Jump to content
Just nu i M3-nätverket

Diskriminering / Kränkning


Snoken76

Recommended Posts

Någon mer än jag som börjar bli riktigt trött på allt detta tjat om Diskriminering/Kränknig?

 

Det går inte en dag utan att man läser det ena eller det andra om skiten....

 

Ta bara det senaste jag läste.

Det var en kortvuxen kvinna i Norrköping som hade åkt färdtjänst i typ 15 år och taxichaffisarna hade alltid kunnat lyfta in henne i bilen (då hon inte vägde mer än typ 25-30kg)

Men nu har den här stackars kvinnan gått upp i vikt, så hon väger 40kg vilket medför att det inte är lika lätt att lyfta in henne i bilen längre.

Facket för taxichaffisarna tycker att de inte ska behöva göra det då det kan leda till ryggskador mm mm...

men kvinnan tycker att varje Taxi ska vara utrustad med en pall så att hon kan ta sig in o ut ur bilen!

För det är ju kränkande att hon inte får den hjälp hon behöver!

 

Vad fan är detta!

Ska varje taxibil i Norrköping behöva utrustas med extrautrustning för att möta 1 persons behov!?

för att denna person inte ska behöva känna sig kränkt för att hon har gått upp i vikt?

 

Hela jävla samhället börjar bli helsjukt.

 

Majoriteten måste anpassa sig till minoriteten och inte tvärt om...

 

Precis som att en hel by måste handikapp anpassa alla puplika utrymmen om 1 person i den byn är rullstolsbunden...

 

Detta är i mina ögon helt sjukt. Och var kommer det sluta?

 

 

Alla åsikter välkomna!

Link to comment
Share on other sites

Ytterst problematiskt. Dessa taxichaufförer går sen på sin lediga tid på gym och lyfter 100-kilosskrot, eller borde åtminstone göra det.

40 kilo är väl inget att bråka om, i lumpen hade vi långmarschen med dryga trettio kilo på ryggen, och här gnäller man på en dam på 40 kg.

Men kanske har vi för många feta taxichaffisar?

Link to comment
Share on other sites

Detta är i mina ögon helt sjukt. Och var kommer det sluta?

 

Det kanske slutar med att hela samhället är anpassat för folk med olika slags handikapp?

Link to comment
Share on other sites

Det kanske slutar med att hela samhället är anpassat för folk med olika slags handikapp?

 

Ja det låter ju helt ok.... att en stad med 130k innevånare anpassar sig efter ett fåtal individer.

Link to comment
Share on other sites

Ta bara det senaste jag läste.

Det var en kortvuxen kvinna i Norrköping som hade åkt färdtjänst i typ 15 år och taxichaffisarna hade alltid kunnat lyfta in henne i bilen

 

Vad fan är detta!

Ska varje taxibil i Norrköping behöva utrustas med extrautrustning för att möta 1 persons behov!?

 

Alla åsikter välkomna!

 

Nu är väl Taxi och färdtjänst inte riktigt samma sak va?

http://sv.wikipedia.org/wiki/Färdtjänst

Link to comment
Share on other sites

Någon mer än jag som börjar bli riktigt trött på allt detta tjat om Diskriminering/Kränknig?

 

Det går inte en dag utan att man läser det ena eller det andra om skiten....

 

Ta bara det senaste jag läste.

Det var en kortvuxen kvinna i Norrköping som hade åkt färdtjänst i typ 15 år och taxichaffisarna hade alltid kunnat lyfta in henne i bilen (då hon inte vägde mer än typ 25-30kg)

Men nu har den här stackars kvinnan gått upp i vikt, så hon väger 40kg vilket medför att det inte är lika lätt att lyfta in henne i bilen längre.

Facket för taxichaffisarna tycker att de inte ska behöva göra det då det kan leda till ryggskador mm mm...

men kvinnan tycker att varje Taxi ska vara utrustad med en pall så att hon kan ta sig in o ut ur bilen!

För det är ju kränkande att hon inte får den hjälp hon behöver!

 

Vad fan är detta!

Ska varje taxibil i Norrköping behöva utrustas med extrautrustning för att möta 1 persons behov!?

för att denna person inte ska behöva känna sig kränkt för att hon har gått upp i vikt?

 

Hela jävla samhället börjar bli helsjukt.

 

Majoriteten måste anpassa sig till minoriteten och inte tvärt om...

 

Precis som att en hel by måste handikapp anpassa alla puplika utrymmen om 1 person i den byn är rullstolsbunden...

 

Detta är i mina ögon helt sjukt. Och var kommer det sluta?

 

 

Alla åsikter välkomna!

 

Kortvuxen kvinna i Norrköping vill inte använda egen pall, kvinnan tycker att varje Taxi ska vara utrustad med en pall.

 

Om hon var med på 70-talet och minns, kanske hon kunde tänka sig något luxiösare än en taxipall.

Istället för griniga taxigubbar "med mungipan ner" som inte vill bära.

Ystra taxihingstar "med mungipan upp". som gärna vill bära.

Bära eller inte bära, det kan griniga taxigubbar och ystra taxihingstar tvista om. Det är inte frågan

när vår Lady i nya stolpskor elegant alldeles själv sveper in i limosinen

 

salakalle :crossfingers: minns dock. Med eller utan platåskor, var man för full eller black fick man ingen taxi efter statt, på lördagsnatt. Ha det gott.

post-35780-1258240842_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Färdtjänst handlar om kollektivtrafik, inte taxi. Enkelt uttryckt är färdtjänst kollektivtrafik för personer som av olika skäl inte kan använda vanlig kollektivtrafik (bussar, pendeltåg osv). Skälen kan vara nästan vad som helst, fobier, åksjuka, rörelsehinder, nedsatt syn osv. I olika avtal mellan upphandlare (kommuner mm) och entreprenörer (taxibolag bla) regleras vilka tjänster som ska erbjudas. Om köparen betalar för att det ska finnas exempelvis kapacitet att köra rullstol uppför trappor så kommer det finnas, inte annars eftersom det kostar pengar och ingen betalar för det. Om ingen betalar för att en person ska lyftas så finns ingen anledning att teckna en försäkring för att skydda sig mot tappade personer, och utan försäkring skulle inte jag lyfta någon i tjänsten.

Link to comment
Share on other sites

Londontaxi :) Anpassad redan från början för de flesta. Så varför har vi ingen ordentlig taxibil kan man fråga sig. Så skulle både korta tanter och feta chaufförer besparas.

 

Skrev om det här http://www.jonvision.se/2009/11/08/tva-vec...var-pa-praktik/

 

Skriver sällan just nu under praktik så jag måste skrämma upp besöksantalet lite ;)

 

Vad gäller kränkt så väljer man många gånger att känna sig det, men å andra sidan kan man bli jävligt trött i längden på all jargong och puckighet som till slut gör att man försöker stämma skiten ur dem bara för att ingen lyssnar utom när de riskerar att få pynta böter.

 

Jag är ju på g med en DO-anmälan för att sonen inte fick åka med på spårvagnen för att han sitter i rullstol, eller han blev avslängd rättare sagt. Vi känner oss sällan kränkta men när en chaufför beter sig så mot en 5-åring så ska han bara vara glad att en anmälan är allt som blir. Västtrafik driver en kampanj samtidigt som går ut på att få alla handikappade att åka kollektivt istället för färdtjänst men då får man börja låta folk åka med. Så jo, där är vi nog lite kränkta.

http://www.jonvision.se/2009/10/07/for-sin-egen-sakerhet/

 

En till länk tänka sig ;) Men där står det lite mer om det hela.

 

/Jon

Link to comment
Share on other sites

Hörde att Londontaxin inte är jättebra för rullstolar, man kör rakt in och sitter vänd åt sidan, dessutom saknas ordentliga fästen och bälte, men stolen står ganska stadigt vid vanlig körning. Fördelen är att alla Londontaxi kan köra en som behöver sitta i "vanlig" rullstol, nackdelen är att man inte åker lika säkert som de som sitter i vanligt säte.

Link to comment
Share on other sites

Diskrimineringar och kränkningar existerar oavsett om orden är uttjatade. Om de är verkliga måste de enligt lagar och förordningar motarbetas och lösas. När det gäller personer med funktionshinder står det följande i:

 

Socialtjänstlag:

 

1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas- ekonomiska och sociala trygghet,

- jämlikhet i levnadsvillkor,

- aktiva deltagande i samhällslivet.

 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

LSS (fysiskt och psykiskt funktionshinder):

 

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

...

3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

 

5 § Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1 §. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

 

6 § Verksamheten enligt denna lag skall vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Verksamheten skall vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över insatser som ges. ...

Lag om färdtjänst:

 

1 § Denna lag gäller särskilt anordnade transporter för personer med funktionshinder (färdtjänst).

 

3 § Varje kommun ansvarar, såvitt gäller kommuninvånarna, för att färdtjänst av god kvalitet anordnas inom kommunen och, om det finns särskilda skäl, mellan kommunen och en annan kommun. En kommun får för sina kommuninvånare anordna färdtjänst också i eller mellan andra kommuner. Lag (2006:1114).

Lag om förbud mot diskriminering:

 

1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Lag (2005:480).

Dessa lagcitat räcker väl för att övertyga om att samhället har en skyldighet att hjälpa folk med funktionshinder? Det borde det... :rolleyes:

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...