Jump to content
Just nu i M3-nätverket

Spricka i iphone


barmaster

Recommended Posts

Hur lång garanti har man på iphone?

Jag köpte den 26 augusti 2008. Fick efter ca 4 månader en spricka vid hörlursuttaget.

Sprickan har inte uppkommit pga vårdslöshet då jag varit mer rädd om min telefon än om mitt förhålande... är singel nu :)

Jag trodde jag hade tappat kvittot i flytten så därav att jag inte lämnat in den men i går dök kvittot upp när jag sorterade massa papper. Så har man ett års garanti eller är det 2 år?

Link to comment
Share on other sites

Hur lång garanti har man på iphone?

Jag köpte den 26 augusti 2008. Fick efter ca 4 månader en spricka vid hörlursuttaget.

Sprickan har inte uppkommit pga vårdslöshet då jag varit mer rädd om min telefon än om mitt förhålande... är singel nu :)

Jag trodde jag hade tappat kvittot i flytten så därav att jag inte lämnat in den men i går dök kvittot upp när jag sorterade massa papper. Så har man ett års garanti eller är det 2 år?

 

-->då jag varit mer rädd om min telefon än om mitt förhålande... är singel nu <-- dagens bästsa!!!! :)))

 

ja, det är ett års garanti. lämna in den till telia, och be att de skickar iväg till anovo. förklara det hela mkt tydligt, och be och få se på utdraget hur telia formulerat sej.

 

jag hade också två sprickor på min 3g, dock på baksidan. en del här på forumet har fått avslag på ny enhet pga piss formulering från telias sida när det gäller anovoblanketten

Link to comment
Share on other sites

Här är reglerna, det finns möjlighet....

 

Garanti

En garanti innebär att säljaren ansvarar för att varan fungerar och behåller kvaliteten under en viss tid. Det är alltid frivilligt för säljaren att lämna garantier.

Ikon som visar att artikeln finns på teckenspråk Artikeln på teckenspråk

 

Det vanligaste är att garantin gäller för en viss tid, till exempel ett år. Garantin kan också vara utformad så att en viss egenskap hos varan garanteras. Därför är det bra att kontrollera noga vad som står i garantin och vad den omfattar.

 

Säljaren ska lämna tydlig information till köparen om garantins innehåll, vad som krävs för att göra garantin gällande och att garantin inte påverkar köparens rättigheter enligt lag. Informationen ska lämnas skriftligen till köparen. Om varan under garantitiden försämras på ett sätt som omfattas av garantin, betraktas den som felaktig. Du har då enligt konsumentköplagen rätt att kräva till exempel

 

* att varan repareras,

* att du får en annan vara i stället,

* att du får avdrag på priset,

* att köpet går tillbaka.

 

Du kan inte ställa alla krav på en och samma gång. I allmänhet är det de första två, reparation eller ny vara, som gäller. Näringsidkaren har rätt att reparera om det skulle bli oskäligt dyrt att ge dig en ny vara i förhållande till reparationskostnaderna.

 

För att du ska ha rätt att häva köpet måste felet anses vara väsentligt. Du har även rätt till skadestånd om den felaktiga varan har medfört extra kostnader för dig. Men du är alltid skyldig att försöka hålla nere kostnaderna.

 

För att säljaren ska slippa stå för garantin, måste han kunna bevisa att felet beror på till exempel:

 

* en olyckshändelse efter det att du har fått varan,

* vanvård,

* onormal användning,

* att du inte följt skötsel- och serviceanvisningar.

 

Garantibestämmelserna gäller även om någon annan än säljaren, till exempel tillverkaren, har givit garanti för säljarens räkning.

 

Utöver garanti så gäller konsumentköplagen enligt vilken du har tre år på dig att reklamera ett ursprungligt fel på en vara. Ett ursprungligt fel kan vara ett fabrikationsfel eller något annat fel som varan hade innan du fick den. Sådana fel kan visa sig ganska lång tid efter köpet. Att du får en garanti med kortare giltighetstid betyder inte att reklamationstiden förkortas. Skillnaden är att när garantin gått ut är det du som måste bevisa att felet fanns där från början.

 

Enligt konsumentköplagen är det säljaren som ska kunna visa att ett fel som upptäcks inom sex månader från köpet inte var ursprungligt. Undantag från regeln görs när det är oförenligt med felets eller varans art att tillämpa sexmånadersregeln.

 

Med "felets art" menar man sådana fel som man inte rimligen kan hävda har funnits redan vid köpet, exempelvis fel som beror på olyckshändelser eller fel som du själv orsakat. "Varans art" kan till exempel syfta på varor som inte håller i sex månader, som färskvaror eller slitna begagnade varor.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...