   <td width="81"><a href="omoss.html">Om oss</a></td>
   <td width="137"><a href="arb_med_oss.html">Arbeta med oss</a></td>
   <td width="104"><a href="kontakt.html">Kontakta oss</a></td>
   <td width="87"> </td>
  </tr>
</table>
</div>
<table width="790" border="0" cellpadding="10" cellspacing="10">
 <!--DWLayoutTable-->
 <tr>
  <td width="158" valign="top" height="400"><h4><img src="kontakt.jpg" alt="" width="157" height="236"></h4>
   <h4> </h4>
   <h4>Välj utbildning</h4>
   <p><a href="accessgrund.html">Access grund</a><br>
    <a href="accessforts.html">Access fortsättning<br>
    </a><a href="datagr.html">Data grund</a><br>
    <a href="excelgr.html">Excel grund</a><br>
    <a href="excelintensiv.html">Excel intensiv</a><a href="excelforts.html"><br>
Excel fortsättning</a><br>
<a href="excelek.html">Excel för ekonomer</a><br>
<a href="powerpiv.html">Excel PowerPivot</a><br>
<a href="projectgr.html">Ms Project grund</a><br>
<a href="projectfk.html">Ms Project fortsättning</a><br>
<a href="powpoint.html">PowerPoint</a><br>
<a href="wordgr.html">Word grund</a><br>
<a href="wordfk.html">Word fortsättning</a><br>
   </p>
   <p> </p></td>
  <td width="374" valign="top"0><h4>Våra utbildningar</h4>
   <p>Vi erbjuder ett stort utbud av utbildningar som är till för att öka din personliga utveckling och öka ditt företags lönsamhet.<br>
    Möjligeten finns att kunna välja våra färdiga utbildningar eller så kan du kombinera innehållet ifrån flera utbildningar och på så sätt sätta ihop din egna utbildning. <br>
    Allt kan anpassas efter behov och önskemål.</p>
   <p>Utbildningarna genomförs med gemensam genomgång som varvas med praktisk övning. Övningarna är väl pedagogiskt genomtänkta och är ofta tagna ifrån verkliga fall ute i näringslivet. Det är vid övningstillfällena du verkligen lär dig. Pedagogiken är en mycket viktig del av MAGWILLS koncept.</p>
   <p>Vi utvecklar människor och en utbildning hos MAGWILL blir en både informativ och spännande resa för dig.</p>
   <h4>Rådgivning</h4>
   <p>Är det svårt att välja vilken utbildning eller nivå som passar just dig eller ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig.</p>
   <h4>Behovsanalysen</h4>
   <p>Vi kan även gå igenom ditt företags utbildningsbehov inom företagets olika avdelningar.
    Detta för att upprätta en kravnivå inom respektive del av företaget.    </p>
   <p>Steg 2 blir att genomföra utbildningar, inkluderande
    företagsanpassade övningsuppgifter enligt behovsanalysen. Resultatet av vår insats blir att ni också får ett verktyg att testa och utbilda nyanställda så att dessa lever upp till den kunskapsnivå
    som ställs inom företaget. </p>
   <p>Alla våra utbildningar kan anpassas efter önskemål.   Varje utbildning avslutas med en utvärdering av utbildningen.</p>
   <h4>Uppföljning</h4>
   <p>Efter genomförd utbildning kan vi sätta ihop tillfällen där vi genomför uppföljning av kursen och ta upp specifika moment och frågeställningar som du och dina medarbetare funderar över. </p>
   <h4>Utvärdering</h4>
   <p>En utvärdering görs efter varje utbildning för att säkerställa högsta kvalitet. Din feedback är viktig för oss.   <br>
   </p>
   <p><br>
    <br>
 </p></td>
  <td width="158" valign="top"><h4>IT-Coachen</h4>
   <p>För dig med ledande befattning erbjuder vi individuell utbildning. Vi gör en analys av ditt individuella behov och utbildningen genomförs på tider som passar dig.</p>
   <h4>Skräddarsydd utbildning</h4>
   <p>Vi kan skräddarsy en utbildning för dig och ditt företag och utbildningen kan sedan genomföras ute på Ert företag. Du har då möjlighet att ta fram de exempel du behöver hjälp med.</p>
   <h4>Excel för ekonomer</h4>
   <p>Arbetar du med ekonomi och behöver spetsa dina Excelkunskaper. Då kan Excel för ekonomer vara något för dig.<br>
   </p>
   <h4>Utbildning för Projektledare</h4>
   <p>Arbetar du som projektledare och behöver skapa övergripande tidplaner för dig och dina medarbetare? Då är Ms Project en utbildning för dig och ditt företag.</p>
   <h4> </h4>
   <p> </p>
   <p> </p>
<p> </p>
<h4> </h4>
<p> </p></td>
 </tr>
</table>
<div id="foot">MAGWILL Lär för framtiden | <a href="mailto:Infomail.se">Info@mail.se</a> | 032</div>
</div>
</body>
</html>

Men denna sidan får mindre avstånd nedtill i footer som jag stör mig på. Det ska vara samma som ovan sida. Ifrån texten i footer nedtill kanten är mindre. Detta gillar jag inte alls.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<title>Magwill konsulttjänster</title>
<link href="css1.css" rel="stylesheet" type="text/css">

</head>

<body>
<div id="heldiv">
<div id="header"> <img src="images/magwill3.gif" alt="MAGWILL">
<hr>
<div id="kontakt"><strong>MAGWILL</strong><br>
 Lär för framtiden<br>
 Tel:3434<a href="mailto:info@mail.se"><br>
 Info@mail.se </a></div>
<table width="730" border="0">
 <tr>
   <td width="59"><a href="default.html">Hem</a></td>
   <td width="110"><a href="utb.html">Utbildningar</a></td>
   <td width="122"><a href="konsult.html">Konsultjänster</a></td>
   <td width="81"><a href="omoss.html">Om oss</a></td>
   <td width="137"><a href="arb_med_oss.html">Arbeta med oss</a></td>
   <td width="104"><a href="kontakt.html">Kontakta oss</a></td>
   <td width="87"> </td>
  </tr>
</table>
</div>
<table width="790" border="0" cellpadding="10" cellspacing="10">
 <!--DWLayoutTable-->
 <tr>
  <td width="158" valign="top" height="400"><h4>Konsultstöd</h4>
   <p>Sitter du med arbetsuppgifter i program där du behöver specifik rådgivning och hjälp kan vi komma ut till ditt företag och hjälpa dig. Kontakta oss   så hittar vi en lösning.<br>
   </p>
   <p><img src="konsult.jpg" width="157" height="105"></p>
   <h4>Efter utbildningen</h4>
   <p>Efter genomförd utbildning kan vi sätta ihop tillfällen där vi genomför uppföljningsdag av det du lärt dig och ta upp specifika moment och frågor som du och dina medarbetare </p>
   <h4>Välj utbildning</h4>
   <p><a href="accessgrund.html">Access grund</a><br>
    <a href="accessforts.html">Access fortsättning</a><br>
    <a href="datagr.html">Data grund</a><br>
    <a href="excelgr.html">Excel grund</a><br>
    <a href="excelintensiv.html">Excel intensiv</a><a href="excelforts.html"><br>
     Excel fortsättning</a><br>
 <a href="excelek.html">Excel för ekonomer</a><br>
 <a href="datagr.html">Excel PowerPivot</a><br>
 <a href="projectgr.html">Ms Project grund</a><br>
 <a href="projectfk.html">Ms Project fortsättning</a><br>
 <a href="powpoint.html">PowerPoint</a><br>
 <a href="wordgr.html">Word grund</a><br>
 <a href="wordfk.html">Word fortsättning</a></p></td>
  <td width="374" valign="top"0><h4>Konsulttjänster</h4>
   <p>Vi tillhandahåller utbildningar och specifika lösningar som behövs på Ert företag. Vi utvecklar och ger dig expertstöd inom:</p>
   <p>Behovsanalys<br>
    Företagsanpassad utbildning<br>
    Dokumentation <br>
    Konsultstöd och individuell utbildning<br>
    Mallar i Microsoft Office<br>
    Databasutveckling i Access<br>
    Kalkylmodeller i Excel<br>
    VBA-lösningar i Excel, Access och Word
    <br>
    Projektmodeller i Ms Project<br>
    Projekledning i Ms Project
   </p>
   <h4>Behovsanalys</h4>
   <p><span class="style3">MAGWILL kan göra en analys av företagets utbildningsbehov för att upprätta en 
    lägsta kravnivå inom respektive del av företaget. Steg 2 är att genomföra datautbildningar, inkluderande övningsuppgifter 
    som är anpassat efter företagets verksamhet, enligt de behov som framkommit. </span><span class="style3">Resultatet av vår insats blir att </span><span class="style3">ni får ett verktyg som ser till 
    att alla medarbetare har den kunskapsnivå som behövs för att utföra sina 
    arbetsuppgifter på ett så effektivt sätt som möjligt. Verktyget är även 
    ett bra hjälpmedel vid nyrekrytering<br>
    </span>   Efter genomförd utbildning kan vi skapa dokumentation på gjorda moment ifrån genomförd utbildning. <br>
    Dokumentationen kan sedan användas på företaget som stöd i dagliga arbetet. Detta kan också användas vid nyrekrytering för att säkertställa en lägstanivå på ert företag.</p>
   <h4>Konsultstöd och individuell utbildning.</h4>
   <p>Om du sitter med mallar, databaser och liknande som du behöver behärska eller om du behöver hjälp med att bygga upp kalkymodeller i Excel. Då kommer vi ut och hjälper dig.Vi kommer ut och ger dig konsultation och även indivuell utbildning inom just det du behöver kunna.   </p>
   <p>Om du behöver bygga upp en projektmodell i Ms Project för dig och dina medarbetare så besöker vi din arbetsplats och hjälper vid dig.   </p></td>
  <td width="158" valign="top"><h4>Välj utbildning</h4>
   <p><a href="accessgrund.html">Access grund</a><br>
    <a href="accessforts.html">Access fortsättning</a><br>
    <a href="datagr.html">Data grund</a><br>
    <a href="excelgr.html">Excel grund</a><br>
    <a href="excelintensiv.html">Excel intensiv</a><a href="excelforts.html"><br>
     Excel fortsättning</a><br>
 <a href="excelek.html">Excel för ekonomer</a><br>
 <a href="powerpiv.html">Excel PowerPivot</a><br>
 <a href="projectgr.html">Ms Project grund</a><br>
 <a href="projectfk.html">Ms Project fortsättning</a><br>
 <a href="powpoint.html">PowerPoint</a><br>
 <a href="wordgr.html">Word grund</a><br>
 <a href="wordfk.html">Word fortsättning</a>   </p>
   <p> </p>
   <h4><br>
   </h4>
   <p><br>
</p></td>
 </tr>
</table>
<div id="foot">MAGWILL Lär för framtiden | <a href="mailto:Info@mail.se">Info@mail.se</a> | 953</div>
</div>
</body>
</html>

Sedan har jag följande CSS.

html { overflow-y: scroll; }


body {
	font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
	font-size: 11px;
	font-style: normal;
	margin-top: 12px;
	margin-left: 0px;
	background-color:#CCC;

	
}
table {
	font-size: 11px;
}
h3 {
	color: #933;
	font-size: 14px;
	margin:0px
	padding:0px;
	margin-bottom: 0px;
}

p {
	margin-top: 0px;
}

h4 {
	color: #933;
	font-size: 11px;
	margin:0px
	padding:0px;
	margin-bottom: 0px;
	margin-top: -1px;
}

a {
	color: #039;
	text-decoration: none;
}

	
a:hover {
	font-weight: normal;
	color: #933; 
	important;}
	
}
a:visited{
	color:#039;
	text-decoration:none;
}

#header {
	position:relative;
	background:#000;
	height: 100px;
	width: 750px;
	padding-top: 20px;
	padding-right: 20px;
	padding-bottom: 0px;
	padding-left: 20px;
	margin-left:0px;
	margin-right:10px;
	margin-bottom:10px;
	
	
	
}

#kontakt {
	color: #FFF;
	position: absolute;
	width: 120px;
	left: 621px;
	top: 18px;
	font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
	border: thin none #FFF;
	text-align: right;
	font-size:11px;
	height: 69px;
	
}

#header a {
	color: #fff; /*Vit*/
	font-size: 13px;
}

#header a:hover { color: #ccc;/* ljus grå*/ }


#kontakt a {
	color:#fff;
	font-size:11px;
}

#heldiv{
	Width:790px;
	position: relative;
	margin-right: auto;
	margin-left: auto;
	background-color:#FFF;
}
		
#foot {
	height: 16px;
	width: 789px;
	text-align: center;
	margin: 0px;
	padding: 0px;
	color: #933;
	font-weight: normal;
}

Det gäller främst Footer allstå. Avståndet nedanför footer är mindre på den andra sidan upptäckte jag. Jag vill ha det så som det är på den första. Konsultsidans(Sidan2) har mindre avstånd nedanför texten i footer än Sidan1(Utbildningssidan).

 

Hur får jag till det? Jag vill ha samma på alla sidor. Jag tror avståndet är ok som det är på första sidan som heter utbildningar.

 

Webbutveckling inte min grej alls och jag skulle vilja få till den lilla regleringen bara som stör mig.
Det ska ju vara samma avstånd i från texten i footer ner till sidans kant så att säga. Sidan1 ser skaplig ut.

 

Och ja jag vet att det bör snyggas till i koden men jag skule vara jättetacksam om nån kan säga hur jag ska göra. Ät usel på detta så ta det lugnt :-)

Redigerad av Linuz M

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Linuz M

Jag tror det där avståndet ska vara ok på övriga sidor.

 

Här är ytterligare en sida där avståndet nedanför footer ser ok ut.

Tror det är just sidan Konsultjänster där det är mindre avstånd.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<title>Magwill</title>
<link href="css1.css" rel="stylesheet" type="text/css">

</head>

<body>
<div id="heldiv">
<div id="header"> <img src="images/magwill3.gif" alt="MAGWILL">
<hr>
<div id="kontakt"><strong>MAGWILL</strong><br>
 Lär för framtiden<br>
 Tel:4545<a href="mailto:info@mail.se"><br>
 Info@mail.se </a></div>
<table width="730" border="0">
 <tr>
   <td width="59"><a href="default.html">Hem</a></td>
   <td width="110"><a href="utb.html">Utbildningar</a></td>
   <td width="122"><a href="konsult.html">Konsultjänster</a></td>
   <td width="81"><a href="omoss.html">Om oss</a></td>
   <td width="137"><a href="arb_med_oss.html">Arbeta med oss</a></td>
   <td width="104"><a href="kontakt.html">Kontakta oss</a></td>
   <td width="87"> </td>
  </tr>
</table>
</div>
<table width="790" border="0" cellpadding="10" cellspacing="10">
 <!--DWLayoutTable-->
 <tr>
  <td width="158" valign="top" height="400"><h4><img src="dator.jpg" width="157" height="236"><br>
   <br>
  </h4></td>
  <td width="374" valign="top"0><h4>Om MAGWILL</h4>
   <p>MAGWILL drivs av Magnus Hultgren som även är företagets grundare. Med många års erfarenhet inom utbildning och konsultverksamhet har vi skapat oss ett bra rykte och många goda kontakter. Bland våra kunder finns flera av Sveriges största företag.</p>
   <p>Vi har som affärsidé att anpassa utbildningen efter kundens önskemål och öka företagens lönsamhet. Fokus är att ge kunden marknadens bästa utbildningsresultat.   </p>
   <p>Våra utbildare jobbar ute i näringslivet som konsulter inom sina ämnesområden och har mångårig erfarenhet och god pedagogisk förmåga. Detta gör att exempel och övningar ifrån näringlivet kan tas med in i klassrummet.</p>
   <p>Alla utbildare genomgår internutbildning vilket säkerställer utbildning av högsta kvalitet.<br>
    Vi vill vara det självklara valet som utbildningspartner.   </p>
   <p><a href="kontakt.html">Kontakta oss</a> för mer information   </p></td>
  <td width="158" valign="top"><h4>Välj utbildning</h4>
   <p><a href="accessgrund.html">Access grund</a><br>
    <a href="accessforts.html">Access fortsättning<br>
    </a><a href="datagr.html">Data grund</a><br>
    <a href="excelgr.html">Excel grund</a><br>
    <a href="excelintensiv.html">Excel intensiv</a><a href="excelforts.html"><br>
Excel fortsättning</a><br>
<a href="excelek.html">Excel för ekonomer</a><br>
<a href="powerpiv.html">Excel PowerPivot</a><br>
<a href="projectgr.html">Ms Project grund</a><br>
<a href="projectfk.html">Ms Project fortsättning</a><br>
<a href="powpoint.html">PowerPoint</a><br>
<a href="wordgr.html">Word grund</a><br>
<a href="wordfk.html">Word fortsättning</a><br>
   </p></td>
 </tr>
</table>
<div id="foot">MAGWILL Lär för framtiden | <a href="mailto:Info@mail.se">Info@mail.se</a> | 4545545</div>
</div>
</body>
</html>

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Linuz M

Jag öka height till 18px i footer i CSS. Jag vet ej om jag gjort rätt.

 

Jag skulle nog även ha vissa sidor lika långa medans några sidor lite mindre.
Så exempelvis sidan Utbildning lika lång som konsulttjänster.
Fast vissa andra sidor inte så höga för man inte har så mkt text.
Har man bara lite text på vissa sidor ser det väl bättre ut de sidorna inte är så långa.

 

Som det är nu fuskar jag ju och kör Enter för att de ska bli lika långa.

Redigerad av Linuz M

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Linuz M

Suck!

 

Det jag vill är väl egentligen att alla footer ska se precis likadana ut på varje sida och den ligger på samma ställe och att det blir ett fint avstånd mellan sista textraden i texten ner till footer. Att sidorna är precis lika höga behöver det ju inte vara för det är ju oftast olika mängd text på varje sida. 3 sidor har väl ingefär samma mängd och ytterligare 2-3 sidor har väldigt lite text.

 

Går detta få till så är jag väldigt nöjd :-). Jag satte ju height till 18 vid footer i CSSfilen. Det var kanske fel?

 

Sedan funderar jag på om det är finare ha Footer i grå text.

 

Ja ni förstår säkert.

 

Tack på förhand för detta :-)

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
xeric

Jag har fått olika avstånd på footer. Ifrån kanten upp till texten i Footer som stör mig.

 

På denna sidan ser det ok ut.

// HTML, sid 1
Men denna sidan får mindre avstånd nedtill i footer som jag stör mig på. Det ska vara samma som ovan sida. Ifrån texten i footer nedtill kanten är mindre. Detta gillar jag inte alls.

// HTML, sid 2
Sedan har jag följande CSS.

// CSS
Det gäller främst Footer allstå. Avståndet nedanför footer är mindre på den andra sidan upptäckte jag. Jag vill ha det så som det är på den första. Konsultsidans(Sidan2) har mindre avstånd nedanför texten i footer än Sidan1(Utbildningssidan).

 

Hur får jag till det? Jag vill ha samma på alla sidor. Jag tror avståndet är ok som det är på första sidan som heter utbildningar.

 

Webbutveckling inte min grej alls och jag skulle vilja få till den lilla regleringen bara som stör mig.

Det ska ju vara samma avstånd i från texten i footer ner till sidans kant så att säga. Sidan1 ser skaplig ut.

 

Och ja jag vet att det bör snyggas till i koden men jag skule vara jättetacksam om nån kan säga hur jag ska göra. Ät usel på detta så ta det lugnt :-)

 

Är svårt att säga direkt så, när koden inte är “ren”. Missförstå mig rätt, men det är väldigt blandat med styling, både i html-koden och via extern CSS-fil.

 

- - -

 

Efter att ha snabbttittat lite...

 

Du skrev i nästa meddelande: “Jag satte ju height till 18 vid footer i CSSfilen. Det var kanske fel?”

 

Det påverkar båda sidor sklart eftersom båda sidorna är länkade till den CSS-filen, men det finns skillnader i html-kodenmed som gör att det skiljer:

 

Från första sidan:

   <h4> </h4>
   <p> </p>
   <p> </p>
<p> </p>
<h4> </h4>
<p> </p></td>
 </tr>
</table>

Bara en massa somma taggar med   (non- break space)

 

Från andra sidan:

   <p> </p>
   <h4><br>
   </h4>
   <p><br>
</p></td>
 </tr>
</table>

Här är det färre tomma taggar, men innehåller även radbryt. Förmodligen ligger skillnaden där.

 

Bästa är att rensa koden från alla tomma överflödiga taggar, och sen sätta avståndet till footern i CSS med en top-margin.

 

T ex på första sidan där har du mer tomma taggar:

   <p><br>
    <br>
 </p>

 

Och ja jag vet att det bör snyggas till i koden men jag skule vara jättetacksam om nån kan säga hur jag ska göra.

Hur man snyggar till den (koden)? ...eller fixar problemet med avståndet till footer? :)

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Linuz M

Jag tror att avståndet nedtill är samma nu. Fast det är ju fusk.

 

Tar jag bort br, P så blir ju avståndet ifrån sista textraden i texten ned toll footer Ingen alls.

 

Variant är jag tar bort alla br, P men jag vill ju inte ha footer för nära texten

 

Vanlig text slutar

Footer

 

 

 

Vanligt är väl :

 

vanlig text slutar

 

 

 

 

Footer

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
xeric

Bästa är att rensa bort all kod som inte har på sidan att göra s a s. :) Alla tomma <h4> och <p>... Sen i CSS lägger till footer, typ:

ClassNamn {
  /* övrig css */
  margin: 36px 0 0;
}

Det puttar ner den så långt du vill. Och kodmässigt... En massa rader i html du kan fimpa, med 1 xtra rad i CSS. :)

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Linuz M

Jag fattar ej riktigt .

Jag har footer i Css.

 

Jag vill ha mer avstånd ifrån texten ner till footer,

Hur gör jag?

 

Så här:

Detta är en rolig sidA

 

 

 

Footer

 

Vad ska ska skriva i min css?

I footer eller en egen? Du får förklara tydligt:-)

Redigerad av Linuz M

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Linuz M

Skulle redigera inlägget men fick ej sä här kommer:

 

Jag fattar ej riktigt .

 

Fråga1:

Jag har footer i Css.

 

Jag vill ha mer avstånd ifrån texten ner till footer,

Hur gör jag?

 

Så här:

Detta är en rolig sidA

 

 

 

Footer

 

Vad ska ska skriva i min css?

I footer eller en egen? Du får förklara tydligt:-)

 

Fråga2:

Hur ökar respektive minskar man avståndet ifrån sidans kant upp till footer?

Vad skriver jag i css?

Jag ökade footer height vilket verkar funka bra men man kan väl använda Margin?

Hur skriver jag i footer? Bortom margin ?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
AndreasLantz

Hej!

 

I HTML'en för sida 1 hade du lagt in några extra <p> samt <br>-taggar som ej återfanns i sida 2. Detta gjorde att vad du än skrev i css'en inte spelade någon roll. Ta bort <p>-taggen innehållandes de 2 <br>-taggarna mellan "Utvärdering" och "IT-coachen". Sedan kan du sätta vilken "margin-top" du vill i #foot! :)

 

//Andreas

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Linuz M

Innan jag såg senaste inlägget så hade jag testat lite och jag tror jag fick samma avstånd ifrån footer och ner till kanten på Konsultsidan nu. Så en sida kan se ut så här:

 

Detta är förstasidan och efter kommer utbildningssidan och konsultsidan.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>

<head>
<meta name="KEYWORDS" Content="Datautbildning, Datakurser, Utbildning hos Magwill, Excel, Ms project." />
<meta name="DESCRIPTION" Content="Datautbildning, Excelkurser, MS project kurser, Magwill ger dig utbildning." />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<title>Datautbildning, Datakurser, Utbildning hos Magwill</title>
<link href="css1.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<link href="spec_css.css" rel="stylesheet" type="text/css">
</head>

<body>
<div id="heldiv">
<div id="header"> <img src="images/magwill3.gif" alt="MAGWILL">
<hr>
<div id="kontakt">
 <p><strong>MAGWILL<br>
  </strong>Lär för framtiden<br>
  Tel:454545<a href="mailto:info@mail.se"><br>
   Info@mail.se</a></p></div>
<table width="730" border="0">
 <tr>
   <td width="59"><a href="default.html">Hem</a></td>
   <td width="110"><a href="utb.html">Utbildningar</a></td>
   <td width="122"><a href="konsult.html">Konsultjänster</a></td>
   <td width="81"><a href="omoss.html">Om oss</a></td>
   <td width="137"><a href="arb_med_oss.html">Arbeta med oss</a></td>
   <td width="104"><a href="kontakt.html">Kontakta oss</a></td>
   <td width="87"> </td>
  </tr>
</table>
</div>
<table width="790" border="0" cellpadding="10" cellspacing="10">
 <!--DWLayoutTable-->
 <tr>
  <td width="158" valign="top" height="400"><h4>Ms Project för projektledare</h4>
   <p>Arbetar du som projektledare och behöver skapa övergripande tidplaner för dig och dina medarbetare? <br>
    <a href="projectgr.html">Läs mer</a><br>
 </p>
<p><img src="dator.jpg" width="157" height="236"></p>
<h4>Excel för ekonomer</h4>
<p>Arbetar du med ekonomi och behöver spetsa dina Excelkunskaper? <a href="excelek.html"><br>
 Läs mer<br>
</a></p>
<h4>Excel PowerPivot</h4>
<p>Behöver du fördjupa dig i Pivotttabeller i Excel och behöver koppla ihop fler tabeller i en rapport?
 <br>
 <a href="powerpiv.html">Läs mer</a><br>
 <br>
</p></td>
  <td width="374" valign="top"0><h4>Öka effektiviteten med lönsamma utbildningar</h4>
   <p>MAGWILL erbjuder utbildningar av högsta kvalitet där vårt fokus är att ge dig marknadens bästa 
    resultat.<br>
    Öka din effektivivitet och ditt företags lönsamhet genom att utbilda dig hos oss på MAGWILL. Vi anpassar utbildningen efter dina behov och önskemål.    </p>
   <p>Vi genomför uppdrag över hela landet och vill vara ditt självklara val som utbildningspartner. Bland våra kunder finns flera av Sveriges största 
    företag. <br>
    <br>
    Du kan välja våra färdiga utbildningar eller så anpassar vi utbildningen efter dina önskemål och du kan även välja innehåll ifrån en eller flera av våra utbildningar och genom det skapa din egna anpassade utbildning för dig och dina medarbetare. </p>
   <p>Våra utbildningar genomförs i både nybörjarnivå och i avancerad nivå. Om du är osäker på vilken nivå som passar dig, hjälper vi dig hitta den rätta nivån på utbildningen.   </p>
   <p>Känn glädjen av att bli effektivare på din arbetsplats genom att utbilda dig hos MAGWILL. Utbildningen är en investering för framtiden och är till för att öka din effektivitet och ditt företags lönsamhet. Spara all tid du lägger på att kämpa dig fram som användare och utbilda dig istället hos MAGWILL redan nu.</p>
   <h4>Välj utbildning:</h4>
   <p><a href="accessgrund.html">Access grund</a><br>
    <a href="accessforts.html">Access fortsättning</a><br>
    <a href="datagr.html">Data grund</a><br>
    <a href="excelgr.html">Excel grund</a><br>
    <a href="excelintensiv.html">Excel intensiv</a><a href="excelforts.html"><br>
    Excel fortsättning</a><br>
    <a href="excelek.html">Excel för ekonomer</a><br>
    <a href="powerpiv.html">Excel PowerPivot</a><br>
    <a href="projectgr.html">Ms Project grund</a><br>
    <a href="projectfk.html">Ms Project fortsättning</a><br>
    <a href="powpoint.html">PowerPoint</a><br>
    <a href="wordgr.html">Word grund</a><br>
   <a href="wordfk.html">Word fortsättning</a>   </p>
   <p> </p>
   <p> </p></td>
  <td width="158" valign="top"><h4><img src="lila.jpg" width="157" height="236"><br>
   <br>
  </h4>
   <h4>Lär dig PowerPoint</h4>
   <p>Lär dig skapa snygga och tilltalande presentationer för att få fram viktiga budskap.<br>
    <a href="powpoint.html">Läs mer</a></p>
   <h4>Skäddarsydd utbildning</h4>
   <p>Vi kan skräddarsy en utbildning för dig och ditt företag. Kontakta oss för mer information.   </p>
   <h4>Specifika lösningar</h4>
   <p>Behöver du hjälp med att skapa kalkylmodeller i Excel eller med att utveckla en databas i Access? Kolla in vårt utbud kring våra konsulttjänster.<br>
    <a href="konsult.html">Läs mer</a></p>
   <p><br>
  </p></td>
 </tr>
</table>
<div id="foot">MAGWILL Lär för framtiden | <a href="mailto:Info@mail.se">Info@mail.se </a>| Tel: 089898</div>
</div>
</body>
</html>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>

<head>
<meta name="KEYWORDS" content="Ms Excel, Ms Project, Access, PowerPoint, Datautbildningar,Officekurser, Ms Access, Microsoft utbildningar, Datakurser, Office, Powerpoint, Word." />
<meta name="DESCRIPTION" content="Magwill erbjuder utbildning av högsta kvalitet där vårt fokus är att leverera marknadens bästa utbildningsresultat." />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<title>Utbildningar,datautbildningar,datakurser</title>
<link href="css1.css" rel="stylesheet" type="text/css">

</head>

<body>
<div id="heldiv">
<div id="header"> <img src="images/magwill3.gif" alt="MAGWILL">
<hr>
<div id="kontakt"><strong>MAGWILL</strong><br>
 Lär för framtiden<br>
  Tel:3453452<a href="mailto:info@mail.se"><br>
 Info@magwill.se </a></div>
<table width="730" border="0">
 <tr>
   <td width="59"><a href="default.html">Hem</a></td>
   <td width="110"><a href="utb.html">Utbildningar</a></td>
   <td width="122"><a href="konsult.html">Konsultjänster</a></td>
   <td width="81"><a href="omoss.html">Om oss</a></td>
   <td width="137"><a href="arb_med_oss.html">Arbeta med oss</a></td>
   <td width="104"><a href="kontakt.html">Kontakta oss</a></td>
   <td width="87"> </td>
  </tr>
</table>
</div>
<table width="790" border="0" cellpadding="10" cellspacing="10">
 <!--DWLayoutTable-->
 <tr>
  <td width="158" valign="top" height="400"><h4><img src="kontakt.jpg" alt="" width="157" height="236"></h4>
   <h4> </h4>
   <h4>Välj utbildning</h4>
   <p><a href="accessgrund.html">Access grund</a><br>
    <a href="accessforts.html">Access fortsättning<br>
    </a><a href="datagr.html">Data grund</a><br>
    <a href="excelgr.html">Excel grund</a><br>
    <a href="excelintensiv.html">Excel intensiv</a><a href="excelforts.html"><br>
Excel fortsättning</a><br>
<a href="excelek.html">Excel för ekonomer</a><br>
<a href="powerpiv.html">Excel PowerPivot</a><br>
<a href="projectgr.html">Ms Project grund</a><br>
<a href="projectfk.html">Ms Project fortsättning</a><br>
<a href="powpoint.html">PowerPoint</a><br>
<a href="wordgr.html">Word grund</a><br>
<a href="wordfk.html">Word fortsättning</a><br>
   </p></td>
  <td width="374" valign="top"0><h4>Våra utbildningar</h4>
   <p>Vi erbjuder ett stort utbud av utbildningar som är till för att öka din personliga utveckling och öka ditt företags lönsamhet.<br>
    Möjligeten finns att kunna välja våra färdiga utbildningar eller så kan du kombinera innehållet ifrån flera utbildningar och på så sätt sätta ihop din egna utbildning. <br>
    Allt kan anpassas efter behov och önskemål.</p>
   <p>Utbildningarna genomförs med gemensam genomgång som varvas med praktisk övning. Övningarna är väl pedagogiskt genomtänkta och är ofta tagna ifrån verkliga fall ute i näringslivet. Det är vid övningstillfällena du verkligen lär dig. Pedagogiken är en mycket viktig del av MAGWILLS koncept.</p>
   <p>Vi utvecklar människor och en utbildning hos MAGWILL blir en både informativ och spännande resa för dig.</p>
   <h4>Rådgivning</h4>
   <p>Är det svårt att välja vilken utbildning eller nivå som passar just dig eller ditt företag? Kontakta oss så hjälper vi dig.</p>
   <h4>Behovsanalysen</h4>
   <p>Vi kan även gå igenom ditt företags utbildningsbehov inom företagets olika avdelningar. 
    Detta för att upprätta en kravnivå inom respektive del av företaget.    </p>
   <p>Steg 2 blir att genomföra utbildningar, inkluderande 
    företagsanpassade övningsuppgifter enligt behovsanalysen. Resultatet av vår insats blir att ni också får ett verktyg att testa och utbilda nyanställda så att dessa lever upp till den kunskapsnivå 
    som ställs inom företaget. </p>
   <p>Alla våra utbildningar kan anpassas efter önskemål.   Varje utbildning avslutas med en utvärdering av utbildningen.</p>
   <h4>Utvärdering</h4>
   <p>Alla utbildningar avslutas med en utvärdering av utbildningen. Din feedback är mycket viktig för oss.   </p>
   <h4>Uppföljning</h4>
   <p>Efter genomförd utbildning kan vi sätta ihop tillfällen där vi genomför uppföljning av kursen och ta upp specifika moment och frågeställningar som du och dina medarbetare funderat över. Detta är en uppföljningsdag med repetition.</p>
   <p><br>
    <br>
   </p>
   <p><br>
</p></td>
  <td width="158" valign="top"><h4>IT-Coachen</h4>
   <p>För dig med ledande befattning erbjuder vi individuell utbildning. Vi gör en analys av ditt individuella behov och utbildningen genomförs på tider som passar dig.</p>
   <h4>Skräddarsydd utbildning</h4>
   <p>Vi kan skräddarsy en utbildning för dig och ditt företag och utbildningen kan sedan genomföras ute på Ert företag. Du har då möjlighet att ta fram de exempel du behöver hjälp med.</p>
   <h4>Excel för ekonomer</h4>
   <p>Arbetar du med ekonomi och behöver spetsa dina Excelkunskaper. Då kan Excel för ekonomer vara något för dig.<br>
   </p>
   <h4>Utbildning för Projektledare</h4>
   <p>Arbetar du som projektledare och behöver skapa övergripande tidplaner för dig och dina medarbetare? Då är Ms Project en utbildning för dig och ditt företag.</p>
   <h4> </h4>
   <p> </p>
   <p> </p>
<p> </p>
<h4> </h4>
<p> </p></td>
 </tr>
</table>
<div id="foot">MAGWILL Lär för framtiden | <a href="mailto:Info@mail.se">Info@mail.se</a> | Tel: 343434</div>
</div>
</body>
</html>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<title>Magwill konsulttjänster</title>
<link href="css1.css" rel="stylesheet" type="text/css">

</head>

<body>
<div id="heldiv">
<div id="header"> <img src="images/magwill3.gif" alt="MAGWILL">
<hr>
<div id="kontakt"><strong>MAGWILL</strong><br>
 Lär för framtiden<br>
 Tel:3453453<a href="mailto:info@mail.se"><br>
 Info@mail.se </a></div>
<table width="730" border="0">
 <tr>
   <td width="59"><a href="default.html">Hem</a></td>
   <td width="110"><a href="utb.html">Utbildningar</a></td>
   <td width="122"><a href="konsult.html">Konsultjänster</a></td>
   <td width="81"><a href="omoss.html">Om oss</a></td>
   <td width="137"><a href="arb_med_oss.html">Arbeta med oss</a></td>
   <td width="104"><a href="kontakt.html">Kontakta oss</a></td>
   <td width="87"> </td>
  </tr>
</table>
</div>
<table width="790" border="0" cellpadding="10" cellspacing="10">
 <!--DWLayoutTable-->
 <tr>
  <td width="158" valign="top" height="400"><h4>Konsultstöd</h4>
   <p>Sitter du med arbetsuppgifter i program där du behöver specifik rådgivning och hjälp kan vi komma ut till ditt företag och hjälpa dig. Kontakta oss   så hittar vi en lösning.<br>
   </p>
   <p><img src="konsult.jpg" width="157" height="105"></p>
   <h4>Välj utbildning</h4>
   <p><a href="accessgrund.html">Access grund</a><br>
    <a href="accessforts.html">Access fortsättning</a><br>
    <a href="datagr.html">Data grund</a><br>
    <a href="excelgr.html">Excel grund</a><br>
    <a href="excelintensiv.html">Excel intensiv</a><a href="excelforts.html"><br>
     Excel fortsättning</a><br>
 <a href="excelek.html">Excel för ekonomer</a><br>
 <a href="datagr.html">Excel PowerPivot</a><br>
 <a href="projectgr.html">Ms Project grund</a><br>
 <a href="projectfk.html">Ms Project fortsättning</a><br>
 <a href="powpoint.html">PowerPoint</a><br>
 <a href="wordgr.html">Word grund</a><br>
 <a href="wordfk.html">Word fortsättning</a></p></td>
  <td width="374" valign="top"0><h4>Konsulttjänster</h4>
   <p>Vi tillhandahåller utbildningar och specifika lösningar som behövs på Ert företag. Vi utvecklar och ger dig expertstöd inom:</p>
   <p>Behovsanalys<br>
    Företagsanpassad utbildning<br>
    Dokumentation <br>
    Konsultstöd och individuell utbildning<br>
    Mallar i Microsoft Office<br>
    Databasutveckling i Access<br>
    Kalkylmodeller i Excel<br>
    VBA-lösningar i Excel, Access och Word
    <br>
    Projektmodeller i Ms Project<br>
    Projekledning i Ms Project
   </p>
   <h4>Behovsanalys</h4>
   <p><span class="style3">MAGWILL kan göra en analys av företagets utbildningsbehov för att upprätta en 
    lägsta kravnivå inom respektive del av företaget. Steg 2 är att genomföra datautbildningar, inkluderande övningsuppgifter 
    som är anpassat efter företagets verksamhet, enligt de behov som framkommit. </span><span class="style3">Resultatet av vår insats blir att </span><span class="style3">ni får ett verktyg som ser till 
    att alla medarbetare har den kunskapsnivå som behövs för att utföra sina 
    arbetsuppgifter på ett så effektivt sätt som möjligt. Verktyget är även 
    ett bra hjälpmedel vid nyrekrytering<br>
    <br>
    </span>   Efter genomförd utbildning kan vi skapa dokumentation på gjorda moment ifrån genomförd utbildning. <br>
    Dokumentationen kan sedan användas på företaget som stöd i dagliga arbetet. Detta kan också användas vid nyrekrytering för att säkertställa en lägstanivå på ert företag.</p>
   <h4>Konsultstöd och individuell utbildning.</h4>
   <p>Om du sitter med mallar, databaser och liknande som du behöver behärska eller om du behöver hjälp med att bygga upp kalkymodeller i Excel. Då kommer vi ut och hjälper dig. Vi kommer ut och ger dig konsultation och även indivuell utbildning inom dessa områden. Du är med och lär dig under tiden<br>
    <br>
   </p>
   <p><br>
   </p>
   <p> </p></td>
  <td width="158" valign="top"><h4>Välj utbildning</h4>
   <p><a href="accessgrund.html">Access grund</a><br>
    <a href="accessforts.html">Access fortsättning</a><br>
    <a href="datagr.html">Data grund</a><br>
    <a href="excelgr.html">Excel grund</a><br>
    <a href="excelintensiv.html">Excel intensiv</a><a href="excelforts.html"><br>
     Excel fortsättning</a><br>
 <a href="excelek.html">Excel för ekonomer</a><br>
 <a href="powerpiv.html">Excel PowerPivot</a><br>
 <a href="projectgr.html">Ms Project grund</a><br>
 <a href="projectfk.html">Ms Project fortsättning</a><br>
 <a href="powpoint.html">PowerPoint</a><br>
 <a href="wordgr.html">Word grund</a><br>
 <a href="wordfk.html">Word fortsättning</a><br>
 </p>
   <h4>Efter utbildningen</h4>
   <p>Efter genomförd utbildning kan vi sätta ihop tillfällen där vi genomför en uppföljningsdag av det du lärt dig och ta upp specifika moment och frågor</p>
   <p><br>
   </p></td>
 </tr>
</table>
<div id="foot">MAGWILL Lär för framtiden | <a href="mailto:Info@mail.se">Info@mail.se</a> | Tel: 454543534</div>
</div>
</body>
</html>

och här en sida "Om oss" som har betydligt mindre text. Därför är denna sida mindre(Kortare). Brukar man ha sidan kortare om det är mindre text?

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<title>Magwill</title>
<link href="css1.css" rel="stylesheet" type="text/css">

</head>

<body>
<div id="heldiv">
<div id="header"> <img src="images/magwill3.gif" alt="MAGWILL">
<hr>
<div id="kontakt"><strong>MAGWILL</strong><br>
 Lär för framtiden<br>
 Tel:4333434<a href="mailto:info@mail.se"><br>
 Info@mail.se </a></div>
<table width="730" border="0">
 <tr>
   <td width="59"><a href="default.html">Hem</a></td>
   <td width="110"><a href="utb.html">Utbildningar</a></td>
   <td width="122"><a href="konsult.html">Konsultjänster</a></td>
   <td width="81"><a href="omoss.html">Om oss</a></td>
   <td width="137"><a href="arb_med_oss.html">Arbeta med oss</a></td>
   <td width="104"><a href="kontakt.html">Kontakta oss</a></td>
   <td width="87"> </td>
  </tr>
</table>
</div>
<table width="790" border="0" cellpadding="10" cellspacing="10">
 <!--DWLayoutTable-->
 <tr>
  <td width="158" valign="top" height="400"><h4><img src="dator.jpg" width="157" height="236"><br>
   <br>
  </h4></td>
  <td width="374" valign="top"0><h4>Om MAGWILL</h4>
   <p>MAGWILL drivs cxvcvxcv som även är företagets grundare. Med många års erfarenhet inom utbildning och konsultverksamhet har vi skapat oss ett bra rykte och många goda kontakter. Bland våra kunder finns flera av Sveriges största företag.</p>
   <p>Vi har som affärsidé att anpassa utbildningen efter kundens önskemål och öka företagens lönsamhet. Fokus är att ge kunden marknadens bästa utbildningsresultat.   </p>
   <p>Våra utbildare jobbar ute i näringslivet som konsulter inom sina ämnesområden och har mångårig erfarenhet och god pedagogisk förmåga. Detta gör att exempel och övningar ifrån näringlivet kan tas med in i klassrummet.</p>
   <p>Alla utbildare genomgår internutbildning vilket säkerställer utbildning av högsta kvalitet.<br>
    Vi vill vara det självklara valet som utbildningspartner.   </p>
   <p><a href="kontakt.html">Kontakta oss</a> för mer information   </p></td>
  <td width="158" valign="top"><h4>Välj utbildning</h4>
   <p><a href="accessgrund.html">Access grund</a><br>
    <a href="accessforts.html">Access fortsättning<br>
    </a><a href="datagr.html">Data grund</a><br>
    <a href="excelgr.html">Excel grund</a><br>
    <a href="excelintensiv.html">Excel intensiv</a><a href="excelforts.html"><br>
Excel fortsättning</a><br>
<a href="excelek.html">Excel för ekonomer</a><br>
<a href="powerpiv.html">Excel PowerPivot</a><br>
<a href="projectgr.html">Ms Project grund</a><br>
<a href="projectfk.html">Ms Project fortsättning</a><br>
<a href="powpoint.html">PowerPoint</a><br>
<a href="wordgr.html">Word grund</a><br>
<a href="wordfk.html">Word fortsättning</a><br>
   </p></td>
 </tr>
</table>
<div id="foot">MAGWILL Lär för framtiden | <a href="mailto:Info@mail.se">Info@mail.se</a> | Tel: 4545454</div>
</div>
</body>
</html>
Redigerad av Linuz M

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Linuz M

Här kommer CSS filen

html { overflow-y: scroll; }


body {
  font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
  font-size: 11px;
  font-style: normal;
  margin-top: 12px;
  margin-left: 0px;
  background-color:#CCC;

  
}
table {
  font-size: 11px;
}
h3 {
  color: #933;
  font-size: 14px;
  margin:0px
  padding:0px;
  margin-bottom: 0px;
}

p {
  margin-top: 0px;
}

h4 {
  color: #933;
  font-size: 11px;
  margin:0px
  padding:0px;
  margin-bottom: 0px;
  margin-top: -1px;
}

a {
  color: #039;
  text-decoration: none;
}

  
a:hover {
  font-weight: normal;
  color: #933;
  important;}
  
}
a:visited{
  color:#039;
  text-decoration:none;
}

#header {
  position:relative;
  background:#000;
  height: 100px;
  width: 750px;
  padding-top: 20px;
  padding-right: 20px;
  padding-bottom: 0px;
  padding-left: 20px;
  margin-left:0px;
  margin-right:10px;
  margin-bottom:10px;
  
  
  
}

#kontakt {
  color: #FFF;
  position: absolute;
  width: 120px;
  left: 621px;
  top: 18px;
  font-family: Verdana, Geneva, sans-serif;
  border: thin none #FFF;
  text-align: right;
  font-size:11px;
  height: 69px;
  
}

#header a {
  color: #fff; /*Vit*/
  font-size: 13px;
}

#header a:hover { color: #ccc;/* ljus grå*/ }


#kontakt a {
  color:#fff;
  font-size:11px;
}

#heldiv{
  Width:790px;
  position: relative;
  margin-right: auto;
  margin-left: auto;
  background-color:#FFF;
}
    
#foot {
  height: 19px;
  width: 789px;
  text-align: center;
  margin:0px;
  padding: 0px;
  color: #A5A5A5;
  font-weight: normal;
}


1. Så skriver man en text antar jag att man bör kunna sätta avståndet från texten´i kroppen och ner till Footer än att trycka massa P och Br för att få till avståndet som jag gjort?

 

Jag menar:

 

HEj och väl kommen bla bla bla och kontakta oss för mer informat.

 

 

 

Footer. (Avståndet mellan texten ovan och footer)

 

Skriver man lite text på en sida kanske det inte är så snyggt footer ligger precis nedanför utan avstånd.

 

2. Om en sida har mindre text bör då den sidan vara kortare? Ja jämför Utbildningar med Om oss.

 

3. Hur skriver jag i min CSSmall om jag kom på att jag skulle vilja öka avståndet footer och ner till kanten? Margin Bottom och ett värde? Jag är osäker hur jag skriver. Ändring ska ske på alla sidor.

Redigerad av Linuz M

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
AndreasLantz

Hej igen!

 

Jag förstår vad du vill göra med footern. Ska försöka förklara mer detaljerat. Anledningen till att du får ett sådant stort mellanrum mellan text och footer är för att d har några <p> och <br> i koden. Försökte förklara i mitt förra inlägg var dessa låg i koden. Om du tänker enligt sidans visuella struktur så ligger dessa onödiga taggar mellan slutet på mittspalten och början på högerspalten. Ser ut typ såhär:

<p>

<br><br>

</p>

 

Vet inte om du lagt märke till dessa. Steg 1 är att ta bort dessa. Nu får du footern utan avstånd från texten. Du ville ha lite mellanrum dock sa du. Så jag svarar på din fråga 1 och 3 nu:

 

1: Ja, detta görs i CSS.

3: Eftersom det är footern du positionerar (#foot), använder du "margin-top" (vilket jag skrev i förra inlägget) eftersom du vill ha en marginal FRÅN toppen. till exempel såhär

 

#foot {

margin-top:30px;

}

 

Ja, denna ändring sker auto på alla sidor, eftersom du använt samma id (rätt gjort).

 

2: Ja, du bör aldrig "förlänga" sidan om det inte finns innehåll. Sidan skall omfatta innehållet. Du ska inte lägga till så bakgrunden sträcker sig t ex 200px nedanför sista innehållet. Om jag förstår din fråga rätt.

 

Hoppas det hjälper.

 

//Andreas

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Linuz M

Ok tack för bra svar :-)

Nu ska vi se:

1. Så om jag vill ha ett avstånd mellan texten på sidan och Foot så rensar jag bort som du sa och sedan i css filen sätter jag?

#foot {
margin-top:30px;
}

Vart pillar jag in margin top i denna?
Margin ska vara kvar?

#foot {
  height: 19px;
  width: 789px;
  text-align: center;
  margin:0px;
  padding: 0px;
  color: #A5A5A5;
  font-weight: normal;
}

2. Och hur gör jag om jag längre fram får för mig att jag skulle vilja förändra avståndet mellan foot och kanten nedtill på samtliga sidor? Vad skriver jag då?

Jag antar jag lägger till nåt i denna:

#foot {
  height: 19px;
  width: 789px;
  text-align: center;
  margin:0px;
  padding: 0px;
  color: #A5A5A5;
  font-weight: normal;
}
Redigerad av iEricF
Fixad kodrutor. Använd kodrutor för kod och längre loggar.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
xeric

Jag fattar ej riktigt .

Jag har footer i Css.

 

Jag vill ha mer avstånd ifrån texten ner till footer,

Hur gör jag?

 

Så här:

Detta är en rolig sidA

 

 

 

Footer

 

Vad ska ska skriva i min css?

I footer eller en egen? Du får förklara tydligt:-)

Ja, alltså... Du skall rensa sidans html-kod från tomma taggar, och sen kan du lägga till till CSS det jag skrev ovan.

 

Allra helst skulle du eg behöva rensa upp hela sidan, och strukturera upp den bättre. Det är såklart mycket mer än att bara fixa “footern”, meeeen... Du kommer att ha ordentlig hjälp av det då all kod är mycket renare = mer lättläst osv.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
xeric

Ok tack för bra svar :-)

 

Nu ska vi se:

 

1. Så om jag vill ha ett avstånd mellan texten på sidan och Foot så rensar jag bort som du sa och sedan i css filen sätter jag?

#foot {
margin-top:30px;
}
Vart pillar jag in margin top i denna?

Margin ska vara kvar?

#foot {
  height: 19px;
  width: 789px;
  text-align: center;
  margin:0px;
  padding: 0px;
  color: #A5A5A5;
  font-weight: normal;
}
2. Och hur gör jag om jag längre fram får för mig att jag skulle vilja förändra avståndet mellan foot och kanten nedtill på samtliga sidor? Vad skriver jag då?

 

Jag antar jag lägger till nåt i denna:

 

#foot {
  height: 19px;
  width: 789px;
  text-align: center;
  margin:0px;
  padding: 0px;
  color: #A5A5A5;
  font-weight: normal;
}

Du kan ha den som egen (xtra) om den ligger efter den första, eller så bakar du in den.

 

Eftersom du har 0 som grundvärde och bara skall öka topmarginalen, så kan du använda:

#foot {
  height: 19px;
  width: 789px;
  text-align: center;
  margin: 36px 0 0;
  padding: 0px;
  color: #A5A5A5;
  font-weight: normal;
}

/* eller... */

#foot {
  height: 19px;
  width: 789px;
  text-align: center;
  margin: 0;
  margin-top: 36px;
  padding: 0px;
  color: #A5A5A5;
  font-weight: normal;
}

Båda gör samma sak.

 

Eller lägga 2 st....

#foot {
  height: 19px;
  width: 789px;
  text-align: center;
  margin: 0;
  padding: 0px;
  color: #A5A5A5;
  font-weight: normal;
}


#foot { margin-top: 36px; }

Om du tycker det känns bättre.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Linuz M

Ok kanon.

 

Fick du med punkt2 hur jag gör om jag längre fram får för mig jag vill öka avståndet mellan footer och kanten längst ner på samtliga sidor? Nu ser det avståndet ok ut men bra veta.:-)

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
xeric

Ok kanon.

 

Fick du med punkt2 hur jag gör om jag längre fram får för mig jag vill öka avståndet mellan footer och kanten längst ner på samtliga sidor? Nu ser det avståndet ok ut men bra veta.:-)

Med risk för upprepning... :)

Ja, alltså... Du skall rensa sidans html-kod från tomma taggar, och sen kan du lägga till till CSS det jag skrev ovan.

 

Allra helst skulle du eg behöva rensa upp hela sidan, och strukturera upp den bättre. Det är såklart mycket mer än att bara fixa “footern”, meeeen... Du kommer att ha ordentlig hjälp av det då all kod är mycket renare = mer lättläst osv.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Linuz M

Jag trodde jag kunde vrida på nåt i cssfilen om skulle vilja öka avståndet footer och vita kanten på alla sidorna. Jag har ju uppenbarligen satt ett avstånd tidigare

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
xeric

Ok kanon.

 

Fick du med punkt2 hur jag gör om jag längre fram får för mig jag vill öka avståndet mellan footer och kanten längst ner på samtliga sidor? Nu ser det avståndet ok ut men bra veta.:-)

Om du menar under footern ner till containers kant...

 

Du kan lägga till en margin-bottom då.

margin: 0;
margin-top: 36px;
margin-bottom: 12px; /* anv gärna samma värde
            som padding till containern */


/* Du kan också skriva det som */
margin: 36px 0 12px;

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Linuz M

Jag menar footer och ner till vita kanten så det ej ser ut som texten är på väg ramla ner.

Avståndet ser rätt ok ut som det är nu men är bra veta ändå

 

Sidospår:

Är det en djungel få sidan hittas när man googlar?

Man kan ju köpa annons osv men i övrigt är det nyckelord? Eller hur går man till väga?

Redigerad av Linuz M

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
xeric

Sidospår:

Är det en djungel få sidan hittas när man googlar?

Man kan ju köpa annons osv men i övrigt är det nyckelord? Eller hur går man till väga?

Sidoptimering, aka SEO (Search Engine Optimization). Det är en helt annat sak. :)

 

Nä, man behöver inte köpa någon annons. Det viktiga är att optimera sidorna med rubriker, sidannamn, metataggar så de matchar sidans innehåll på ett bra sätt. Kan vara lite bökigt att komma igång/in i det, men när man hittat ett sätt som passar en själv så är det inte så svårt.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Linuz M

Jo jag har lagt in ord längst upp det är väl det som är metataggar,keywords.Ja du ser ju sidorna. Rubriker har jag ju med också.

 

Men sedan? Googlar folk innehåll på sidan är det ju bra sidan visas :-). Det gör den ju inte nu. Jag vill den ska visas man googlar ord .

Redigerad av Linuz M

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
xeric

Jo jag har lagt in ord längst upp det är väl det som är metataggar,keywords.Ja du ser ju sidorna. Rubriker har jag ju med också.

 

Men sedan? Googlar folk innehåll på sidan är det ju bra sidan visas :-). Det gör den ju inte nu. Jag vill den ska visas man googlar ord .

Jo, det är det som är balansen att hitta (& anv “rätt”) taggar/sökord. Nu var det väl inte på alla sidor i exemplen ovan, men man får illa lite och lägga in varteftersom. För många sökord är inte heller bra. Anv inte fler än 25. Runt 15-20 kan vara lagom. Sen finns fler/olika meta att använda, både för sidan och även såna som jobbar mer direkt mot sökmotorerna, hur/när sidan skall indexeras osv.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Linuz M

Kunde du se både keywords och metatagar på mina sidor?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu×
×
 • Skapa nytt...