Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll
Pocahontas

Läste i tidningen idag...

Rekommendera Poster

 [sv]

Brottsförebyggande rådet (Brå) har funktion som ett forskningsinstitut och är på samma gång en myndighet under ett departement. Konstruktionen öppnar för frågor om forskningen kan snedvridas av politisk styrning. Vår slutsats är att det finns en inbyggd spänning i förhållandet att en myndighet som lyder under justitiedepartementet samtidigt utför studier som rör detta departements kärnfrågor och att detta får konsekvenser för tillförlitligheten i yttranden och rapporter från Brå. Ett flertal intervjupersoner vittnar bland annat om hur Brås ledning direkt utsatt dem för påtryckningar för att ändra rön som av politiska, ideologiska eller andra skäl inte varit önskvärda. Andra anser dock att anställda vid Brå inte är föremål för konkreta påtryckningar med bäring på deras arbete. Samtidigt, menar de, finns en påtaglig möjlighet för Polismyndigheten och andra intressenter att påverka resultaten genom detaljerade beställningar. Det tycks råda en tystnadskultur på Brå som bland annat tydliggörs genom att intervjupersonernas syn på Brås verksamhet skiljer sig åt beroende på i vilket förhållande de stod till Brå vid intervjutillfället. Också sådant som utspelade sig under datainsamlingen indikerar att det finns en tystnadskultur.

För att belysa detta spänningsförhållande görs jämförelser med den industrifinansierade forskningen. Sådan forskning har visat hur bias kan förekomma i alla steg i en forsknings- process, särskilt gällande formuleringar av forskningsfrågor och vid resultatredovisning. I både industrifinansierad forskning och undersökningar gjorda vid Brå, framstår det som ovanligt att själva genomförandet styrs av en uppdragsgivare, till exempel genom censurering av data eller selektiv dataanvändning. Endast enstaka intervjuer indikerar att sådant förekommer vid Brå. Men företag som finansierar forskning, liksom beställare som justitiedepartementet och Polismyndigheten, kan påverka hur den specifika frågan för en studie formuleras och därmed indirekt även resultatet. Både inom industriforskning och de studier som Brå genomför spelar kommunikationen av resultat stor roll. Särskilt stor visar sig risken för bias vara när politiskt känsliga resultat ska presenteras, eller när rönen tydligt går emot beställarens uppfattningar och/eller agenda.

Bias innebär att det finns en risk att olika beslutsfattare inte får välgrundade beslutsunderlag. Förhållandet mellan Brå och Polismyndigheten har framkommit som en väsentlig aspekt för studiens inriktning. Brå är mån om att ha goda relationer med Polismyndigheten och att Brås agerande kan ha en legitimitetsskapande effekt för polisorganisationen. Förhållandet kan bidra till att polisen inte kommer till rätta med viktiga förändringsbehov.

Som kontrollorgan för Brås verksamhet har ett forsknings- och ett insynsråd instiftats. Studien pekar på att dessas inflytande är modest. Därutöver granskar utomstående akademiker de rapporter som Brå ska publicera. Våra data tyder på att kriminologer från Stockholms universitet har haft och har stor inverkan på de förhållningssätt och den syn på forskning som är förhärskande vid Brottsförebyggande rådet. För att minska risken för bias och för att Brås långsiktiga trovärdighet inte ska lida skada kan det vara viktigt att bryta upp informella maktstrukturer vid Brå. Likaså är det angeläget att komma tillrätta med den tystnadskultur som verkar råda inom Brå. Vidare är det betydelsefullt att Brå strävar efter en hög grad av transparens.”

 

http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1378909&dswid=-7914

 

Väntat. Tyvärr. Politiserad ”forskning”.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
18 timmar sedan, Alix säger:
Spoiler

 

 [sv]

Brottsförebyggande rådet (Brå) har funktion som ett forskningsinstitut och är på samma gång en myndighet under ett departement. Konstruktionen öppnar för frågor om forskningen kan snedvridas av politisk styrning. Vår slutsats är att det finns en inbyggd spänning i förhållandet att en myndighet som lyder under justitiedepartementet samtidigt utför studier som rör detta departements kärnfrågor och att detta får konsekvenser för tillförlitligheten i yttranden och rapporter från Brå. Ett flertal intervjupersoner vittnar bland annat om hur Brås ledning direkt utsatt dem för påtryckningar för att ändra rön som av politiska, ideologiska eller andra skäl inte varit önskvärda. Andra anser dock att anställda vid Brå inte är föremål för konkreta påtryckningar med bäring på deras arbete. Samtidigt, menar de, finns en påtaglig möjlighet för Polismyndigheten och andra intressenter att påverka resultaten genom detaljerade beställningar. Det tycks råda en tystnadskultur på Brå som bland annat tydliggörs genom att intervjupersonernas syn på Brås verksamhet skiljer sig åt beroende på i vilket förhållande de stod till Brå vid intervjutillfället. Också sådant som utspelade sig under datainsamlingen indikerar att det finns en tystnadskultur.

För att belysa detta spänningsförhållande görs jämförelser med den industrifinansierade forskningen. Sådan forskning har visat hur bias kan förekomma i alla steg i en forsknings- process, särskilt gällande formuleringar av forskningsfrågor och vid resultatredovisning. I både industrifinansierad forskning och undersökningar gjorda vid Brå, framstår det som ovanligt att själva genomförandet styrs av en uppdragsgivare, till exempel genom censurering av data eller selektiv dataanvändning. Endast enstaka intervjuer indikerar att sådant förekommer vid Brå. Men företag som finansierar forskning, liksom beställare som justitiedepartementet och Polismyndigheten, kan påverka hur den specifika frågan för en studie formuleras och därmed indirekt även resultatet. Både inom industriforskning och de studier som Brå genomför spelar kommunikationen av resultat stor roll. Särskilt stor visar sig risken för bias vara när politiskt känsliga resultat ska presenteras, eller när rönen tydligt går emot beställarens uppfattningar och/eller agenda.

Bias innebär att det finns en risk att olika beslutsfattare inte får välgrundade beslutsunderlag. Förhållandet mellan Brå och Polismyndigheten har framkommit som en väsentlig aspekt för studiens inriktning. Brå är mån om att ha goda relationer med Polismyndigheten och att Brås agerande kan ha en legitimitetsskapande effekt för polisorganisationen. Förhållandet kan bidra till att polisen inte kommer till rätta med viktiga förändringsbehov.

Som kontrollorgan för Brås verksamhet har ett forsknings- och ett insynsråd instiftats. Studien pekar på att dessas inflytande är modest. Därutöver granskar utomstående akademiker de rapporter som Brå ska publicera. Våra data tyder på att kriminologer från Stockholms universitet har haft och har stor inverkan på de förhållningssätt och den syn på forskning som är förhärskande vid Brottsförebyggande rådet. För att minska risken för bias och för att Brås långsiktiga trovärdighet inte ska lida skada kan det vara viktigt att bryta upp informella maktstrukturer vid Brå. Likaså är det angeläget att komma tillrätta med den tystnadskultur som verkar råda inom Brå. Vidare är det betydelsefullt att Brå strävar efter en hög grad av transparens.”

 

http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1378909&dswid=-7914

 

 

 

Väntat. Tyvärr. Politiserad ”forskning”.

Studien får inte oväntat mothugg. Men en sak medges i alla fall, Brå jobbar inte förutsättningslöst.

 

”Jag får en känsla av att de tre forskarna inte låtsas förstå myndighetens övergripande uppgift: den arbetar på uppdrag av regeringen och väljer inte självständigt sina uppdrag. Fri forskning återfinns på universiteten.”

 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/wPpAmn/studien-om-bra-rapporterna-innehaller-stora-brister

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
8 timmar sedan, Alix säger:

C vill också kriminalisera ”ett kontrollerande beteende”.”

 

Centern säger sig vara ett liberalt parti. Jag antar att det gäller om man är kvinna... :borstatanderna:

 

https://www.svt.se/nyheter/snabbkollen/c-skarp-straffen-for-kvinnovald

Den första delen

Citat

En pappa som dödat sitt barns mamma ska aldrig kunna få vårdnaden om barnet, föreslår Centerpartiet. 

– Inga undantag ska göras, säger vikarierande partiledaren Anders W Jonsson till TT. 

kan bli jobbig nästa år eftersom "barnets bästa" då i praktiken blir lag.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Del 7341 i såpan Trump där alla drabbade beklagar sig. Fast det hjälper inte, han och hans väljarbas håller sig inte till Washingtons spelregler.

 

”I dag blir Donald Trump av allt att döma den tredje presidenten i USA:s historia att ställas inför riksrätt. Demokraterna anser sig ha tydliga bevis för att Trump missbrukat sin makt och att han försvårat kongressens arbete. Men beslutet att dra honom inför riksrätt kan komma att straffa dem, snarare än honom.”

 

En kort och kärnfull analys som sannolikt, tyvärr, är helt korrekt.

 

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/analys-riksrattsforfarandet-kan-komma-att-straffa-demokraterna

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
1 timme sedan, Alix säger:

Del 7341 i såpan Trump där alla drabbade beklagar sig. Fast det hjälper inte, han och hans väljarbas håller sig inte till Washingtons spelregler.

 

”I dag blir Donald Trump av allt att döma den tredje presidenten i USA:s historia att ställas inför riksrätt. Demokraterna anser sig ha tydliga bevis för att Trump missbrukat sin makt och att han försvårat kongressens arbete. Men beslutet att dra honom inför riksrätt kan komma att straffa dem, snarare än honom.”

 

En kort och kärnfull analys som sannolikt, tyvärr, är helt korrekt.

 

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/analys-riksrattsforfarandet-kan-komma-att-straffa-demokraterna

-Fake justice!!!! 

Republikanerna i USA kan vara det största hotet mot hela vår planet.

Redigerad av Axelman

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

“These women work 10, 15 hours a day, seven days a week to support their unemployed husbands and sons,”

 

Jo, men, visst. Männen kan förstås inte delta i hushållsarbetet. Hur skulle det se ut? :rolleyes:

 

https://www.nytimes.com/2019/12/07/world/europe/italy-bari-pasta-orecchiette.html

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
16 timmar sedan, Alix säger:

Kritiken mot Brå är inte ny. Detta skedde 2002:

 

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/4d7vxg/det-ar-katastrof-overallt-pa-bra

 

:D 

Jo, men uppdraget är ju att vara Bagdad Bobs tvilling, att förmedla sittande regerings och justitieministers uppfattning, för det mesta så innebär det att förmedla ett vänsterperspektiv på synen på kriminalitet. Jag är bara förvånad över att folk blir förvånade/upprörda över det. Hade de agerat som en fristående förmedlare av en objektiv sanning (vad nu det än är) så hade GD med all säkerhet satts i karantän rätt snabbt, oavsett färg på regeringen.

  • Gilla 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
24 minuter sedan, Svolder säger:

Jo, men uppdraget är ju att vara Bagdad Bobs tvilling, att förmedla sittande regerings och justitieministers uppfattning, för det mesta så innebär det att förmedla ett vänsterperspektiv på synen på kriminalitet. Jag är bara förvånad över att folk blir förvånade/upprörda över det. Hade de agerat som en fristående förmedlare av en objektiv sanning (vad nu det än är) så hade GD med all säkerhet satts i karantän rätt snabbt, oavsett färg på regeringen.

Skillnaden är väl att folk numera bryr sig om sådant som kriminalitet. Då får det här förhållandet en helt annan dignitet.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
4 timmar sedan, Alix säger:

Skillnaden är väl att folk numera bryr sig om sådant som kriminalitet. Då får det här förhållandet en helt annan dignitet.

Jag skulle väl gissa på, utifrån de jag känner och har stött på, att de som har sympatier åt höger bryr sig om kriminaliteten, de som har sympatier åt vänster förnekar att den existerar, eller åtminstone att den är värre än den varit tidigare. De som har sympatier åt vänster sympatiserar mer med den som är kriminell och förespråkar så lindriga straff som möjligt, om det över huvud taget skall utdömas straff, eftersom straff enligt dem inte hjälper ändå. De som har sympatier åt höger talar om att kriminaliteten börja närma sig nivåer som kan leda till inbördeskrig om vi inte lyckas stävja den snabbt, genom att kasta de kriminella i fängelse (de där som vänstern inte vill bygga eftersom de inte behövs). Det är en soppa, men jag tror inte man generellt kan säga att folk i allmänhet bryr sig speciellt mycket om kriminaliteten om man inte bor i drabbade områden.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
5 minuter sedan, Svolder säger:

Jag skulle väl gissa på, utifrån de jag känner och har stött på, att de som har sympatier åt höger bryr sig om kriminaliteten, de som har sympatier åt vänster förnekar att den existerar, eller åtminstone att den är värre än den varit tidigare. De som har sympatier åt vänster sympatiserar mer med den som är kriminell och förespråkar så lindriga straff som möjligt, om det över huvud taget skall utdömas straff, eftersom straff enligt dem inte hjälper ändå. De som har sympatier åt höger talar om att kriminaliteten börja närma sig nivåer som kan leda till inbördeskrig om vi inte lyckas stävja den snabbt, genom att kasta de kriminella i fängelse (de där som vänstern inte vill bygga eftersom de inte behövs). Det är en soppa, men jag tror inte man generellt kan säga att folk i allmänhet bryr sig speciellt mycket om kriminaliteten om man inte bor i drabbade områden.

Ungefär så, fast ”lag och ordning” har klättrat stadigt som politisk fråga under senare tid. Bland annat passerat ”skola och utbildning”.

 

https://novus.se/valjaropinionen/valjarforstaelse/viktigaste-politiska-fragan/

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
4 minuter sedan, Alix säger:

Ungefär så, fast ”lag och ordning” har klättrat stadigt som politisk fråga under senare tid. Bland annat passerat ”skola och utbildning”.

 

https://novus.se/valjaropinionen/valjarforstaelse/viktigaste-politiska-fragan/

Jo, absolut, men det är fortfarande bara hälften som tycker att det är en viktig fråga, och min gissning är att det är de som befinner sig på höger planhalva i den här champions league-matchen. De på vänstra planhalvan är nog mer splittrade när det gäller olika välfärdsrelaterade frågor.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
19 minuter sedan, Svolder säger:

Jag skulle väl gissa på, utifrån de jag känner och har stött på, att de som har sympatier åt höger bryr sig om kriminaliteten, de som har sympatier åt vänster förnekar att den existerar, eller åtminstone att den är värre än den varit tidigare. De som har sympatier åt vänster sympatiserar mer med den som är kriminell och förespråkar så lindriga straff som möjligt, om det över huvud taget skall utdömas straff, eftersom straff enligt dem inte hjälper ändå. De som har sympatier åt höger talar om att kriminaliteten börja närma sig nivåer som kan leda till inbördeskrig om vi inte lyckas stävja den snabbt, genom att kasta de kriminella i fängelse (de där som vänstern inte vill bygga eftersom de inte behövs). Det är en soppa, men jag tror inte man generellt kan säga att folk i allmänhet bryr sig speciellt mycket om kriminaliteten om man inte bor i drabbade områden.

Tror jag inte en sekund på.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
23 minuter sedan, Svolder säger:

Jag skulle väl gissa på, utifrån de jag känner och har stött på, att de som har sympatier åt höger bryr sig om kriminaliteten, de som har sympatier åt vänster förnekar att den existerar, eller åtminstone att den är värre än den varit tidigare. De som har sympatier åt vänster sympatiserar mer med den som är kriminell och förespråkar så lindriga straff som möjligt, om det över huvud taget skall utdömas straff, eftersom straff enligt dem inte hjälper ändå. De som har sympatier åt höger talar om att kriminaliteten börja närma sig nivåer som kan leda till inbördeskrig om vi inte lyckas stävja den snabbt, genom att kasta de kriminella i fängelse (de där som vänstern inte vill bygga eftersom de inte behövs). Det är en soppa, men jag tror inte man generellt kan säga att folk i allmänhet bryr sig speciellt mycket om kriminaliteten om man inte bor i drabbade områden.

 

3 minuter sedan, lappen71 säger:

Tror jag inte en sekund på.

Hur vet du vilka Svolder känner och har stött på? :fundersam: 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
4 minuter sedan, Telly82 säger:

 

Hur vet du vilka Svolder känner och har stött på? :fundersam: 

Han skriver "gissar på" med andra ord så vet han inte. En annan sak om han skrivit "jag vet"

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
11 minuter sedan, lappen71 säger:

Tror jag inte en sekund på.

Du får tro vad du vill. Jag bryr mig inte.

  • Gilla 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
2 minuter sedan, lappen71 säger:

Han skriver "gissar på" med andra ord så vet han inte. En annan sak om han skrivit "jag vet"

Det är ju bra att du vet. Du är så jävla skärpt att jag blir mörkrädd.

  • Gilla 1
  • Haha 1

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Ur politisk synvinkel är det meningslöst huruvida kriminaliteten har ökat eller inte. ”Vänstern” kan inte förstå det. För den är det bara en trigger för att hålla SD stångna. Vänstern, inklusive S, L och C, gör klokt i att förhålla sig till den politiska verkligheten. När Löfven håller ”jultal” visar han tydligt att han inte fattar det:

 

”Stefan Löfven går sedan in på den uppmärksammade intervju han nyligen gav i SVT:s Agenda, där han vägrade dra en koppling mellan migration och kriminalitet.

– För några veckor sedan visade det sig helt plötsligt vara radikalt att säga samma sak vi socialdemokrater alltid sagt: att ojämlikhet, fattigdom, klassklyftor är den bördiga jord där kriminalitet och hopplöshet växer fram.”

 

Han tror att frågorna hör ihop på så vis att om han medger att kriminaliteten är ett problem så är också invandringen det. Det är väldigt bakvänt i dagens politiska situation. Det tilltalar dock de som lever i dåtiden, när S var det statsbärande partiet. Men man kan inte vila på gamla lagrar.

 

https://www.expressen.se/nyheter/stefan-lofven-haller-jultal-i-visby/

 

Idag famlar S förgäves efter en förklaring till varför de går back så pass mycket. Partisekreterarens huvudtes:

 

”– ... Vi har varit i ett nytt politiskt samarbete där vi kanske inte har riktigt tagit det utrymmet som vi hade behövt göra.”

 

Sedan lägger hon dock till, som i marginalen, lite inom parentes:

 

”Vi kan också se att det har varit ett läge i Sverige med skjutningar och sprängningar som har skapat oro, frustration och ilska hos många medborgare. Det har kostat oss som regeringsparti”.

 

Så åtminstone en har fattat, men ändå inte, S vill kollektivt inte acceptera att frågan har den allvarliga bäring som den har.

 

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/partisekreteraren-valdigt-allvarligt-lage-for-oss

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Ska man vara elak kan man säga att S-partisekreteraren beklagar hur verkligheten ser ut, och att den gynnar SD... :devil:

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu×
×
  • Skapa nytt...