Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll
shiima

iMac kernel panic-kraschar

Rekommendera Poster

shiima
Postad (redigerade)
Jag har i ett par år haft problem med att min iMac kraschar. Ibland händer det inte på flera veckor, men ibland flera gånger per dag. Ofta kraschar den direkt inpå när den kraschat, och kan ha en serie kraschar på 3-6 gånger på rad. Skärmen blir svart och så poppar "Your computer restarted because of a problem." kernel panic-meddelandet upp. Här är kraschrapporten:
Anonymous UUID:  0A6B098A-3FFE-1EEB-A8B5-99A45AF08474
Mon Apr 27 14:49:06 2015

*** Panic Report ***
panic(cpu 4 caller 0xffffff801596cffd): "a freed zone element has been modified in zone buf.8192: expected 0x53521cb96302965 but found 0xffffffffffffffff, bits changed 0xfacade3469cfd69a, at offset 8184 of 8192 in element 0xffffff804640d000, cookies 0x3f00117357ff4384 0x53521cb96302965"@/SourceCache/xnu/xnu-2782.20.48/osfmk/kern/zalloc.c:496
Backtrace (CPU 4), Frame : Return Address
0xffffff811f3dac90 : 0xffffff801592bda1 
0xffffff811f3dad10 : 0xffffff801596cffd 
0xffffff811f3dad80 : 0xffffff801596ca71 
0xffffff811f3dadc0 : 0xffffff801596bc8e 
0xffffff811f3daef0 : 0xffffff8015b2c901 
0xffffff811f3daf20 : 0xffffff8015b2aea3 
0xffffff811f3daf80 : 0xffffff8015b2a9c6 
0xffffff811f3db060 : 0xffffff8015b2c180 
0xffffff811f3db0c0 : 0xffffff8015d24f55 
0xffffff811f3db120 : 0xffffff8015d746eb 
0xffffff811f3db1c0 : 0xffffff8015d6f61c 
0xffffff811f3db2d0 : 0xffffff8015d2eac5 
0xffffff811f3db330 : 0xffffff8015d2cc70 
0xffffff811f3db3a0 : 0xffffff8015d486f6 
0xffffff811f3db400 : 0xffffff8015d47ab0 
0xffffff811f3dbab0 : 0xffffff8015d41e07 
0xffffff811f3dbbd0 : 0xffffff8015b6f7f6 
0xffffff811f3dbc60 : 0xffffff8015b5eeca 
0xffffff811f3dbd70 : 0xffffff8015b55778 
0xffffff811f3dbf50 : 0xffffff8015e4ba86 
0xffffff811f3dbfb0 : 0xffffff8015a35376 

BSD process name corresponding to current thread: mds

Mac OS version:
14D136

Kernel version:
Darwin Kernel Version 14.3.0: Mon Mar 23 11:59:05 PDT 2015; root:xnu-2782.20.48~5/RELEASE_X86_64
Kernel UUID: 4B3A11F4-77AA-3D27-A22D-81A1BC5B504DKernel slide: 0x0000000015600000Kernel text base: 0xffffff8015800000
__HIB text base: 0xffffff8015700000
System model name: iMac11,3 (Mac-F2238BAE)

System uptime in nanoseconds: 66609710718546
last loaded kext at 51292906552375: com.apple.driver.AppleUSBCDC  4.3.3b1 (addr 0xffffff7f985cd000, size 20480)
last unloaded kext at 51352970071954: com.apple.driver.AppleUSBCDC  4.3.3b1 (addr 0xffffff7f985cd000, size 16384)
loaded kexts:
com.apple.driver.AppleBluetoothMultitouch  85.3
com.apple.driver.AudioAUUC  1.70
com.apple.driver.AppleHWSensor  1.9.5d0
com.apple.driver.AGPM  110.19.5
com.apple.filesystems.autofs  3.0
com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager  4.3.4f4
com.apple.driver.AppleOSXWatchdog  1
com.apple.driver.AppleMikeyHIDDriver  124
com.apple.driver.AppleMikeyDriver  272.18
com.apple.driver.AppleHDA  272.18
com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient  3.6.1
com.apple.kext.AMDFramebuffer  1.3.2
com.apple.iokit.IOUserEthernet  1.0.1
com.apple.AMDRadeonX3000  1.3.2
com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X  7.0.0
com.apple.driver.AppleHWAccess  1
com.apple.iokit.BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport  4.3.4f4
com.apple.kext.AMD5000Controller  1.3.2
com.apple.driver.AppleHV  1
com.apple.driver.AppleIntelSlowAdaptiveClocking  4.0.0
com.apple.driver.AppleBacklight  170.7.4
com.apple.driver.AppleLPC  1.7.3
com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin  1.0.0
com.apple.driver.AppleMCCSControl  1.2.11
com.apple.driver.AppleUSBCardReader  3.5.5
com.apple.driver.AppleIRController  327.5
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless  1.0.0d1
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib  1.0.0d1
com.apple.BootCache  36
com.apple.iokit.SCSITaskUserClient  3.7.5
com.apple.driver.XsanFilter  404
com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage  2.7.1
com.apple.driver.AppleUSBHub  705.4.2
com.apple.driver.AppleFWOHCI  5.5.2
com.apple.iokit.AppleBCM5701Ethernet  10.1.3
com.apple.driver.AirPort.Atheros40  700.74.5
com.apple.driver.AppleAHCIPort  3.1.2
com.apple.driver.AppleUSBEHCI  705.4.14
com.apple.driver.AppleACPIButtons  3.1
com.apple.driver.AppleRTC  2.0
com.apple.driver.AppleHPET  1.8
com.apple.driver.AppleSMBIOS  2.1
com.apple.driver.AppleACPIEC  3.1
com.apple.driver.AppleAPIC  1.7
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagementClient  218.0.0
com.apple.nke.applicationfirewall  161
com.apple.security.quarantine  3
com.apple.security.TMSafetyNet  8
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement  218.0.0
com.apple.driver.AppleBluetoothHIDKeyboard  176.2
com.apple.driver.AppleHIDKeyboard  176.2
com.apple.driver.IOBluetoothHIDDriver  4.3.4f4
com.apple.driver.AppleMultitouchDriver  263.9.1
com.apple.kext.triggers  1.0
com.apple.iokit.IOSerialFamily  11
com.apple.driver.DspFuncLib  272.18
com.apple.kext.OSvKernDSPLib  1.15
com.apple.iokit.IOSurface  97.4
com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily2  156.14
com.apple.iokit.IOUSBUserClient  705.4.0
com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerUSBTransport  4.3.4f4
com.apple.iokit.IOBluetoothFamily  4.3.4f4
com.apple.kext.AMDSupport  1.3.2
com.apple.AppleGraphicsDeviceControl  3.10.22
com.apple.driver.AppleHDAController  272.18
com.apple.iokit.IOHDAFamily  272.18
com.apple.iokit.IOAudioFamily  203.3
com.apple.vecLib.kext  1.2.0
com.apple.iokit.IOSlowAdaptiveClockingFamily  1.0.0
com.apple.driver.AppleBacklightExpert  1.1.0
com.apple.iokit.IONDRVSupport  2.4.1
com.apple.driver.AppleSMBusPCI  1.0.12d1
com.apple.driver.IOPlatformPluginLegacy  1.0.0
com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily  5.9.1d7
com.apple.iokit.IOFireWireIP  2.2.6
com.apple.driver.AppleSMC  3.1.9
com.apple.driver.AppleSMBusController  1.0.13d1
com.apple.iokit.IOGraphicsFamily  2.4.1
com.apple.iokit.IOSCSIBlockCommandsDevice  3.7.5
com.apple.iokit.IOUSBMassStorageClass  3.7.2
com.apple.iokit.IOUSBHIDDriver  705.4.0
com.apple.iokit.IOSCSIMultimediaCommandsDevice  3.7.5
com.apple.iokit.IOBDStorageFamily  1.7
com.apple.iokit.IODVDStorageFamily  1.7.1
com.apple.iokit.IOCDStorageFamily  1.7.1
com.apple.driver.AppleUSBMergeNub  705.4.0
com.apple.driver.AppleUSBComposite  705.4.9
com.apple.iokit.IOAHCISerialATAPI  2.6.1
com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily  3.7.5
com.apple.iokit.IOFireWireFamily  4.5.6
com.apple.iokit.IOEthernetAVBController  1.0.3b3
com.apple.driver.mDNSOffloadUserClient  1.0.1b8
com.apple.iokit.IO80211Family  730.60
com.apple.iokit.IONetworkingFamily  3.2
com.apple.iokit.IOAHCIFamily  2.7.5
com.apple.iokit.IOUSBFamily  720.4.4
com.apple.driver.AppleEFINVRAM  2.0
com.apple.driver.AppleEFIRuntime  2.0
com.apple.iokit.IOHIDFamily  2.0.0
com.apple.iokit.IOSMBusFamily  1.1
com.apple.security.sandbox  300.0
com.apple.kext.AppleMatch  1.0.0d1
com.apple.driver.AppleKeyStore  2
com.apple.driver.AppleMobileFileIntegrity  1.0.5
com.apple.driver.AppleCredentialManager  1.0
com.apple.driver.DiskImages  396
com.apple.iokit.IOStorageFamily  2.0
com.apple.iokit.IOReportFamily  31
com.apple.driver.AppleFDEKeyStore  28.30
com.apple.driver.AppleACPIPlatform  3.1
com.apple.iokit.IOPCIFamily  2.9
com.apple.iokit.IOACPIFamily  1.4
com.apple.kec.corecrypto  1.0
com.apple.kec.Libm  1
com.apple.kec.pthread  1
Model: iMac11,3, BootROM IM112.0057.B01, 4 processors, Intel Core i7, 2.93 GHz, 8 GB, SMC 1.59f2
Graphics: ATI Radeon HD 5750, ATI Radeon HD 5750, PCIe, 1024 MB
Memory Module: BANK 0/DIMM0, 2 GB, DDR3, 1333 MHz, 0x80CE, 0x4D34373142353637334648302D4348392020
Memory Module: BANK 1/DIMM0, 2 GB, DDR3, 1333 MHz, 0x80CE, 0x4D34373142353637334648302D4348392020
Memory Module: BANK 0/DIMM1, 2 GB, DDR3, 1333 MHz, 0x80CE, 0x4D34373142353637334648302D4348392020
Memory Module: BANK 1/DIMM1, 2 GB, DDR3, 1333 MHz, 0x80CE, 0x4D34373142353637334648302D4348392020
AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x168C, 0x8F), Atheros 9280: 4.0.74.0-P2P
Bluetooth: Version 4.3.4f4 15601, 3 services, 27 devices, 1 incoming serial ports
Network Service: Ethernet, Ethernet, en0
Serial ATA Device: ST31000528AS, 1 TB
Serial ATA Device: OPTIARC DVD RW AD-5680H
USB Device: Hub
USB Device: Internal Memory Card Reader
USB Device: BRCM2046 Hub
USB Device: Bluetooth USB Host Controller
USB Device: Hub
USB Device: USB to ATA/ATAPI bridge
USB Device: IR Receiver
USB Device: Built-in iSight
Thunderbolt Bus: 

Jag har alltid trott att krascharna berodde på att jag hade en del felinstallerade systemfiler, och fick popup-rutor med texten "Systemtillägget i "System/Library/extensions/AppleCPUThermo.kext" installerades inkorrekt och kan inte användas. Installera om det eller kontakta produktleverantören för en uppdatering.". Fick hundratals såna om PCI, SATA, fläktar, grafikkort osv. Jag formaterade om datorn i förrgår och hoppades på att det skulle fixa problemet, men har sedan dess redan fått två likadana kraschar igen. Har inte fått några errormeddelanden uppoppande dock.

 

Använder 27" iMac, modellnamn iMac11,3 (Mac-F2238BAE) med OS X Yosemite 10.10.3.

 

 

 

 

 

 

 

Redigerad av shiima

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Axelman
Postad (redigerade)

Defekta RAM-minnen är nog det vanligaste. TA ur ett minne i taget och se om det blir skillnad. Har du stoppat i mer RAM själv?

Redigerad av Axelman
 • Rösta upp 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
shiima
Postad (redigerade)

Defekta RAM-minnen är nog det vanligaste. TA ur ett minne i taget och se om det blir skillnad. Har du stoppat i mer RAM själv?

Tänkte svara att det kan vara svårt att märka skillnaden genom att ta ut dem en i taget då det kan vara några veckor mellan krascherna ibland, men så kraschade datorn igen medan jag höll på att skriva. Jag ska prova det du skriver. Det är möjligt att det är RAM-minnena då jag tror att alla fyra är självinsatta, men alla av samma modell. Finns det någon hårdvarukoll som kan detektera hårdvarudefekter på datorn annars?

 

Edit:

Hittade detta nu som ska provas: Använda Apple Diagnostics

 

Kan lägga till detaljer kring kraschen nu också: Den här gången kraschade Firefox direkt innan (så är det dock inte vanligtvis) och så frös skärmen och ljudet hackade till runt tre gånger.

Redigerad av shiima

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Pocahontas

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
shiima
Postad (redigerade)

Försökte få igång AHT nu i över en timma utan att lyckas. Googlade runt och fann ingen lösning. Försökte både med att hålla in D och även cmd+D som andra föreslog skulle fungera bättre utan att lyckas. Testade sen att starta det genom installationsskivan, vilket jag lyckades komma in i AHT med, men fick direkt felmeddelandet "Apple Hardware Test had trouble reading env file 'Configs\AHT_default.env'." och så kraschade det. Ska tydligen vara att DVD-skivan inte kunde läsas av korrekt. Provade med en äldre installationsskiva från 2007 också, kom in i AHT, men fick meddelandet att den inte stöds av min Mac, så antar att den AHT-versionen var för gammal.

 

Gav upp på det och tog ut två av RAM-minnena till slut. Får se nu om den kommer krascha utan dessa. Bifogar bild ifall någon direkt skulle veta om dessa skulle ha problem med iMac mid-2010 (iMac11,3).

Image%202015-04-27%20at%206.45.33%20em.p

Redigerad av shiima

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Axelman
Postad (redigerade)

Försökte få igång AHT nu i över en timma utan att lyckas. Googlade runt och fann ingen lösning. Försökte både med att hålla in D och även cmd+D som andra föreslog skulle fungera bättre utan att lyckas. Testade sen att starta det genom installationsskivan, vilket jag lyckades komma in i AHT med, men fick direkt felmeddelandet "Apple Hardware Test had trouble reading env file 'Configs\AHT_default.env'."och så kraschade det. Ska tydligen vara att skivan inte kunde läsas av korrekt. Provade med en äldre installationsskiva från 2007 också, kom in i AHT, men fick meddelandet att den inte stöds av min Mac, så antar att den AHT-versionen var för gammal.

 

Gav upp på det och tog ut två av RAM-minnena till slut. Får se nu om den kommer krascha utan dessa. Bifogar bild ifall någon direkt skulle veta om dessa skulle ha problem med iMac mid-2010 (iMac11,3).

 

Det kan vara så enkelt att ett av RAM-minnena är defekt eller har blivit defekt. Jag säger inte att felet är där, men när det blir kernel panik är det i regel fel på RAM-minnen eller systemet. Du har ominstallerat OS X så då är chansen stor att det är RAM-minnet som felet är i. Det kan naturligtvis vara något annat. Du kan också prova att starta i Recoveryläge och välja Skivverktyg och välja KOntrollera skiva. Den kollar inte den fysiska skivan men chekar om filträdet har felaktigheter. OM det är fel på Macens filträd är det bra att inte välja Reparera först eftersom det KAN innebära förlust av filer. Gör alltid BAckup innan du meckar på djupet!

Redigerad av Axelman
 • Rösta upp 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Pocahontas
 • Rösta upp 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
shiima
Postad (redigerade)

Det kan vara så enkelt att ett av RAM-minnena är defekt eller har blivit defekt. Jag säger inte att felet är där, men när det blir kernel panik är det i regel fel på RAM-minnen eller systemet. Du har ominstallerat OS X så då är chansen stor att det är RAM-minnet som felet är i. Det kan naturligtvis vara något annat. Du kan också prova att starta i Recoveryläge och välja Skivverktyg och välja KOntrollera skiva. Den kollar inte den fysiska skivan men chekar om filträdet har felaktigheter. OM det är fel på Macens filträd är det bra att inte välja Reparera först eftersom det KAN innebära förlust av filer. Gör alltid BAckup innan du meckar på djupet!

 

Det ser ut som att det är ett eller två av RAM-minnena som krånglar. Testade Rember efter att jag hade stoppat ut två av RAM-minnena, och då gick det felfritt. Stoppade in mina andra två, och då fick jag detta ERROR:

Memtest version 4.22 (64-bit)
Copyright (C) 2004 Charles Cazabon
Copyright (C) 2004-2008 Tony Scaminaci (Macintosh port)
Licensed under the GNU General Public License version 2 only

Mac OS X 10.10.3 (14D136) running in multiuser mode
Memory Page Size: 4096
System has 8 Intel core(s) with SSE
Requested memory: 5063MB (5309124608 bytes)
Available memory: 5063MB (5309124608 bytes)
Allocated memory: 5063MB (5309124608 bytes) at local address 0x0000000101000000
Attempting memory lock... locked successfully
Partitioning memory into 2 comparison buffers...
Buffer A: 2531MB (2654562304 bytes) starts at local address 0x0000000101000000
Buffer B: 2531MB (2654562304 bytes) starts at local address 0x000000019f396800

Running 1 test sequence... (CTRL-C to quit)

Test sequence 1 of 1:

Running tests on full 5063MB region...
 Stuck Address    :         setting 1 of 16testing 1 of 16setting 2 of 16testing 2 of 16setting 3 of 16testing 3 of 16setting 4 of 16testing 4 of 16setting 5 of 16testing 5 of 16setting 6 of 16testing 6 of 16setting 7 of 16testing 7 of 16setting 8 of 16testing 8 of 16setting 9 of 16testing 9 of 16setting 10 of 16testing 10 of 16setting 11 of 16testing 11 of 16setting 12 of 16testing 12 of 16setting 13 of 16testing 13 of 16setting 14 of 16testing 14 of 16setting 15 of 16testing 15 of 16setting 16 of 16testing 16 of 16        ok
 Linear PRN     :  setting 1 of 16testing 1 of 16setting 2 of 16testing 2 of 16setting 3 of 16testing 3 of 16setting 4 of 16testing 4 of 16setting 5 of 16testing 5 of 16setting 6 of 16testing 6 of 16setting 7 of 16testing 7 of 16setting 8 of 16testing 8 of 16setting 9 of 16testing 9 of 16setting 10 of 16testing 10 of 16setting 11 of 16testing 11 of 16setting 12 of 16testing 12 of 16setting 13 of 16testing 13 of 16setting 14 of 16testing 14 of 16setting 15 of 16testing 15 of 16setting 16 of 16testing 16 of 16        ok
Running comparison tests using 2531MB buffers...
 Random Value    :  \|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\|/-\| ok
 Compare XOR     :    ok
 Compare SUB     :    ok
 Compare MUL     :    ok
 Compare DIV     :    ok
 Compare OR     :    ok
 Compare AND     :    ok
 Sequential Increment:    ok
 Solid Bits     :         setting 1 of 64testing 1 of 64setting 2 of 64testing 2 of 64setting 3 of 64testing 3 of 64setting 4 of 64testing 4 of 64setting 5 of 64testing 5 of 64setting 6 of 64testing 6 of 64setting 7 of 64testing 7 of 64setting 8 of 64testing 8 of 64setting 9 of 64testing 9 of 64setting 10 of 64testing 10 of 64setting 11 of 64testing 11 of 64setting 12 of 64testing 12 of 64setting 13 of 64testing 13 of 64setting 14 of 64testing 14 of 64setting 15 of 64testing 15 of 64setting 16 of 64testing 16 of 64setting 17 of 64testing 17 of 64setting 18 of 64testing 18 of 64setting 19 of 64testing 19 of 64setting 20 of 64testing 20 of 64setting 21 of 64testing 21 of 64setting 22 of 64testing 22 of 64setting 23 of 64testing 23 of 64setting 24 of 64testing 24 of 64setting 25 of 64testing 25 of 64setting 26 of 64testing 26 of 64setting 27 of 64testing 27 of 64setting 28 of 64testing 28 of 64setting 29 of 64testing 29 of 64setting 30 of 64testing 30 of 64setting 31 of 64testing 31 of 64setting 32 of 64testing 32 of 64setting 33 of 64testing 33 of 64setting 34 of 64testing 34 of 64setting 35 of 64testing 35 of 64setting 36 of 64testing 36 of 64setting 37 of 64testing 37 of 64setting 38 of 64testing 38 of 64setting 39 of 64testing 39 of 64setting 40 of 64testing 40 of 64setting 41 of 64testing 41 of 64setting 42 of 64testing 42 of 64setting 43 of 64testing 43 of 64setting 44 of 64testing 44 of 64setting 45 of 64testing 45 of 64setting 46 of 64testing 46 of 64setting 47 of 64setting 48 of 64testing 48 of 64setting 49 of 64testing 49 of 64setting 50 of 64testing 50 of 64setting 51 of 64testing 51 of 64setting 52 of 64testing 52 of 64        ok
 Block Sequential  :          setting  1 of 256

FAILURE! Data mismatch at local BUFA address 0x00000001485b9cc8, BUFB address 0x00000001e69504c8
BUFA Data: 0xb7c8bcc8013a0850, BUFB Data: 0x5555555555555555

 Checkerboard    :         setting 1 of 64

Får nog bli att köpa nya RAM-minnen. Har ni möjligen något råd kring vad man bör tänka på när man köper RAM-minnen? Spelar det någon roll om några av RAM-minnena är kraftigare än de andra? Exempelvis två 2 GB och två 4 GB?

 

Här är kraven för minnen för min modell enligt Apple:

iMac (mitten 2010)

PC3-10600

Obuffrat

Utan paritet

204-stifts

1 333 MHz DDR3 SDRAM

 

Hittade inte "PC3-10600", närmsta jag hittade var "PC10600", är det samma? Och upplever dessa kraven då?

http://www.prisjakt.nu/kategori.php?o=eg_1199&rev=1&m=s218740228

Redigerad av shiima

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Pocahontas
Postad (redigerade)

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Axelman

Har ni möjligen något råd kring vad man bör tänka på när man köper RAM-minnen? Spelar det någon roll om några av RAM-minnena är kraftigare än de andra? Exempelvis två 2 GB och två 4 GB?

 

Här är kraven för minnen för min modell enligt Apple:

iMac (mitten 2010)

PC3-10600

Obuffrat

Utan paritet

204-stifts

1 333 MHz DDR3 SDRAM

 

Hittade inte "PC3-10600", närmsta jag hittade var "PC10600", är det samma? Och upplever dessa kraven då?

http://www.prisjakt.nu/kategori.php?o=eg_1199&rev=1&m=s218740228

Det är lite terminologiförvirring. Normalt skriver man PC-10600 1333 Mhz och trean hör till DDR3. SO-DIMM anger modellen samt 204 pin hur många kontakter det är. Så heter minnet

PC-10600 1333 Mhz DDR3 SO-DIMM 204 pin så är alla viktiga data med. Övriga data är inte intressanta i detta fallet. Ibland står det 1333 Mhz DDR3 SO-DIMM 204 pin eller PC-10600 DDR3 SO-DIMM 204 pin men det är samma sak.

...

Rent tekniskt kan du blanda vilka storlekar och vilken tillverkare du vill. Det har ingen betydelse.

 • Rösta upp 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Pocahontas

Det är lite terminologiförvirring. Normalt skriver man PC-10600 1333 Mhz och trean hör till DDR3. SO-DIMM anger modellen samt 204 pin hur många kontakter det är. Så heter minnet

PC-10600 1333 Mhz DDR3 SO-DIMM 204 pin så är alla viktiga data med. Övriga data är inte intressanta i detta fallet. Ibland står det 1333 Mhz DDR3 SO-DIMM 204 pin eller PC-10600 DDR3 SO-DIMM 204 pin men det är samma sak.

...

Rent tekniskt kan du blanda vilka storlekar och vilken tillverkare du vill. Det har ingen betydelse.

Köper man billiga noname-minnen så fungerar de oftast inte ihop med Mac som är rätt kräsen

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Axelman

Köper man billiga noname-minnen så fungerar de oftast inte ihop med Mac som är rätt kräsen

Det är del två angående minnen och Mac. Rent tekniskt går det. Sen om det fungerar är svårare att säga. Men det gäller i stort sett alla minnen till äldre Macar..... Fördelen med Mac-testat är att det går lättare att returnera.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu×
×
 • Skapa nytt...