Jump to content
Just nu i M3-nätverket

En idiot är en idiot


snowreeler

Recommended Posts

http://www.express.co.uk/posts/view/197936/Dog-murderer-yob-jailed

 

Exemplet i länken ovan bara bevisar det jag försöker säga, att oavsett vad vetenskapen använder för termer är orden dåre, tok, idiot lika bra. Framför allt om man gör såna här saker som att slänga stackars försvarslösa hundar från broar. Slyngel, odåga och dumhuvud är också bra termer.

Link to comment
Share on other sites

Det här är en ond man, som begår ondskefulla handlingar. De som påstår att latent ondska inte finns kanske får sig en tankeställare.

Link to comment
Share on other sites

cirkulerar en ny video på internet där det är en flicka som står och kastar i 5 st hundvalpar i en flod. riktigt hemst.

man har hittat henne men av nån anledning kunde man inte fälla henne. minns inte varför... :(

Link to comment
Share on other sites

Det här är en ond man, som begår ondskefulla handlingar. De som påstår att latent ondska inte finns kanske får sig en tankeställare.

Jag får uppfattningen att detta handlar om psykopati, en person med svagt känsloliv alltså.

Jag minns av debatten tidigare att det inte finns någon effektiv vård för psykopater varför fängelse i ett par år verkar lämpligt? :fundersam:

Link to comment
Share on other sites

Jag får uppfattningen att detta handlar om psykopati, en person med svagt känsloliv alltså.

Jag minns av debatten tidigare att det inte finns någon effektiv vård för psykopater varför fängelse i ett par år verkar lämpligt? :fundersam:

Psykopater har inte inneboende i sig att begå onda handlingar, de känner bara inget dåligt samvete om de skulle göra det, de saknar känslor om sådant överhuvudtaget. Det är bristen på just känsloliv, och medvetenheten om det, som får psykopater att testa gränser. Inte sällan har de då yrken som i sig ligger på gränserna för vad som är tillåtet. Börsmäklare, exempelvis. Där har man hittat många psykopater i undersökningar. Avsaknad av känslor är en tillgång när andra får ångest av att fatta svåra beslut. Det blir då en tävling för en psykopat i stället. Det kan vara så att hundkastaren är psykopat, men jag är övertygad om att han njuter av det, och därför är ond, inte psykopat. Även en psykopat lär sig var gränserna går. Man kastar inte hundar från broar.

Link to comment
Share on other sites

Men vad är ondska då?

Jag anser att det är vad vi kollektivt definierar som ont, det som är eller kan vara kollektivet till skada.

Killen är till skada genom att kasta hundar, alltså är han ond.

Men det förklarar inte varför han gör det, bara att det är ont.

 

Innan han slängs in i fängelse för ett tag så skulle det vara av intresse att gräva lite i hans förflutna.

Kastar en lycklig och harmonisk människa hundar på det viset? :fundersam:

Link to comment
Share on other sites

Men vad är ondska då?

Jag anser att det är vad vi kollektivt definierar som ont, det som är eller kan vara kollektivet till skada.

Killen är till skada genom att kasta hundar, alltså är han ond.

Men det förklarar inte varför han gör det, bara att det är ont.

 

Innan han slängs in i fängelse för ett tag så skulle det vara av intresse att gräva lite i hans förflutna.

Kastar en lycklig och harmonisk människa hundar på det viset? :fundersam:

Det blir en lång och randig diskussion om naturrättens giltighet, men utifrån den hävdar jag bestämt att det är ondskefullt och fel att kasta hundar från broar, alldeles oavsett vilka konventioner (lagar) som för tillfället råder i samhället. Så tycker jag, och det finns ingen större anledning att dividera om det, eftersom du redan har skrivit att ondska är något relativt. Vi tycker olika.

 

Men trots det vill jag påminna om att ur ius naturale hämtar vi vår demokratisyn och de mänskliga fri- och rättigheterna. Och omvänt människans givna skyldigheter. För mig kan diktatur aldrig bli norm på grund av rådande konventioner (lagar). Det är således inte sällan folk, som du själv, plockar russin ur naturrättens kaka; ondska är relativ, men demokrati är absolut. Eller hur? ;)

 

Varför någon är ond är för mig ointressant annat än när det gäller eventuell vård av denne. En rätt meningslös vård visar det sig i de allra flesta fall. De flesta lär sig att avstå, på grund av samhällets reaktioner, eller lugnar ned sig med tilltagande ålder och sviktande hälsa. Men hur en person mår påverkar och värderar ingenting av det som har hänt eller händer; entiteten ondska är oberoende, aldrig relativ.

Link to comment
Share on other sites

Tänk om hunden var "ond" då (vriden i sina instinkter, potentiell barnamördare)? Förändrar den ’vetskapen’ om hundkastarens "goda" motiv synen på hans gärning?

Link to comment
Share on other sites

Psykopater har inte inneboende i sig att begå onda handlingar, de känner bara inget dåligt samvete om de skulle göra det, de saknar känslor om sådant överhuvudtaget. Det är bristen på just känsloliv, och medvetenheten om det, som får psykopater att testa gränser. Inte sällan har de då yrken som i sig ligger på gränserna för vad som är tillåtet. Börsmäklare, exempelvis. Där har man hittat många psykopater i undersökningar. Avsaknad av känslor är en tillgång när andra får ångest av att fatta svåra beslut. Det blir då en tävling för en psykopat i stället. Det kan vara så att hundkastaren är psykopat, men jag är övertygad om att han njuter av det, och därför är ond, inte psykopat. Även en psykopat lär sig var gränserna går. Man kastar inte hundar från broar.

 

Att inte känna något leder inte nödvändigtsvis till brott och 'inhumana' handlingar. Det är nog tvärtom så att de som känner starka känslor begår fler allvarliga brott i affekt.

 

Följande definition på psykopati har jag från en fackman som arbetade med bl.a. just psykopater i fängelsemiljö: patologiskt kriminell och/eller patologiskt våldsam. För den obildade: patologi betyder 'sjuklighet' - vilket alltså innebär att det räcker inte med att vara kriminell och våldsam för att förtjäna diagnosen 'psykopat', utan det krävs inslag av mental störning också. Lekmäns anspråk på att definiera psykopater tycks däremot ofta bestå av övertagna missuppfattningar från dåliga tv-serier samt oseriös journalistik (finns det gott om). Överhuvud taget är det märkbart hur rena diagnosbegrepp har letat sig ut från psykiatrin till vardagsspråket och används hej vilt utan vare sig kunskap eller metod (t.ex. det likt 'psykopat' populära konceptet 'sociopat'som är en diagnosterm som försvann ur den svenska psykiatrin redan under 1970-talet. Eller antagligen ännu bättre och vanligare: att kalla någon för paranoid vilket innebär att istället för att hävda att någon är överdrivet misstänksam så är denne istället sjukligt misstänksam. Vilket alltså är att indirekt hävda att man kan utfärda psykiatriska diagnoser...).

Link to comment
Share on other sites

Psykopater har inte inneboende i sig att begå onda handlingar, de känner bara inget dåligt samvete om de skulle göra det, de saknar känslor om sådant överhuvudtaget. Det är bristen på just känsloliv, och medvetenheten om det, som får psykopater att testa gränser. Inte sällan har de då yrken som i sig ligger på gränserna för vad som är tillåtet. Börsmäklare, exempelvis. Där har man hittat många psykopater i undersökningar. Avsaknad av känslor är en tillgång när andra får ångest av att fatta svåra beslut. Det blir då en tävling för en psykopat i stället. Det kan vara så att hundkastaren är psykopat, men jag är övertygad om att han njuter av det, och därför är ond, inte psykopat. Även en psykopat lär sig var gränserna går. Man kastar inte hundar från broar.

 

Jag vill hävda att psykopaten saknar gränser och aldrig lär sig när denne går för långt. Samma sak med en narcissist då deras avvikande beteende är densamma, men vad som gör att det finns två olika psykologiska benämningar är förenklat att narcissisten är en icke kriminell psykopat medan psykopaten är kriminell där deras handlingar kan bestraffas enligt lag. Psykopati och narcissism är identiska men det är den kriminella biten som gör att det finns två olika benämningar. Visst, en narcissists beteende kan också i många fall uppfattas som kriminell men dessa personer håller sig inom gränserna för att inte kunna bli bestraffade enligt lag.

 

Men annars är det ingen skillnad på dem enligt mig. Robert D Hare har tagit fram en checklista vid namn PCL-R som förklarar narcissistens och psykopatens personlighetsstörning med en rad faktorer: http://sv.wikipedia.org/wiki/Psychopathy_Checklist

 

Plockar man bort de kriminella bitarna från listan har vi en narcissist, annars är det en psykopat enligt mig. :)

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...