Jump to content
Just nu i M3-nätverket

Kernel Panic precis innan Mac stängs av


Preath

Recommended Posts

Hejsan.

 

Vill lösa ett litet problem. Vilket är så att varje gång jag ska stänga av datorn så får den kernel panic och sedan när jag startat upp den igen så säger den att det uppstått ett problem.

 

Det jag kan tro är att det kan röra sig om SteerMouse som jag använder för att få musen att beté sig så mycket likt som i Windows som möjligt. Men jag är osäker och önskar att någon kan bekräfta eller säga vad felet är.

 

Tackar väldigt mycket för de hjälpsamma svar jag får!

 

Jag postar loggen nedan:

Interval Since Last Panic Report: 411593 sec
Panics Since Last Report:     1
Anonymous UUID:          8A862D83-333E-4A34-9361-D6BC9CC5BBDE

Thu Aug 16 16:24:51 2012
panic(cpu 2 caller 0xffffff8006bedf4a): "A kext releasing a(n) OSDictionary has corrupted the registry."@/SourceCache/xnu/xnu-2050.7.9/libkern/c++/OSObject.cpp:218
Backtrace (CPU 2), Frame : Return Address
0xffffff80ef59ba70 : 0xffffff800681d5f6 
0xffffff80ef59bae0 : 0xffffff8006bedf4a 
0xffffff80ef59bb30 : 0xffffff7f86f52a59 
0xffffff80ef59bb50 : 0xffffff7f86f52b67 
0xffffff80ef59bb70 : 0xffffff7f86e19668 
0xffffff80ef59bb90 : 0xffffff8006c301e6 
0xffffff80ef59bbd0 : 0xffffff8006c46001 
0xffffff80ef59bc10 : 0xffffff8006c302eb 
0xffffff80ef59bc50 : 0xffffff8006c2f6d0 
0xffffff80ef59bcb0 : 0xffffff8006c2f317 
0xffffff80ef59bcf0 : 0xffffff8006c2f0c7 
0xffffff80ef59bd60 : 0xffffff8006c3047c 
0xffffff80ef59bd70 : 0xffffff7f86dae440 
0xffffff80ef59bda0 : 0xffffff7f873b6a05 
0xffffff80ef59bde0 : 0xffffff7f873b670a 
0xffffff80ef59be40 : 0xffffff7f873ae8bf 
0xffffff80ef59be70 : 0xffffff7f873b0e9a 
0xffffff80ef59beb0 : 0xffffff8006c3b708 
0xffffff80ef59bf40 : 0xffffff8006c36b65 
0xffffff80ef59bf60 : 0xffffff800683dcae 
0xffffff80ef59bfb0 : 0xffffff80068b2677 
   Kernel Extensions in backtrace:
    com.apple.iokit.IOHIDFamily(1.8)[D1352214-72F1-3433-A3E4-5AD161D9A50B]@0xffffff7f86e0a000->0xffffff7f86e76fff
      dependency: com.apple.driver.AppleKeyStore(28.18)[D15D708A-5D5C-3524-9B1E-EBE2D8F4754B]@0xffffff7f86dfc000
    com.apple.iokit.IOUSBFamily(5.1.6)[3D499FAA-A5C4-3ED8-BF37-3B561ED21D64]@0xffffff7f86d9b000->0xffffff7f86df0fff
      dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.7)[8C9E06A4-13D0-33F5-A377-9E36F0ECC229]@0xffffff7f86d79000
    com.apple.driver.AppleUSBHub(5.1.6)[8577551C-B188-36C3-B76C-FC2D1DBB3F32]@0xffffff7f873ac000->0xffffff7f873bffff
      dependency: com.apple.iokit.IOUSBFamily(5.1.6)[3D499FAA-A5C4-3ED8-BF37-3B561ED21D64]@0xffffff7f86d9b000
    jp.plentycom.driver.SteerMouse(4.1.4)[00000000-0000-0000-0000-000000000000]@0xffffff7f86f4f000->0xffffff7f86f56fff
      dependency: com.apple.iokit.IOUSBFamily(5.1.6)[3D499FAA-A5C4-3ED8-BF37-3B561ED21D64]@0xffffff7f86d9b000
      dependency: com.apple.iokit.IOHIDFamily(1.8.0)[D1352214-72F1-3433-A3E4-5AD161D9A50B]@0xffffff7f86e0a000
      dependency: com.apple.iokit.IOUSBHIDDriver(5.0.0)[A831AA05-1EC6-325E-8D07-5EA9D60D8044]@0xffffff7f86e8a000
      dependency: com.apple.driver.IOBluetoothHIDDriver(4.0.9f8)[9E83FEB6-DDD0-3DE4-B66D-7DD3B6ED5991]@0xffffff7f86f3b000

BSD process name corresponding to current thread: kernel_task

Mac OS version:
12A269

Kernel version:
Darwin Kernel Version 12.0.0: Sun Jun 24 23:00:16 PDT 2012; root:xnu-2050.7.9~1/RELEASE_X86_64
Kernel UUID: 8D5F8EF3-9D12-384B-8070-EF2A49C45D24
Kernel slide:   0x0000000006600000
Kernel text base: 0xffffff8006800000
System model name: Macmini5,2 (Mac-4BC72D62AD45599E)

System uptime in nanoseconds: 796497426730
last loaded kext at 533417541024: com.avast.AvastFileShield	1.0.1 (addr 0xffffff7f88c50000, size 32768)
last unloaded kext at 677414609964: com.avast.PacketForwarder	1.3 (addr 0xffffff7f88c4d000, size 12288)
loaded kexts:
com.splashtop.driver.SRXFrameBufferConnector	1.5
com.splashtop.driver.SRXDisplayCard	1.5
com.Cycling74.driver.Soundflower	1.5.2
com.steelseries.BoardListener	8
jp.plentycom.driver.SteerMouse	4.1.4
com.apple.filesystems.smbfs	1.8
com.apple.driver.AppleHWSensor	1.9.5d0
com.apple.driver.AGPM	100.12.69
com.apple.driver.AppleMikeyHIDDriver	122
com.apple.driver.ApplePlatformEnabler	2.0.5d4
com.apple.kext.AMDFramebuffer	8.0.0
com.apple.driver.AppleMikeyDriver	2.3.0f2
com.apple.AMDRadeonAccelerator	1.0.0
com.apple.driver.AppleHDA	2.3.0f2
com.apple.iokit.BroadcomBluetoothHCIControllerUSBTransport	4.0.9f8
com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient	3.5.10
com.apple.driver.AppleMCCSControl	1.0.33
com.apple.filesystems.autofs	3.0
com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin	1.0.0
com.apple.driver.AudioAUUC	1.60
com.apple.driver.AppleIntelHD3000Graphics	8.0.0
com.apple.driver.AppleIntelSNBGraphicsFB	8.0.0
com.apple.iokit.IOUserEthernet	1.0.0d1
com.apple.driver.AppleSMCPDRC	1.0.0
com.apple.driver.AppleLPC	1.6.0
com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager	4.0.9f8
com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X	7.0.0
com.apple.driver.ApplePolicyControl	3.2.6
com.apple.driver.AppleIRController	320.15
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless	1.0.0d1
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib	1.0.0d1
com.apple.BootCache	34
com.apple.driver.XsanFilter	404
com.apple.driver.AppleUSBHub	5.1.6
com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage	2.2.0
com.apple.driver.AppleFWOHCI	4.9.5
com.apple.driver.AppleSDXC	1.2.2
com.apple.iokit.AppleBCM5701Ethernet	3.2.5b3
com.apple.driver.AirPort.Brcm4331	600.15.20
com.apple.driver.AppleAHCIPort	2.4.0
com.apple.driver.AppleUSBEHCI	5.1.5
com.apple.driver.AppleEFINVRAM	1.6.1
com.apple.driver.AppleACPIButtons	1.6
com.apple.driver.AppleRTC	1.5
com.apple.driver.AppleHPET	1.7
com.apple.driver.AppleSMBIOS	1.9
com.apple.driver.AppleACPIEC	1.6
com.apple.driver.AppleAPIC	1.6
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagementClient	196.0.0
com.apple.nke.applicationfirewall	4.0.39
com.apple.security.quarantine	2
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement	196.0.0
com.apple.driver.AppleBluetoothHIDKeyboard	165.5
com.apple.driver.AppleHIDKeyboard	165.5
com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily	19.0.26
com.apple.driver.DspFuncLib	2.3.0f2
com.apple.iokit.AppleBluetoothHCIControllerUSBTransport	4.0.9f8
com.apple.driver.AppleSMBusController	1.0.10d0
com.apple.kext.triggers	1.0
com.apple.kext.AMD6000Controller	8.0.0
com.apple.kext.AMDSupport	8.0.0
com.apple.iokit.IOFireWireIP	2.2.5
com.apple.driver.IOPlatformPluginLegacy	1.0.0
com.apple.driver.AppleSMBusPCI	1.0.10d0
com.apple.iokit.IOAudioFamily	1.8.9fc9
com.apple.kext.OSvKernDSPLib	1.6
com.apple.driver.AppleHDAController	2.3.0f2
com.apple.iokit.IOHDAFamily	2.3.0f2
com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily	5.2.0d16
com.apple.iokit.IOSurface	86.0.2
com.apple.iokit.IOSerialFamily	10.0.6
com.apple.driver.AppleSMC	3.1.3d11
com.apple.driver.AppleGraphicsControl	3.2.6
com.apple.iokit.IONDRVSupport	2.3.4
com.apple.iokit.IOGraphicsFamily	2.3.4
com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily	3.5.1
com.apple.driver.IOBluetoothHIDDriver	4.0.9f8
com.apple.iokit.IOBluetoothFamily	4.0.9f8
com.apple.driver.AppleThunderboltDPOutAdapter	1.8.5
com.apple.driver.AppleThunderboltDPInAdapter	1.8.5
com.apple.driver.AppleThunderboltDPAdapterFamily	1.8.5
com.apple.driver.AppleThunderboltPCIDownAdapter	1.2.5
com.apple.iokit.IOUSBHIDDriver	5.0.0
com.apple.driver.AppleUSBComposite	5.0.0
com.apple.iokit.IOUSBUserClient	5.0.0
com.apple.iokit.IOFireWireFamily	4.5.5
com.apple.driver.AppleThunderboltNHI	1.6.0
com.apple.iokit.IOThunderboltFamily	2.0.3
com.apple.iokit.IOEthernetAVBController	1.0.2b1
com.apple.iokit.IO80211Family	500.15
com.apple.iokit.IONetworkingFamily	3.0
com.apple.iokit.IOAHCIFamily	2.2.0
com.apple.iokit.IOUSBFamily	5.1.6
com.apple.driver.AppleEFIRuntime	1.6.1
com.apple.iokit.IOHIDFamily	1.8.0
com.apple.iokit.IOSMBusFamily	1.1
com.apple.security.sandbox	220
com.apple.kext.AppleMatch	1.0.0d1
com.apple.security.TMSafetyNet	7
com.apple.driver.DiskImages	344
com.apple.iokit.IOStorageFamily	1.8
com.apple.driver.AppleKeyStore	28.18
com.apple.driver.AppleACPIPlatform	1.6
com.apple.iokit.IOPCIFamily	2.7
com.apple.iokit.IOACPIFamily	1.4
com.apple.kec.corecrypto	1.0
Model: Macmini5,2, BootROM MM51.0077.B10, 2 processors, Intel Core i5, 2.5 GHz, 8 GB, SMC 1.75f0
Graphics: AMD Radeon HD 6630M, AMD Radeon HD 6630M, PCIe, 256 MB
Memory Module: BANK 0/DIMM0, 4 GB, DDR3, 1333 MHz, 0x029E, 0x434D534F344758334D314131333333433920
Memory Module: BANK 1/DIMM0, 4 GB, DDR3, 1333 MHz, 0x029E, 0x434D534F344758334D314131333333433920
AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0xE4), Broadcom BCM43xx 1.0 (5.106.98.81.20)
Bluetooth: Version 4.0.9f8 10405, 2 service, 18 devices, 4 incoming serial ports
Network Service: Wi-Fi, AirPort, en1
Serial ATA Device: TOSHIBA MK5065GSXF, 500,11 GB
USB Device: hub_device, 0x0424 (SMSC), 0x2513, 0xfa100000 / 2
USB Device: ROCCAT Kova, 0x1e7d, 0x2cb0, 0xfa120000 / 4
USB Device: BRCM20702 Hub, 0x0a5c (Broadcom Corp.), 0x4500, 0xfa110000 / 3
USB Device: Bluetooth USB Host Controller, apple_vendor_id, 0x8281, 0xfa113000 / 7
USB Device: hub_device, 0x0424 (SMSC), 0x2513, 0xfd100000 / 2
USB Device: IR Receiver, apple_vendor_id, 0x8242, 0xfd110000 / 3

 

Link to comment
Share on other sites

Testa att avinstallera SteerMouse och se om det löser problemet.

 

Alternativt: Har du den version av SteerMouse som stödjer Mountain Lion?

http://plentycom.jp/...e/download.html

 

Hmm, okej jag prövade att uppdatera och startade om, men det verkade inte hjälpa. Nu har jag tagit bort den, men nu visar den lite mindre information i felmeddelandet:

 

Interval Since Last Panic Report: 413546 sec

Panics Since Last Report: 4

Anonymous UUID: 8A862D83-333E-4A34-9361-D6BC9CC5BBDE

 

Thu Aug 16 17:10:24 2012

panic(cpu 2 caller 0xffffff8029cb7b95): Kernel trap at 0xffffff7faa352a10, type 13=general protection, registers:

CR0: 0x000000008001003b, CR2: 0x00007fff565b36d0, CR3: 0x000000002c73f000, CR4: 0x00000000000606e0

RAX: 0xdeadbeefdeadbeef, RBX: 0xffffff803d246c00, RCX: 0xffffff802a2e1a28, RDX: 0x0000000000000000

RSP: 0xffffff811b9a3b40, RBP: 0xffffff811b9a3b50, RSI: 0xffffff803d225200, RDI: 0xffffff803d246c00

R8: 0x0000000000000000, R9: 0x0000000000000000, R10: 0xffffff803cfa44c0, R11: 0x00000000ffffffff

R12: 0xffffff803d246c00, R13: 0x0000000100000270, R14: 0xffffff803d246c00, R15: 0xffffff803d225200

RFL: 0x0000000000010282, RIP: 0xffffff7faa352a10, CS: 0x0000000000000008, SS: 0x0000000000000010

Fault CR2: 0x00007fff565b36d0, Error code: 0x0000000000000000, Fault CPU: 0x2

 

Backtrace (CPU 2), Frame : Return Address

0xffffff811b9a37e0 : 0xffffff8029c1d5f6

0xffffff811b9a3850 : 0xffffff8029cb7b95

0xffffff811b9a3a20 : 0xffffff8029cce4ad

0xffffff811b9a3a40 : 0xffffff7faa352a10

0xffffff811b9a3b50 : 0xffffff7faa352b67

0xffffff811b9a3b70 : 0xffffff7faa219668

0xffffff811b9a3b90 : 0xffffff802a0301e6

0xffffff811b9a3bd0 : 0xffffff802a046001

0xffffff811b9a3c10 : 0xffffff802a0302eb

0xffffff811b9a3c50 : 0xffffff802a02f6d0

0xffffff811b9a3cb0 : 0xffffff802a02f317

0xffffff811b9a3cf0 : 0xffffff802a02f0c7

0xffffff811b9a3d60 : 0xffffff802a03047c

0xffffff811b9a3d70 : 0xffffff7faa1ae440

0xffffff811b9a3da0 : 0xffffff7faa7b6a05

0xffffff811b9a3de0 : 0xffffff7faa7b670a

0xffffff811b9a3e40 : 0xffffff7faa7ae8bf

0xffffff811b9a3e70 : 0xffffff7faa7b0e9a

0xffffff811b9a3eb0 : 0xffffff802a03b708

0xffffff811b9a3f40 : 0xffffff802a036b65

0xffffff811b9a3f60 : 0xffffff8029c3dcae

0xffffff811b9a3fb0 : 0xffffff8029cb2677

Kernel Extensions in backtrace:

com.apple.iokit.IOHIDFamily(1.8)[D1352214-72F1-3433-A3E4-5AD161D9A50B]@0xffffff7faa20a000->0xffffff7faa276fff

dependency: com.apple.driver.AppleKeyStore(28.18)[D15D708A-5D5C-3524-9B1E-EBE2D8F4754B]@0xffffff7faa1fc000

com.apple.iokit.IOUSBFamily(5.1.6)[3D499FAA-A5C4-3ED8-BF37-3B561ED21D64]@0xffffff7faa19b000->0xffffff7faa1f0fff

dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.7)[8C9E06A4-13D0-33F5-A377-9E36F0ECC229]@0xffffff7faa179000

com.apple.driver.AppleUSBHub(5.1.6)[8577551C-B188-36C3-B76C-FC2D1DBB3F32]@0xffffff7faa7ac000->0xffffff7faa7bffff

dependency: com.apple.iokit.IOUSBFamily(5.1.6)[3D499FAA-A5C4-3ED8-BF37-3B561ED21D64]@0xffffff7faa19b000

jp.plentycom.driver.SteerMouse(4.1.4)[00000000-0000-0000-0000-000000000000]@0xffffff7faa34f000->0xffffff7faa356fff

dependency: com.a

Model: Macmini5,2, BootROM MM51.0077.B10, 2 processors, Intel Core i5, 2.5 GHz, 8 GB, SMC 1.75f0

Graphics: AMD Radeon HD 6630M, AMD Radeon HD 6630M, PCIe, 256 MB

Memory Module: BANK 0/DIMM0, 4 GB, DDR3, 1333 MHz, 0x029E, 0x434D534F344758334D314131333333433920

Memory Module: BANK 1/DIMM0, 4 GB, DDR3, 1333 MHz, 0x029E, 0x434D534F344758334D314131333333433920

AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0xE4), Broadcom BCM43xx 1.0 (5.106.98.81.20)

Bluetooth: Version 4.0.9f8 10405, 2 service, 18 devices, 4 incoming serial ports

Network Service: Wi-Fi, AirPort, en1

Serial ATA Device: TOSHIBA MK5065GSXF, 500,11 GB

USB Device: hub_device, 0x0424 (SMSC), 0x2513, 0xfd100000 / 2

USB Device: IR Receiver, apple_vendor_id, 0x8242, 0xfd110000 / 3

USB Device: hub_device, 0x0424 (SMSC), 0x2513, 0xfa100000 / 2

USB Device: ROCCAT Kova, 0x1e7d, 0x2cb0, 0xfa120000 / 4

USB Device: BRCM20702 Hub, 0x0a5c (Broadcom Corp.), 0x4500, 0xfa110000 / 3

USB Device: Bluetooth USB Host Controller, apple_vendor_id, 0x8281, 0xfa113000 / 7

 

 

Som man kan se så ligger iallafall Steermouse kvar där precis innan specifikationerna om själva Mac Minin. Någon idé om hur man får bort den? :)

 

Edit: Det verkar vara själva drivrutinen för musen. Hm, ändå körde jag Uninstall direkt från Steermouse mjukvaran.

Link to comment
Share on other sites

Hmm, okej.. efter att jag körd CCleaner och iBoostUp! och startat om så verkar det som att det inte blir kernel panic längre. Utan nu startar datorn om sig felfritt. Väldigt skumt.

 

Men jag tackar för din insats att försöka hjälpa mig, Koplimi! :)

 

Återkommer väl om det skulle bli något tokigt igen.

Link to comment
Share on other sites

Kan vara att drivrutinen ligger kvar på något sätt och att den inte är helt kompatibel med Mountain Lion eller att filen är trasig på något sätt.

 

Vi du ta bort den manuellt kan du leta på följande ställen:

 

/Library/Extensions

/System/Library/Extensions

 

Filen borde heta jp.plentycom.driver.SteerMouse enligt dina loggar.

Link to comment
Share on other sites

Kan vara att drivrutinen ligger kvar på något sätt och att den inte är helt kompatibel med Mountain Lion eller att filen är trasig på något sätt.

 

Vi du ta bort den manuellt kan du leta på följande ställen:

 

/Library/Extensions

/System/Library/Extensions

 

Filen borde heta jp.plentycom.driver.SteerMouse enligt dina loggar.

 

Jaha. mm ja tittade där nu och det verkade som att den inte fanns på dessa två ställen.

 

Men tack ändå! :)

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
 • Create New...