Jump to content
Just nu i M3-nätverket

Skapa en mapp i många mappar SAMTIDIGT?


Even

Recommended Posts

Ny dag, nya frågeställningar.

 

Har en hel hög med mappar och jag vill gärna skapa en undermapp i dessa. Det måste väl finnas ett sätt att låta maskinen göra detta? Tar ju en evighet om jag skall göra det manuellt för varje enskild mapp.

Måste man in i Automator för detta?

 

/ Even

Link to comment
Share on other sites

Ny dag, nya frågeställningar.

 

Har en hel hög med mappar och jag vill gärna skapa en undermapp i dessa. Det måste väl finnas ett sätt att låta maskinen göra detta? Tar ju en evighet om jag skall göra det manuellt för varje enskild mapp.

Måste man in i Automator för detta?

 

/ Even

 

Automator är en bra lösning för detta. har dock inget färdigt, men det kan finnas på nätet.

Link to comment
Share on other sites

Ny dag, nya frågeställningar.

 

Har en hel hög med mappar och jag vill gärna skapa en undermapp i dessa. Det måste väl finnas ett sätt att låta maskinen göra detta? Tar ju en evighet om jag skall göra det manuellt för varje enskild mapp.

Måste man in i Automator för detta?

 

/ Even

 

 

...eller skriv ett AppleScript (bör vara hur enkelt som helst - 'make new folder in...' samt med repetition).

Link to comment
Share on other sites

...och eftersom det här är en nybörjar-tråd bör jag nog också förklara i detalj hur ett sådant AppleScript kan skrivas.

 

I följande exempel på kod (att klistra in i AppleScripts editor som finns i 'Program-mappen') har jag utgått från att en folder vid namn "Mappen" har placerats på skrivbordet och i den har alla foldrar som ska ges en 'sub-folder' placerats.

 

 

tell application "Finder"

activate

 

set i to 1 as integer

set rp to the number of folders in folder "Mappen" of desktop

 

try

repeat with i from 1 to rp

 

make new folder in folder i of folder "Mappen" of desktop

 

set x to folder 1 of folder i of folder "Mappen" of desktop

 

set name of x to "Undermapp nr " & i -- denna kodrad gör att de nya foldrarna döps samt ges ett rullande nummer; det senare kan tas bort genom avlägsnande av "& i" ur koden - och slopas raden helt så döps inte foldrarna till annat än det namn som de tilldelas automatiskt av systemet (dvs "Ny mapp").

 

set i to i + 1 as integer

 

end repeat

end try

 

end tell

Link to comment
Share on other sites

...och eftersom det här är en nybörjar-tråd bör jag nog också förklara i detalj hur ett sådant AppleScript kan skrivas.

 

I följande exempel på kod (att klistra in i AppleScripts editor som finns i 'Program-mappen') har jag utgått från att en folder vid namn "Mappen" har placerats på skrivbordet och i den har alla foldrar som ska ges en 'sub-folder' placerats.

 

 

tell application "Finder"

activate

 

set i to 1 as integer

set rp to the number of folders in folder "Mappen" of desktop

 

try

repeat with i from 1 to rp

 

make new folder in folder i of folder "Mappen" of desktop

 

set x to folder 1 of folder i of folder "Mappen" of desktop

 

set name of x to "Undermapp nr " & i -- denna kodrad gör att de nya foldrarna döps samt ges ett rullande nummer; det senare kan tas bort genom avlägsnande av "& i" ur koden - och slopas raden helt så döps inte foldrarna till annat än det namn som de tilldelas automatiskt av systemet (dvs "Ny mapp").

 

set i to i + 1 as integer

 

end repeat

end try

 

end tell

 

Jo lite script tolkning behövs, verkligen. För att förenkla det ännu mer, får jag be om lite extra skript. Har en huvudmapp (Hämtade Journaler), i den finns undermappar med unika namn. I dessa undermappar vill jag skapa en mapp som heter RTG och en som heter FOTO

 

Kan du vara behjälplig med scriptet?

 

/ Even

Link to comment
Share on other sites

Jo lite script tolkning behövs, verkligen. För att förenkla det ännu mer, får jag be om lite extra skript. Har en huvudmapp (Hämtade Journaler), i den finns undermappar med unika namn. I dessa undermappar vill jag skapa en mapp som heter RTG och en som heter FOTO

 

Kan du vara behjälplig med scriptet?

 

/ Even

 

 

 

 

tell application "Finder"

activate

 

set i to 1 as integer

set rp to the number of folders in folder "Hämtade Journaler" of desktop

 

try

repeat with i from 1 to rp

 

make new folder in folder i of folder "Hämtade Journaler" of desktop

 

set x to folder 1 of folder i of folder "Hämtade Journaler" of desktop

set name of x to "RTG"

 

make new folder in folder i of folder "Hämtade Journaler" of desktop

 

set x to folder 1 of folder i of folder "Hämtade Journaler" of desktop

set name of x to "FOTO"

 

set i to i + 1 as integer

 

end repeat

end try

 

end tell

 

 

(* om mappen "Hämtade Journaler" ligger på startdisken istället för på skrivbordet som jag har utgått från i koden, ändra då kodens "desktop" till "startup disk" (utan att använda citationstecken). Allra säkrast är också att börja med att skapa en huvudmapp med annat namn (ändra "Hämtade Journaler" i koden till testmappens namn), placera sedan några tomma mappar i huvudmappen och kör skriptet. På det viset undviker du en stor röra om inte koden till 100% skulle harmoniera med förhållandena i din dator (riskerar ju att bli en väldig massa tomma mappar att städa bort annars....).

 

Om jag kommer ihåg det så tittar jag in här lite senare ikväll ifall du skulle behöva fråga om något mer *)

Link to comment
Share on other sites

applescript

Värt att notera är att scriptet kommer fungera dåligt om du kör engelska som språk eller redan har mappar som börjar på en bokstav lägre än N i alfabetet.

Därför är följande syntax mer lämplig att använda :)

 

tell application "Finder"
activate

set i to 1 as integer
set rp to the number of folders in folder "Hämtade Journaler" of desktop

try
	repeat with i from 1 to rp

		make new folder in folder i of folder "Hämtade Journaler" of desktop with properties {name:"RTG"}

		make new folder in folder i of folder "Hämtade Journaler" of desktop with properties {name:"FOTO"}

		set i to i + 1 as integer

	end repeat
end try

end tell

Link to comment
Share on other sites

Värt att notera är att scriptet kommer fungera dåligt om du kör engelska som språk eller redan har mappar som börjar på en bokstav lägre än N i alfabetet.

Därför är följande syntax mer lämplig att använda :)

 

tell application "Finder"
activate

set i to 1 as integer
set rp to the number of folders in folder "Hämtade Journaler" of desktop

try
	repeat with i from 1 to rp

		make new folder in folder i of folder "Hämtade Journaler" of desktop with properties {name:"RTG"}

		make new folder in folder i of folder "Hämtade Journaler" of desktop with properties {name:"FOTO"}

		set i to i + 1 as integer

	end repeat
end try

end tell

 

KLOCKRENT !!!!! Tack så mycket för hjälpen!

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...