Jump to content
Just nu i M3-nätverket

Football Manager 2010


muki

Recommended Posts

Hallå!

 

Är på väg till USA och funderar på att köpa Football Manager 2010 till min MBP. Men när jag letar så hittar jag bara PC-versioner. Nu har jag även hört att det ska ligga Mac-verion och PC-version på samma skiva.

 

Är det någon som har spelet som kan bekräfta detta?

Link to comment
Share on other sites

Hallå!

 

Är på väg till USA och funderar på att köpa Football Manager 2010 till min MBP. Men när jag letar så hittar jag bara PC-versioner. Nu har jag även hört att det ska ligga Mac-verion och PC-version på samma skiva.

 

Är det någon som har spelet som kan bekräfta detta?

 

Jajjemensan, båda versionerna finns på samma disk. Lirar det själv för fullt både på macen och föräldrarnas pc när man är där och hälsar på :yeahbaby:

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...

Är det någon mer än jag som har problem o starta spelet?

Jag kan inte göra det längre.

Får upp ett fel meddelande som lyder...

 

 

Process: fm [4549]

Path: /Applications/Sports Interactive/Football Manager 2010/fm.app/Contents/MacOS/fm

Identifier: com.sigames.eur.FootballManager2010

Version: 10 . 1 (10 . 1 . 0 f 84713)

Code Type: X86 (Native)

Parent Process: launchd [94]

 

Date/Time: 2010-04-07 23:47:28.669 +0200

OS Version: Mac OS X 10.6.3 (10D573)

Report Version: 6

 

Interval Since Last Report: 291746 sec

Crashes Since Last Report: 18

Per-App Interval Since Last Report: 55 sec

Per-App Crashes Since Last Report: 14

Anonymous UUID: 845E1DD2-79F2-480D-81F9-D3AD8C6719EE

 

Exception Type: EXC_BAD_ACCESS (SIGBUS)

Exception Codes: KERN_PROTECTION_FAILURE at 0x0000000000000000

Crashed Thread: 4

 

Thread 0: Dispatch queue: com.apple.main-thread

0 libSystem.B.dylib 0x9000435a semaphore_timedwait_signal_trap + 10

1 libSystem.B.dylib 0x90031ea1 _pthread_cond_wait + 1066

2 libSystem.B.dylib 0x90060a28 pthread_cond_timedwait_relative_np + 47

3 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x922e4465 TSWaitOnConditionTimedRelative + 242

4 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x9236687d MPWaitForEvent + 240

5 ...mes.eur.FootballManager2010 0x02267b35 SICORE::SYNC_EVENT_CARBON::await(SICORE::MILLISECONDS) + 37

6 ...mes.eur.FootballManager2010 0x022efa5a SIGFX::RENDER_ACTION::run_sync(SICORE::MILLISECONDS) + 138

7 ...mes.eur.FootballManager2010 0x022efc72 SIGFX::RENDER_ACTION::run_sync() + 34

8 ...mes.eur.FootballManager2010 0x020cc14f SCREEN_CLIENT_MANAGER::basic_sigfx_initialisation() + 95

9 ...mes.eur.FootballManager2010 0x020ccfb3 SCREEN_CLIENT_MANAGER::create_new_window(SCREEN*) + 387

10 ...mes.eur.FootballManager2010 0x01283df1 startup() + 2321

11 ...mes.eur.FootballManager2010 0x01e8bdec SIOS::PLATFORM::MAC::APPLICATION::sios_main() + 60

12 ...mes.eur.FootballManager2010 0x01e91ab9 main + 153

13 ...mes.eur.FootballManager2010 0x00002c2b _start + 209

14 ...mes.eur.FootballManager2010 0x00002b59 start + 41

 

Thread 1: Dispatch queue: com.apple.libdispatch-manager

0 libSystem.B.dylib 0x9002ab42 kevent + 10

1 libSystem.B.dylib 0x9002b25c _dispatch_mgr_invoke + 215

2 libSystem.B.dylib 0x9002a719 _dispatch_queue_invoke + 163

3 libSystem.B.dylib 0x9002a4be _dispatch_worker_thread2 + 240

4 libSystem.B.dylib 0x90029f41 _pthread_wqthread + 390

5 libSystem.B.dylib 0x90029d86 start_wqthread + 30

 

Thread 2:

0 libSystem.B.dylib 0x90029bd2 __workq_kernreturn + 10

1 libSystem.B.dylib 0x9002a168 _pthread_wqthread + 941

2 libSystem.B.dylib 0x90029d86 start_wqthread + 30

 

Thread 3:

0 libSystem.B.dylib 0x9000434e semaphore_timedwait_trap + 10

1 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x922f6212 MPWaitOnSemaphore + 125

2 ...mes.eur.FootballManager2010 0x0226fd8b SICORE::SEMAPHORE_CARBON::decrement() + 27

3 ...mes.eur.FootballManager2010 0x01f29fb7 SIOS::SOUND_THREAD::do_work() + 103

4 ...mes.eur.FootballManager2010 0x02267c7d SICORE::THREAD_BASE::thread_run_internal() + 45

5 ...mes.eur.FootballManager2010 0x02267558 SICORE::THREAD_CARBON::os_thread_callback(void*) + 24

6 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x922c3eb6 PrivateMPEntryPoint + 68

7 libSystem.B.dylib 0x90031a19 _pthread_start + 345

8 libSystem.B.dylib 0x9003189e thread_start + 34

 

Thread 4 Crashed:

0 com.apple.GeForceGLDriver 0x8f13e303 gldAttachDrawable + 2579

1 com.apple.GeForceGLDriver 0x8f1fd8a5 gldUpdateDispatch + 15349

2 com.apple.GeForceGLDriver 0x8f1fdbf0 gldFlush + 80

3 com.apple.GeForceGLDriver 0x8f13e420 gldFlushObject + 64

4 GLEngine 0x1a59542c gleFlushPluginTexture + 65

5 GLEngine 0x1a594040 gleGenerateEmptyMipmaps + 260

6 GLEngine 0x1a5943fb gleGenMipmaps + 107

7 GLEngine 0x1a5548ea gleGenerateMipmap + 275

8 libGL.dylib 0x94c326f5 glGenerateMipmapEXT + 30

9 ...mes.eur.FootballManager2010 0x022e1692 SIGFX::FRAMEBUFFER_OGL::copy_surface(SIGFX::SURFACE_OGL*, SIMATH::BASEVECTOR2<float> const&) const + 370

10 ...mes.eur.FootballManager2010 0x022e8d05 SIGFX::BENCHMARK::fillrate() + 645

11 ...mes.eur.FootballManager2010 0x022cc234 SIGFX::initialise(SIGFX::CONFIG::LMH) + 260

12 ...mes.eur.FootballManager2010 0x022ef8b2 SIGFX::RENDER_ACTION::perform_action_and_cleanup() + 18

13 ...mes.eur.FootballManager2010 0x022efdc3 SIGFX::RENDER_ACTION_MANAGER::process_actions() + 307

14 ...mes.eur.FootballManager2010 0x020ae03d SIOS::RENDER_THREAD::do_work() + 717

15 ...mes.eur.FootballManager2010 0x02267c7d SICORE::THREAD_BASE::thread_run_internal() + 45

16 ...mes.eur.FootballManager2010 0x02267558 SICORE::THREAD_CARBON::os_thread_callback(void*) + 24

17 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x922c3eb6 PrivateMPEntryPoint + 68

18 libSystem.B.dylib 0x90031a19 _pthread_start + 345

19 libSystem.B.dylib 0x9003189e thread_start + 34

 

Thread 4 crashed with X86 Thread State (32-bit):

eax: 0xe00002c2 ebx: 0x8f1fd4b1 ecx: 0xb020f8fc edx: 0x00000001

edi: 0x199ab000 esi: 0x00000000 ebp: 0xb020f868 esp: 0xb020f868

ss: 0x0000001f efl: 0x00010246 eip: 0x8f13e303 cs: 0x00000017

ds: 0x0000001f es: 0x0000001f fs: 0x0000001f gs: 0x00000037

cr2: 0x00000000

 

Binary Images:

0x1000 - 0x318cfe7 +com.sigames.eur.FootballManager2010 10 . 1 (10 . 1 . 0 f 84713) <8836DA7A-00E1-4C1E-A0C8-C8E5ED8427A3> /Applications/Sports Interactive/Football Manager 2010/fm.app/Contents/MacOS/fm

0x57e7000 - 0x57f3ff7 +com.rogueamoeba.audio_hijack_server.hermes 2.2.5 (2.2.5) <CD6C7A74-BA03-F3A7-0D1E-460E6A043024> /usr/local/hermes/modules/Instant Hijack Server.hermesmodule/Contents/MacOS/Instant Hijack Server

0x8fa3000 - 0x8fa6ff3 +com.divx.divxtoolkit 1.0 (1.0) /Library/Frameworks/DivX Toolkit.framework/Versions/A/DivX Toolkit

0x19800000 - 0x19855fdf +com.DivXInc.DivXDecoder 6.8.3.5 (6.8.3.5) /Library/QuickTime/DivX Decoder.component/Contents/MacOS/DivX Decoder

0x19980000 - 0x199a3fe7 GLRendererFloat ??? (???) <65E1E174-28E0-3FA9-E391-504891B69818> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Resources/GLRendererFloat.bundle/GLRendererFloat

0x1a466000 - 0x1a5d9fe7 GLEngine ??? (???) <F0181B85-962E-508D-4912-056D87F8E96E> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Resources/GLEngine.bundle/GLEngine

0x1a60b000 - 0x1aa0ffe7 libclh.dylib 3.1.1 C (3.1.1) <FBDA4CAC-EBB3-2129-7EE3-E8E9381974C9> /System/Library/Extensions/GeForceGLDriver.bundle/Contents/MacOS/libclh.dylib

0x3e000000 - 0x3e046ff7 com.apple.glut 3.4.4 (GLUT-3.4.4) <DF15FD36-E1F5-D745-1BF6-DD3AEA2897E4> /System/Library/Frameworks/GLUT.framework/Versions/A/GLUT

0x8f12c000 - 0x8f7b4fff com.apple.GeForceGLDriver 1.6.10 (6.1.0) <EFC80A22-4F62-3DFC-A391-738B2A8A4E56> /System/Library/Extensions/GeForceGLDriver.bundle/Contents/MacOS/GeForceGLDriver

0x8fe00000 - 0x8fe4162b dyld 132.1 (???) <211AF0DD-42D9-79C8-BB6A-1F4BEEF4B4AB> /usr/lib/dyld

0x90003000 - 0x901a8feb libSystem.B.dylib 125.0.1 (compatibility 1.0.0) <06A5336A-A6F6-4E62-F55F-4909A64631C2> /usr/lib/libSystem.B.dylib

0x901a9000 - 0x901b9ff7 libsasl2.2.dylib 3.15.0 (compatibility 3.0.0) <C8744EA3-0AB7-CD03-E639-C4F2B910BE5D> /usr/lib/libsasl2.2.dylib

0x901ba000 - 0x901fcff7 libvDSP.dylib 268.0.1 (compatibility 1.0.0) <3F0ED200-741B-4E27-B89F-634B131F5E9E> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvDSP.dylib

0x901ff000 - 0x9021aff7 libPng.dylib ??? (???) <929FE8EE-277D-F6EB-D672-E6F4CEBF1504> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libPng.dylib

0x9021b000 - 0x9021fff7 libGIF.dylib ??? (???) <03880BA1-7A86-0F2B-617A-C66B1D05DD70> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libGIF.dylib

0x90220000 - 0x9025dff7 com.apple.SystemConfiguration 1.10.2 (1.10.2) <830FED9E-3E24-004C-35D5-2C1273F79734> /System/Library/Frameworks/SystemConfiguration.framework/Versions/A/SystemConfiguration

0x9025e000 - 0x903d7ffb com.apple.CoreFoundation 6.6.1 (550.19) <1E97FB1E-9E42-B8EB-E463-5C75315FDA31> /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/CoreFoundation

0x903e0000 - 0x903edff7 com.apple.NetFS 3.2.1 (3.2.1) <5E61A00B-FA16-9D99-A064-47BDC5BC9A2B> /System/Library/Frameworks/NetFS.framework/Versions/A/NetFS

0x903ee000 - 0x90650ff3 com.apple.security 6.1.1 (37594) <1AC07F75-7E27-9662-21DA-B05DFF047B26> /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Security

0x906c1000 - 0x90712ff7 com.apple.HIServices 1.8.0 (???) <10C85B88-C6AF-91DB-2546-34661BA35AC5> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/HIServices.framework/Versions/A/HIServices

0x90713000 - 0x9075cfe7 libTIFF.dylib ??? (???) <E45B169E-253E-E865-1501-97777D2702F2> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libTIFF.dylib

0x90a18000 - 0x90a9affb SecurityFoundation 36840.0.0 (compatibility 1.0.0) <29C27E0E-B2B3-BF6B-B1F8-5783B8B01535> /System/Library/Frameworks/SecurityFoundation.framework/Versions/A/SecurityFoundation

0x90ac5000 - 0x90ad9ffb com.apple.speech.synthesis.framework 3.10.35 (3.10.35) <57DD5458-4F24-DA7D-0927-C3321A65D743> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechSynthesis.framework/Versions/A/SpeechSynthesis

0x90ada000 - 0x90b20ff7 libauto.dylib ??? (???) <85670A64-3B67-8162-D441-D8E0BE15CA94> /usr/lib/libauto.dylib

0x90b52000 - 0x90b53ff7 com.apple.audio.units.AudioUnit 1.6.3 (1.6.3) <959DFFAE-A06B-7FF6-B713-B2076893EBBD> /System/Library/Frameworks/AudioUnit.framework/Versions/A/AudioUnit

0x90bab000 - 0x90beeff7 com.apple.NavigationServices 3.5.4 (182) <753B8906-06C0-3AE0-3D6A-8FF5AC18ED12> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/NavigationServices.framework/Versions/A/NavigationServices

0x90cf2000 - 0x90dfeff7 libGLProgrammability.dylib ??? (???) <CA0A975B-2BEE-44E7-CFA6-8105CFE6FE00> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLProgrammability.dylib

0x90dff000 - 0x916deff7 com.apple.AppKit 6.6.5 (1038.29) <E76A05A6-27C6-DA02-0961-5C8EEDC5F0A7> /System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit

0x91706000 - 0x9170aff7 libGFXShared.dylib ??? (???) <286F466C-2856-B579-B87F-4E9A35C80263> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGFXShared.dylib

0x91712000 - 0x91720fe7 libz.1.dylib 1.2.3 (compatibility 1.0.0) <82B2C254-6F8D-7BEA-4C18-038E90CAE19B> /usr/lib/libz.1.dylib

0x91721000 - 0x91771ff7 com.apple.framework.familycontrols 2.0.1 (2010) <50E74916-19A5-F2FC-AB57-76F2C8DDF0A7> /System/Library/PrivateFrameworks/FamilyControls.framework/Versions/A/FamilyControls

0x918e2000 - 0x91992fe3 com.apple.QuickTimeImporters.component 7.6.6 (1729) <6C2372BA-69D9-E713-902F-95E16FD18EFD> /System/Library/QuickTime/QuickTimeImporters.component/Contents/MacOS/QuickTimeImporters

0x91b76000 - 0x91bd1ff7 com.apple.framework.IOKit 2.0 (???) <69E4FE93-376C-565E-650F-04FAD213AA24> /System/Library/Frameworks/IOKit.framework/Versions/A/IOKit

0x91bd2000 - 0x91bd5fe7 libmathCommon.A.dylib 315.0.0 (compatibility 1.0.0) <1622A54F-1A98-2CBE-B6A4-2122981A500E> /usr/lib/system/libmathCommon.A.dylib

0x91bd6000 - 0x91c7fff7 com.apple.CFNetwork 454.9.4 (454.9.4) <2F8B5BA5-099F-6CDA-F500-4CA188BBCDBC> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CFNetwork.framework/Versions/A/CFNetwork

0x91c81000 - 0x91e3dff3 com.apple.ImageIO.framework 3.0.2 (3.0.1) <CB39B067-58B8-70DB-3E40-160604664A6D> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/ImageIO

0x91e3e000 - 0x91e3eff7 com.apple.CoreServices 44 (44) <AC35D112-5FB9-9C8C-6189-5F5945072375> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/CoreServices

0x91e5e000 - 0x91e61ff7 libCoreVMClient.dylib ??? (???) <98CB96B1-85FE-25AF-AB19-ED061912FC3E> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libCoreVMClient.dylib

0x92118000 - 0x92123ff7 libCSync.A.dylib 543.33.0 (compatibility 64.0.0) <F914F427-98EA-98BC-923D-47274A90D441> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libCSync.A.dylib

0x92124000 - 0x92125ff7 com.apple.TrustEvaluationAgent 1.1 (1) <6C04C4C5-667E-2EBE-EB96-5B67BD4B2185> /System/Library/PrivateFrameworks/TrustEvaluationAgent.framework/Versions/A/TrustEvaluationAgent

0x92287000 - 0x9229cfff com.apple.ImageCapture 6.0 (6.0) <3F31833A-38A9-444E-02B7-17619CA6F2A0> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/ImageCapture.framework/Versions/A/ImageCapture

0x9229d000 - 0x925bdfeb com.apple.CoreServices.CarbonCore 861.6 (861.6) <D3D5D9F1-01ED-DCAD-6AA9-4ABE60C7A112> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonCore.framework/Versions/A/CarbonCore

0x925c9000 - 0x925faff3 libTrueTypeScaler.dylib ??? (???) <4C189FCA-A210-7255-8F70-38DF9D19F877> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/Resources/libTrueTypeScaler.dylib

0x925fb000 - 0x92648feb com.apple.DirectoryService.PasswordServerFramework 6.0 (6.0) <BF66BA5D-BBC8-78A5-DBE2-F9DE3DD1D775> /System/Library/PrivateFrameworks/PasswordServer.framework/Versions/A/PasswordServer

0x926ce000 - 0x926ceff7 com.apple.ApplicationServices 38 (38) <8012B504-3D83-BFBB-DA65-065E061CFE03> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/ApplicationServices

0x93059000 - 0x93106fe7 libobjc.A.dylib 227.0.0 (compatibility 1.0.0) <DF8E4CFA-3719-3415-0BF1-E8C5E561C3B1> /usr/lib/libobjc.A.dylib

0x9329f000 - 0x932b1ff7 com.apple.MultitouchSupport.framework 204.12.1 (204.12.1) <6BB58E90-21FA-C491-F0E4-54B69CCDBBC0> /System/Library/PrivateFrameworks/MultitouchSupport.framework/Versions/A/MultitouchSupport

0x93510000 - 0x935a2fe3 com.apple.print.framework.PrintCore 6.2 (312.5) <7729B4D7-D661-D669-FA7E-510F93F685A6> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/PrintCore.framework/Versions/A/PrintCore

0x93612000 - 0x936cbfe7 libsqlite3.dylib 9.6.0 (compatibility 9.0.0) <16CEF8E8-8C9A-94CD-EF5D-05477844C005> /usr/lib/libsqlite3.dylib

0x936cc000 - 0x9370dff7 libRIP.A.dylib 543.33.0 (compatibility 64.0.0) <C6E50C7E-EBEE-32AF-FF07-8E325E21A838> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libRIP.A.dylib

0x9370e000 - 0x93778fe7 libstdc++.6.dylib 7.9.0 (compatibility 7.0.0) <411D87F4-B7E1-44EB-F201-F8B4F9227213> /usr/lib/libstdc++.6.dylib

0x937f9000 - 0x93fe8537 com.apple.CoreGraphics 1.543.33 (???) <C57E2964-80AF-6346-6D3E-23AED9D26977> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/CoreGraphics

0x93fe9000 - 0x9400dff7 libJPEG.dylib ??? (???) <EDA86712-F49C-760C-BE55-9B899A4A5D1B> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJPEG.dylib

0x9400e000 - 0x9400eff7 com.apple.Cocoa 6.6 (???) <EA27B428-5904-B00B-397A-185588698BCC> /System/Library/Frameworks/Cocoa.framework/Versions/A/Cocoa

0x94034000 - 0x940d1fe3 com.apple.LaunchServices 362.1 (362.1) <885D8567-9E40-0105-20BC-42C7FF657583> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/LaunchServices

0x940d2000 - 0x940d2ff7 com.apple.Carbon 150 (152) <608A04AB-F35D-D2EB-6629-16B88FB32074> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Carbon

0x9444b000 - 0x9454cfe7 libxml2.2.dylib 10.3.0 (compatibility 10.0.0) <B4C5CD68-405D-0F1B-59CA-5193D463D0EF> /usr/lib/libxml2.2.dylib

0x9454d000 - 0x94684ff7 com.apple.CoreAUC 6.04.00 (6.04.00) <0551FB8D-0894-B40B-B924-4AF51E3648AF> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreAUC.framework/Versions/A/CoreAUC

0x946b1000 - 0x947ddfff com.apple.audio.toolbox.AudioToolbox 1.6.3 (1.6.3) <F0D7256E-0914-8E77-E37B-9720430422AB> /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/Versions/A/AudioToolbox

0x947de000 - 0x947e3ff7 com.apple.OpenDirectory 10.6 (10.6) <92582807-E8F3-3DD9-EB42-4195CFB754A1> /System/Library/Frameworks/OpenDirectory.framework/Versions/A/OpenDirectory

0x94850000 - 0x94850ff7 com.apple.Accelerate 1.6 (Accelerate 1.6) <BC501C9F-7C20-961A-B135-0A457667D03C> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Accelerate

0x948c0000 - 0x94c27ff7 com.apple.QuartzCore 1.6.1 (227.18) <8A65F233-4C77-BA7C-5DDA-2423F5C1B7A1> /System/Library/Frameworks/QuartzCore.framework/Versions/A/QuartzCore

0x94c28000 - 0x94c33ff7 libGL.dylib ??? (???) <EAD85409-9036-831B-C378-E50780305DA6> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGL.dylib

0x94c5a000 - 0x94d0aff3 com.apple.ColorSync 4.6.3 (4.6.3) <68B6A1B9-86CF-0C5A-7D63-56ED4BB2EB5B> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ColorSync.framework/Versions/A/ColorSync

0x94d0b000 - 0x95004fef com.apple.QuickTime 7.6.6 (1729) <4C99ED7D-5A4B-E41E-602D-2D01A99168CD> /System/Library/Frameworks/QuickTime.framework/Versions/A/QuickTime

0x9507f000 - 0x9509bfe3 com.apple.openscripting 1.3.1 (???) <DA16DE48-59F4-C94B-EBE3-7FAF772211A2> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/OpenScripting.framework/Versions/A/OpenScripting

0x9511b000 - 0x95122ff3 com.apple.print.framework.Print 6.1 (237.1) <97AB70B6-C653-212F-CFD3-E3816D0F5C22> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Print.framework/Versions/A/Print

0x95123000 - 0x951fefe7 com.apple.DesktopServices 1.5.5 (1.5.5) <ECEDFDF2-C40E-8DF0-F8FC-249CCA762E62> /System/Library/PrivateFrameworks/DesktopServicesPriv.framework/Versions/A/DesktopServicesPriv

0x951ff000 - 0x95297fe7 edu.mit.Kerberos 6.5.9 (6.5.9) <73EC847F-FF44-D542-2AD5-97F6C8D48F0B> /System/Library/Frameworks/Kerberos.framework/Versions/A/Kerberos

0x95298000 - 0x95346ff3 com.apple.ink.framework 1.3.3 (107) <57B54F6F-CE35-D546-C7EC-DBC5FDC79938> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Ink.framework/Versions/A/Ink

0x95347000 - 0x95804ffb com.apple.VideoToolbox 0.484.5 (484.5) <DA9B4FA8-B91C-43AC-1D84-0BFF46BB5BCE> /System/Library/PrivateFrameworks/VideoToolbox.framework/Versions/A/VideoToolbox

0x95805000 - 0x9580ffe7 com.apple.audio.SoundManager 3.9.3 (3.9.3) <5F494955-7290-2D91-DA94-44B590191771> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonSound.framework/Versions/A/CarbonSound

0x95810000 - 0x95992fe7 libicucore.A.dylib 40.0.0 (compatibility 1.0.0) <96A45E03-2B29-83EB-0FC6-2C932E398722> /usr/lib/libicucore.A.dylib

0x959ba000 - 0x959edff7 com.apple.AE 496.4 (496.4) <7F34EC47-8429-3077-8158-54F5EA908C66> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/AE.framework/Versions/A/AE

0x959ee000 - 0x95d12fef com.apple.HIToolbox 1.6.2 (???) <F5F99E78-5377-DD54-6138-9FC84467F938> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HIToolbox.framework/Versions/A/HIToolbox

0x95d13000 - 0x95d1cff7 com.apple.DiskArbitration 2.3 (2.3) <E9C40767-DA6A-6CCB-8B00-2D5706753000> /System/Library/Frameworks/DiskArbitration.framework/Versions/A/DiskArbitration

0x95d1d000 - 0x95d97fef com.apple.audio.CoreAudio 3.2.2 (3.2.2) <1F97B48A-327B-89CC-7C01-3865179716E0> /System/Library/Frameworks/CoreAudio.framework/Versions/A/CoreAudio

0x95d9f000 - 0x95e00fe7 com.apple.CoreText 3.1.0 (???) <1372DABE-F183-DD03-03C2-64B2464A4FD5> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreText.framework/Versions/A/CoreText

0x95e01000 - 0x95e01ff7 com.apple.Accelerate.vecLib 3.6 (vecLib 3.6) <1DEC639C-173D-F808-DE0D-4070CC6F5BC7> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/vecLib

0x9602e000 - 0x96074ffb com.apple.CoreMediaIOServices 130.0 (1035) <397101F4-BA80-C8C2-F816-E2FBE5E15D4F> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreMediaIOServices.framework/Versions/A/CoreMediaIOServices

0x960a2000 - 0x961d0fe7 com.apple.CoreData 102.1 (251) <E6A457F0-A0A3-32CD-6C69-6286E7C0F063> /System/Library/Frameworks/CoreData.framework/Versions/A/CoreData

0x961d1000 - 0x96606ff7 libLAPACK.dylib 219.0.0 (compatibility 1.0.0) <5E2D2283-57DE-9A49-1DB0-CD027FEFA6C2> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libLAPACK.dylib

0x96607000 - 0x96609ff7 libRadiance.dylib ??? (???) <9358E1EF-F802-B76E-8E23-2D0695787CFB> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libRadiance.dylib

0x9670b000 - 0x967b3ffb com.apple.QD 3.35 (???) <B80B64BC-958B-DA9E-50F9-D7E8333CC5A2> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/QD.framework/Versions/A/QD

0x967b4000 - 0x96825ff7 com.apple.AppleVAFramework 4.8.11 (4.8.11) <BDDDFA36-4B53-4B57-B3D4-427DA8226A80> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleVA.framework/Versions/A/AppleVA

0x96826000 - 0x9685bff7 libcups.2.dylib 2.8.0 (compatibility 2.0.0) <458E819A-4E3F-333E-28CE-671281B318D3> /usr/lib/libcups.2.dylib

0x9685c000 - 0x96874ff7 com.apple.CFOpenDirectory 10.6 (10.6) <1537FB4F-C112-5D12-1E5D-3B1002A4038F> /System/Library/Frameworks/OpenDirectory.framework/Versions/A/Frameworks/CFOpenDirectory.framework/Versions/A/CFOpenDirectory

0x96875000 - 0x977c6fe7 com.apple.QuickTimeComponents.component 7.6.6 (1729) /System/Library/QuickTime/QuickTimeComponents.component/Contents/MacOS/QuickTimeComponents

0x977e0000 - 0x977e4ff7 IOSurface ??? (???) <4B825ADA-8DBE-6BA2-1AB3-307D2C3AFCA8> /System/Library/Frameworks/IOSurface.framework/Versions/A/IOSurface

0x9793c000 - 0x9795dfe7 com.apple.opencl 12.1 (12.1) <1BCA4F60-E612-5C1B-EF50-A810D70CDF05> /System/Library/Frameworks/OpenCL.framework/Versions/A/OpenCL

0x97cbd000 - 0x97ceeff7 libGLImage.dylib ??? (???) <AF110892-B10A-5B61-F898-21FB2BCE63BF> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLImage.dylib

0x97cef000 - 0x97da5fef libFontParser.dylib ??? (???) <FA6B6B8B-1E3C-8EEB-DD0D-6C7482353179> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/Resources/libFontParser.dylib

0x97db7000 - 0x981cdff7 libBLAS.dylib 219.0.0 (compatibility 1.0.0) <C4FB303A-DB4D-F9E8-181C-129585E59603> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libBLAS.dylib

0x981cf000 - 0x981edff7 com.apple.CoreVideo 1.6.1 (45.4) <E0DF044D-BF31-42CE-B690-FD1FCE07E64A> /System/Library/Frameworks/CoreVideo.framework/Versions/A/CoreVideo

0x982f8000 - 0x983eaff7 libcrypto.0.9.8.dylib 0.9.8 (compatibility 0.9.8) <7482933B-4AF6-ED55-AD72-4FBD1E134958> /usr/lib/libcrypto.0.9.8.dylib

0x983eb000 - 0x9840dfef com.apple.DirectoryService.Framework 3.6 (621.3) <05FFDBDB-F16B-8AC0-DB42-986965FCBD95> /System/Library/Frameworks/DirectoryService.framework/Versions/A/DirectoryService

0x9840e000 - 0x98436ff7 libxslt.1.dylib 3.24.0 (compatibility 3.0.0) <769EF4B2-C1AD-73D5-AAAD-1564DAEA77AF> /usr/lib/libxslt.1.dylib

0x98471000 - 0x98485fe7 libbsm.0.dylib ??? (???) <14CB053A-7C47-96DA-E415-0906BA1B78C9> /usr/lib/libbsm.0.dylib

0x98486000 - 0x9848cfff com.apple.CommonPanels 1.2.4 (91) <2438AF5D-067B-B9FD-1248-2C9987F360BA> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/CommonPanels.framework/Versions/A/CommonPanels

0x9850e000 - 0x9851cff7 com.apple.opengl 1.6.7 (1.6.7) <3C529790-DEE9-AC27-A879-806E4C23323C> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/OpenGL

0x9851d000 - 0x9858cff7 libvMisc.dylib 268.0.1 (compatibility 1.0.0) <2FC2178F-FEF9-6E3F-3289-A6307B1A154C> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvMisc.dylib

0x9865f000 - 0x987dffeb com.apple.MediaToolbox 0.484.5 (484.5) <6996E5E1-18B6-C734-8335-FE43670C1F9C> /System/Library/PrivateFrameworks/MediaToolbox.framework/Versions/A/MediaToolbox

0x98a06000 - 0x98a17ff7 com.apple.LangAnalysis 1.6.6 (1.6.6) <7A3862F7-3730-8F6E-A5DE-8E2CCEA979EF> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/LangAnalysis.framework/Versions/A/LangAnalysis

0x98a18000 - 0x98ab3ff7 com.apple.ApplicationServices.ATS 4.1 (???) <22FCDB9B-B588-D602-3991-26A2E3C51E6E> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/ATS

0x98ab4000 - 0x98aeffeb libFontRegistry.dylib ??? (???) <F50A60E1-3757-D007-A20D-A5504C17334C> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/Resources/libFontRegistry.dylib

0x98af0000 - 0x98b33ff7 libGLU.dylib ??? (???) <CE02968E-930D-E63B-7B21-B87205F8B19A> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLU.dylib

0x98b85000 - 0x98b8cff7 com.apple.agl 3.0.12 (AGL-3.0.12) <6BF89127-C18C-27A9-F94A-981836A822FE> /System/Library/Frameworks/AGL.framework/Versions/A/AGL

0x98b8d000 - 0x98b8dff7 com.apple.vecLib 3.6 (vecLib 3.6) <7362077A-890F-3AEF-A8AB-22247B10E106> /System/Library/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/vecLib

0x98bc3000 - 0x98c43feb com.apple.SearchKit 1.3.0 (1.3.0) <9E18AEA5-F4B4-8BE5-EEA9-818FC4F46FD9> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/SearchKit.framework/Versions/A/SearchKit

0x98c44000 - 0x98d0efef com.apple.CoreServices.OSServices 357 (357) <764872C3-AE30-7F54-494D-4BA3CE4F4DFB> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/OSServices.framework/Versions/A/OSServices

0x98d6b000 - 0x98d77ff7 libkxld.dylib ??? (???) <13F26BB6-C2F7-9D74-933E-09AD8B509ECD> /usr/lib/system/libkxld.dylib

0x98d78000 - 0x98d9efff com.apple.DictionaryServices 1.1.1 (1.1.1) <02709230-9B37-C743-6E27-3FCFD18211F8> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/DictionaryServices.framework/Versions/A/DictionaryServices

0x98d9f000 - 0x98da2ffb com.apple.help 1.3.1 (41) <67F1F424-3983-7A2A-EC21-867BE838E90B> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Help.framework/Versions/A/Help

0x98da3000 - 0x98e80ff7 com.apple.vImage 4.0 (4.0) <64597E4B-F144-DBB3-F428-0EC3D9A1219E> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vImage.framework/Versions/A/vImage

0x990cb000 - 0x990cbff7 liblangid.dylib ??? (???) <B99607FC-5646-32C8-2C16-AFB5EA9097C2> /usr/lib/liblangid.dylib

0x99100000 - 0x99164ffb com.apple.htmlrendering 72 (1.1.4) <4D451A35-FAB6-1288-71F6-F24A4B6E2371> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HTMLRendering.framework/Versions/A/HTMLRendering

0x99165000 - 0x9916fffb com.apple.speech.recognition.framework 3.11.1 (3.11.1) <EC0E69C8-A121-70E8-43CF-E6FC4C7779EC> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechRecognition.framework/Versions/A/SpeechRecognition

0x99170000 - 0x99190fe7 libresolv.9.dylib 40.0.0 (compatibility 1.0.0) <03019DD7-993D-AC88-6636-179F92F315C4> /usr/lib/libresolv.9.dylib

0x991aa000 - 0x991eefe7 com.apple.Metadata 10.6.3 (507.8) <53BB360A-1813-170D-827F-C1863EF15537> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Metadata

0x991ef000 - 0x9922dff7 com.apple.CoreMedia 0.484.5 (484.5) <35725D22-4549-5568-8E8C-62E0AD0E90F7> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreMedia.framework/Versions/A/CoreMedia

0x9922e000 - 0x99230ff7 com.apple.securityhi 4.0 (36638) <962C66FB-5BE9-634E-0810-036CB340C059> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SecurityHI.framework/Versions/A/SecurityHI

0x99252000 - 0x99394fe3 com.apple.QTKit 7.6.6 (1729) <1EC021FB-AB8F-F8BF-0434-78C0A7B78EB2> /System/Library/Frameworks/QTKit.framework/Versions/A/QTKit

0x99395000 - 0x993d9ff3 com.apple.coreui 2 (114) <29F8F1A4-1C96-6A0F-4CC2-9B85CF83209F> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreUI.framework/Versions/A/CoreUI

0x9944f000 - 0x99452ff7 libCGXType.A.dylib 543.33.0 (compatibility 64.0.0) <69BE578C-A364-A150-35E3-53EE00F56F05> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libCGXType.A.dylib

0x9945f000 - 0x996cfffb com.apple.Foundation 6.6.2 (751.21) <DA7A173A-4435-ECD6-F4AF-977D722FD2F7> /System/Library/Frameworks/Foundation.framework/Versions/C/Foundation

0xffff0000 - 0xffff1fff libSystem.B.dylib ??? (???) <06A5336A-A6F6-4E62-F55F-4909A64631C2> /usr/lib/libSystem.B.dylib

 

Model: MacBookPro5,5, BootROM MBP55.00AC.B03, 2 processors, Intel Core 2 Duo, 2.53 GHz, 4 GB, SMC 1.47f2

Graphics: NVIDIA GeForce 9400M, NVIDIA GeForce 9400M, PCI, 256 MB

Memory Module: global_name

AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0x8D), Broadcom BCM43xx 1.0 (5.10.91.27)

Bluetooth: Version 2.3.1f4, 2 service, 2 devices, 1 incoming serial ports

Network Service: Ethernet, Ethernet, en0

Network Service: AirPort, AirPort, en1

Serial ATA Device: FUJITSU MJA2250BH FFS G1, 232,89 GB

Serial ATA Device: HL-DT-ST DVDRW GS23N

USB Device: Internal Memory Card Reader, 0x05ac (Apple Inc.), 0x8403, 0x26500000

USB Device: Built-in iSight, 0x05ac (Apple Inc.), 0x8507, 0x24400000

USB Device: BRCM2046 Hub, 0x0a5c (Broadcom Corp.), 0x4500, 0x06100000

USB Device: Bluetooth USB Host Controller, 0x05ac (Apple Inc.), 0x8213, 0x06110000

USB Device: Apple Internal Keyboard / Trackpad, 0x05ac (Apple Inc.), 0x0237, 0x04600000

USB Device: IR Receiver, 0x05ac (Apple Inc.), 0x8242, 0x04500000

 

Haha lite väl långt, men vet någon vad felet kan vara?

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Hej allihop. Jag är ny på forumet men har undrat en grej ett tag rörande Football Manager och Macar.

 

Går det att spela med save filer från PC på Mac? Om nej, finns det något sätt att åtgärda "problemet"?

 

Tacksam vid svar!

Link to comment
Share on other sites

Är det någon mer än jag som har problem o starta spelet?

Jag kan inte göra det längre.

Får upp ett fel meddelande som lyder...

 

Haha lite väl långt, men vet någon vad felet kan vara?

 

Uppdatera till senast patchen, det borde göra susen.

Link to comment
Share on other sites

Hallå hallå, ny på forumet och även ny när det gäller mac. Nu tänker jag fixa FM10 till min nya MBP.

 

En kompis har FM10 och då står det games for PC men det är samtidigt en MAC symbol..

 

fm2010.jpg Så ser den ut..

 

Kommer det funka på mac systemet eller måste jag installera windows för att just den skivan ska fungera?

Link to comment
Share on other sites

Hallå hallå, ny på forumet och även ny när det gäller mac. Nu tänker jag fixa FM10 till min nya MBP.

 

En kompis har FM10 och då står det games for PC men det är samtidigt en MAC symbol..

 

fm2010.jpg Så ser den ut..

 

Kommer det funka på mac systemet eller måste jag installera windows för att just den skivan ska fungera?

 

 

 

Hmm, missade du dom två första inläggen?

 

 

Link to comment
Share on other sites

Nu gör jag lite "reklam" hoppas det är okej.

 

Jag är forumansvarig för nordens största FM-sida som heter FMSweden. Vi har över 45,000 medlemmar som kan allt man behöver veta om FM. Så gå gärna in och kika och registrera er på forumet.

www.fmsweden.se

Link to comment
Share on other sites

trasigaklader

Det bästa att göra är att köpa Fotball Manager via Steam. Då slipper du ha skivan i m.m. Själv köpte jag det via Steam för ca 193:- , och behöver bara öppna Steam och trycka på FM10. Dessutom så är det alltid den senaste patchen på Steam. Hoppas ni inte ser detta som reklam, utan försöker bara hjälpa! :)

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Installerade FM10 igår på min MacBook Pro 13", 2,4 GhZ. Det flöt på fint igår, idag startar det inte. Installerade grafikuppdateringen i morse, kan det vara skurken? Någon annan med samma problem?

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Uppdatera till senast patchen, det borde göra susen.

 

Jag har exakt samma problem, har försökt uppdatera FM / ominstallera / googla. Utan resultat.

 

Någon som vet nåt?

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...